Seroantropologia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Seroantropologia – nauka zajmująca się badaniem różnic serologicznych między ludźmi, na przykład częstością występowania grup krwi u przedstawicieli różnych grup etnicznych. Jej twórcą był Ludwik Hirszfeld.

Dobór naturalny (selekcja naturalna) – jeden z mechanizmów ewolucji biologicznej, prowadzący do ukierunkowanych zmian w populacji zwiększających ich przeciętne przystosowanie, czyli adaptację do warunków środowiskowych, poza okresem wymierania.Bororo – bardzo nieliczna (ok. 1 tys. osób) grupa Indian, żyjąca w górnym biegu rzeki Paragwaj i jej dopływów (głównie rejon Mato Grosso w Brazylii), mówią językiem bororo. Stosując system żarowy, uprawiają maniok i kukurydzę. Charakterystyczny dla nich jest podział pracy, w ramach którego mężczyźni obrabiają ziemię i polują, kobiety natomiast obsiewają pola i zbierają plony.

Analizuje się zmienność w układach AB0, MNS oraz Rh oraz anormalnych hemoglobin.

Przyczyny geograficznego zróżnicowania są nieznane, nieudowodniona jest też jego rola jako cechy adaptatywnej. Niektóre maksima uznaje się za efekt przypadkowy (dryf genetyczny), tam gdzie występuje zmienność klinowa dopuszcza się rolę doboru naturalnego.

Układ AB0[ | edytuj kod]

A w ogóle praktycznie nie występuje u Indian Ameryki Południowej i Środkowej, światowe maksimum osiąga w dwóch oddalonych rejonach - w plemieniu Czarne Stopy (Siksika) w Kanadzie i Mandjiljara w Australii. W Europie i na znacznych obszarach Azji częstotliwość 20-40%.

Allel – jedna z wersji genu w określonym miejscu (locus) na danym chromosomie homologicznym. Allele tego samego genu różnią się jednym lub kilkoma nukleotydami. Występowanie więcej niż jednej wersji danego genu określa się jako polimorfizm. Dzięki zdegenerowaniu kodu genetycznego tylko część tych różnic przekłada się na różnice w budowie kodowanych białek. Powoduje to zróżnicowanie właściwości cząsteczek białka kodowanego przez różne allele tego samego genu.Baskowie – naród zamieszkujący tereny na granicy Hiszpanii i Francji nad Zatoką Biskajską. Obecnie żyje około 10 milionów Basków, z czego 2,3 miliona w Hiszpanii, około 285 tysięcy we Francji i kilka milionów na emigracji (głównie w Ameryce Łacińskiej).

B prawie w ogóle nie występuje u tubylców Ameryki (jedynie u Eskimosów 5%), maksima osiąga w Mongolii, północnych Indiach, w Europie wykazuje zmienność klinową malejącą ze wschodu na zachód.

0 jest najpopularniejsza wśród tubylczych ludów Ameryki (Nawahowie 72%, Majowie 97%, Bororo 100%).

Dryf genetyczny, dryft genetyczny, zjawisko Wrighta – proces polegający na fluktuacji częstości występowania danego allelu w populacji, nie wynikający z mutacji, migracji ani z doboru naturalnego. Twórcą pojęcia jest Sewall Wright, który je sformułował w 1921 roku.Cechy adaptatywne - te cechy przystosowawcze organizmu, które są przekazywane potomstwu, a więc dziedziczne. Dzielą się na gatunkowe (występujące u wszystkich przedstawicieli gatunku) i na cechy wykazujące zróżnicowanie międzypopulacyjne.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Grupa etniczna (inaczej: etnos), w znaczeniach antropologicznym i społecznym – zbiorowość, która postrzega siebie samą lub postrzegana jest przez otaczające ją zbiorowości jako odrębną i specyficzną ze względu na jedną lub więcej cech takich jak:
Czarne Stopy (Siksika, Blackfoot) – federacja trzech blisko spokrewnionych plemion Indian Ameryki Północnej zamieszkujących prowincję Alberta w Kanadzie i stan Montana w Stanach Zjednoczonych. W skład grupy wchodziły plemiona: Pikuni (Piegan), Kainah i Siksika, które w XIX w. obejmowały swoją opieką także sąsiednie mniejsze plemiona Gros Ventre i Sarsi. Do dziś wielu z nich zamieszkuje rezerwaty po obu stronach granicy amerykańsko-kanadyjskiej i posługuje się językiem siksika z grupy języków algonkińskich.
Ludwik Hirszfeld (ur. 5 sierpnia 1884 w Warszawie, zm. 7 marca 1954 we Wrocławiu) – lekarz, bakteriolog i immunolog, twórca polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki – seroantropologii.

Reklama