Sens wyrazu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sens wyrazu – jedno ze znaczeń danego wyrazu.

Piłka to kulisty przedmiot najczęściej używany w sportach i grach. Piłki są zwykle kuliste, lecz mogą mieć inny kształt, na przykład elipsoidy obrotowej. Większość piłek jest elastyczna, a w środku wypełniona powietrzem. Sportowcy kopią piłkę nogami, odbijają rękami, głową czy tułowiem. W większości gier zespołowych piłka jest przekazywana między członkami drużyny w celu umieszczenia jej w bramce, koszu czy też na polu przeciwnika. Niektóre piłki są sztywne i sprężyste, co pozwala im na odbijanie się od twardych powierzchni stołów czy rakietek. Inne piłki są wypełnione sprężonym powietrzem, co pozwala na uderzanie w nie z dużą siłą bez ryzyka urazu i posyłanie ich na duże odległości. Tak kopnięta czy odbita piłka kreśli często w powietrzu złożone trajektorie, bo zawodnicy starają się ją podkręcić. Zadanie piłce celnego uderzenia tak, aby zmylić przeciwnika jest podstawą sukcesu w wielu grach.Wyraz – pewna wyróżniona fonetycznie, czy też graficznie, część wypowiedzi, składająca się z jednego lub więcej morfemów.

Dla przykładu czasownik „grać” może mieć wiele znaczeń w zależności od sensu wyrazu: Ten utalentowany, młody aktor grał w wielu sztukach Dzieci grają w piłkę na podwórku.

Pierwsze zdanie dotyczy odgrywania roli w pewnej sztuce w teatrze. Drugie natomiast informuje nas o prowadzeniu rozgrywki w piłkę nożną.

Przykładem mogą również być rzeczowniki takie jak piła (narzędzie do cięcia drewna i potoczna nazwa piłki) czy zamek (jako budowla, zamek błyskawiczny czy zamek do drzwi).

Język potoczny – forma posługiwania się językiem służąca bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej i przeważnie niezapisywana.Zamek – według prof. Bohdana Guerquina zespół elementów warownych i budynków mieszkalnych powiązanych w zamknięty obwód obronny, który to zespół powstał w ustroju feudalnym jako ośrodek władzy książęcej, siedziba możnowładcy, siedziba rycerza lub placówka militarna. Zasadniczą cechę takiego zespołu stanowi zamknięty obwód obronny początkowo w postaci wałów lub konstrukcji drewniano-ziemnej, a w następnych okresach murowany.

Człowiek, znając kontekst, może poprawnie wywnioskować sens wyrazu. Wybór sensu właściwego w danym kontekście nazywa się rozstrzyganiem sensu słowa.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • semantyka
 • znaczenie
 • Warto wiedzieć że... beta

  Zamek – mechanizm wbudowany w drzwi i zabezpieczający dostęp do jakiejś ograniczonej przestrzeni, pomieszczenia itp. Do otwierania zamka służy zwykle klucz.
  Znaczenie w najogólniejszym ujęciu to pojęcie, które łączy to, co rejestrujemy naszymi zmysłami z jakimś symbolem. Znak, zdanie, gest, czy dźwięk nie mają znaczenia, jeśli nie odnoszą się do czegoś, co jest nam znane.
  Piła – samodzielne narzędzie lub część urządzenia w formie ząbkowanego ostrza służące do przerzynania materiałów takich jak drewno, kamień, metal i innych ciał stałych. Ostrze to wprawiane jest w ruch w zależności od rodzaju piły, np. za pomocą mięśni lub energii elektrycznej, parowej czy wodnej.

  Reklama