Senegal (rzeka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Senegal (fr. Sénégal, wolof: Senegaal) – rzeka o długości 1080 km (z Bafing 1640 km) w północno-zachodniej Afryce. Formuje się na terytorium Mali przez połączenie mniejszych rzek - Bakoye i Bafing. Najważniejsze dopływy Senegalu to Falémé, Karakoro i Kurkul, a powierzchnia dorzecza wynosi ok. 441 tys. km². W dolnym biegu rzeka tworzy naturalną granicę między Senegalem a Mauretanią. Wpada do Oceanu Atlantyckiego u szczytu półwyspu Langue de Barbarie na południe od miasta Saint Louis.

Sahara – strefa pustynna położona w północnej Afryce. Jest ona największą gorącą pustynią na Ziemi (ma 9 064 300 km²), rozciągająca się na długości 5700 km od Oceanu Atlantyckiego na zachodzie po Morze Czerwone na wschodzie; od północy ograniczona jest górami Atlas i wybrzeżem Morza Śródziemnego. Znajduje się na terytoriach 11 państw: Maroka, Algierii, Tunezji, Libii, Egiptu, Sahary Zachodniej, Mauretanii, Mali, Nigru, Czadu i Sudanu.UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

W dolnym biegu rzeki tworzą się liczne rozlewiska i bagna, stale zasilane wodami rzeki, co sprawia, że tereny te są najdalej na północ wysuniętymi obszarami o stałych zbiornikach wodnych w zachodniej części Afryki subsaharyjskiej. Dzięki temu zatrzymują się tu liczne stada ptaków migrujących z Europy ponad Saharą. Dodatkowo ma tu swoje siedziby wiele miejscowych gatunków ptaków i innych zwierząt. Dla ochrony tych biotopów w dorzeczu Senegalu w krajach Senegal i Mauretania utworzono kilka parków narodowych. Od głównego koryta rzeki odchodzi tu wiele mniejszych potoków, przez co region ten nazywany jest Deltą Senegalu, chociaż samo ujście rzeki do Oceanu Atlantyckiego jest lejowe, a potoki łączą przed wybrzeżem z głównym korytem. W 2005 roku deltę Senegalu uznano za rezerwat biosfery UNESCO.

Bakoye – rzeka w Afryce Zachodniej: w Gwinei i Mali. Jej źródła znajdują się na wyżynie Futa Dżalon. Płynie na północ, gdzie stanowi granicę gwinejsko-malijską i gdzie wpada do niej Baoulé – jej najdłuższy dopływ. Bakoye spływa następnie na zachód, gdzie nieopodal miasta Bafoulabé, zbiega się z Bafing tworząc Senegal. Długość rzeki wynosi około 400 km, a powierzchnia jej dorzecza obejmuje 85 600 km². W przeszłości znajdywano w niej złoto. Ocean Atlantycki (Atlantyk) – drugi pod względem wielkości ocean na Ziemi pokrywający około jednej piątej jej powierzchni. Nazwa wywodzi się z mitologii greckiej i oznacza „Morze Atlasa”. Jak napisał Hezjod w swym eposie Prace i dni: „Ojciec Zeus utworzył, na krańcach zamieszkałego świata, gdzie nie docierają ludzie i nie mieszkają bogowie nieśmiertelni, otoczone pełnym głębokich wirów oceanem Wyspy Błogosławione, gdzie życie toczy się bez mozołu i smutku”. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Atlantycki.

W czasach kolonialnych, na początku ekspansji Francji w Afryce Zachodniej nad brzegami Senegalu zbudowano szereg fortów mających chronić kolonizatorów przed podjazdami wrogich wojsk z afrykańskich królestw w dorzeczu Nigru. Do najważniejszych fortów zaliczały się Dagana, Podor, Matam, Bakel i Kayes. Z czasem wokół fortów wyrosły najpierw niewielkie osady, potem miasta. Łączność z Saint Louis - głównym portem i stolicą kolonialnego Senegalu - zapewniały im łodzie często kursujące wzdłuż rzeki.

Bagno – obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym nawilgoceniem. Bagna bardzo często tworzą się w zagłębieniach terenu we wszystkich strefach klimatycznych świata. Największe przestrzenie zajmują jednak na obszarach pokrytych wieczną zmarzliną (Syberia, północna Kanada) i w strefie równikowej. Poza tym tworzą się w dolinach i deltach dużych rzek, na pojezierzach, na płaskich obszarach bezodpływowych, w nieckach krasowych, w odciętych zatokach morskich i nad brzegami mórz i oceanów. W bagnach w wyniku procesów utleniania związków organicznych tworzy się torf.Delta Senegalu (fr. Delta du Fleuve Sénégal) - śródlądowa delta rzeki Senegal i region geograficzny wzdłuż granic Senegalu i Mauretanii, w 2005 roku uznany przez organizację UNESCO za rezerwat biosfery pod nazwą Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Delty Senegalu. Rzeka płynie tu przez rozległą Nizinę Senegalu i rozgałęzia się na mniejsze odnogi, tworząc liczne rozlewiska i starorzecza. Odnogi łączą się później z powrotem w jedno koryto i uchodzą do Oceanu Atlantyckiego w okolicach miasta Saint Louis. W obszarze delty Senegalu zlokalizowano wiele obszarów chronionych (m. in. Park Narodowy Oiseaux du Djoudj w Senegalu i Park Narodowy Diawling w Mauretanii oraz liczne rezerwaty). Jest to jeden z najdalej na północ wysuniętych obszarów Afryki Subsaharyjskiej ze stałymi zbiornikami wodnymi, dzięki czemu zatrzymują się tu ptaki wędrowne, migrujące nad Saharą. Wody delty Senegalu zasilają też pola uprawne umożliwiając miejscowej ludności (głównie Wolofom, Fulanom i Maurom) utrzymywanie się z rolnictwa.

Obecnie większość transportu odbywa się wzdłuż biegnących brzegiem Senegalu dróg samochodowych, a śródlądowa żegluga - chociaż wciąż istnieje - odbywa się już z mniejszą intensywnością. Jednak rzeka - tak dawniej, jak i dziś - wykorzystywana jest do nawadniania pól uprawnych (w Mauretanii jedyne grunty orne znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki). Na granicy senegalsko-mauretańskiej znajduje się też kilka punktów przeprawy pasażerskiej, z których najważniejszy zlokalizowany jest w Rosso - kursuje tu prom. Na pomniejszych przejściach granicznych na drugą stronę przeprawić się można za pomocą pirogi. Na przejściu granicznym w Diama-Maka zbudowano most.

Langue de Barbarie - piaszczysty półwysep w północno-zachodnim Senegalu u afrykańskich wybrzeży Oceanu Atlantyckiego. Półwysep jest długim, wąskim cyplem oddzielającym ocean od rzeki Senegal tuż przed jej ujściem. Północną część półwyspu zajmuje zachodnia dzielnica miasta Saint Louis, natomiast południowa część od 1976 roku objęta jest ochroną w ramach Parku Narodowego Langue de Barbarie (fr. Parc National de la Langue de Barbarie).Dagana - miasto w północnym Senegalu, w regionie Saint Louis, nad rzeką Senegal. Według danych szacunkowych na rok 2007 liczy 18 428 mieszkańców. Historia Dagany sięga średniowiecza, kiedy istniała tu osada jednego z afrykańskich królestw. Współczesne miasto wyrosło jednak w czasach kolonialnych wokół fortu nad brzegami Senegalu, chroniącego podążające tym szlakiem statki handlowe przed atakami afrykańskich plemion, zbuntowanych przeciw władzy Europejczyków. Do dziś zachowała się tu część dawnych zabudowań francuskich.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Afryki
 • Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rosso (arab. روصو = Rusu, także: القوارب = Al-Kuwarib) - miasto w Afryce Zachodniej rozłożone na dwóch brzegach rzeki Senegal, północna część miasta należy do Mauretanii (stolica regionu At-Tarariza), południowa do Senegalu. Znajduje się tu punkt przeprawy promowej na trasie łączącej Nawakszut z Dakarem. Rosso jest czwartym co do wielkości miastem Mauretanii.
  Matam (wolof: Maatam) - miasto w północno-wschodnim Senegalu nad rzeką Senegal, ośrodek administracyjny regionu Matam, ok. 17 tys. mieszkańców.
  Biotop (gr. bíos życie, tópos miejsce) – środowisko życia biocenozy, środowiskowa część ekosystemu. Pierwotnie biotopem określano tylko abiotyczne elementy siedliska. Obecnie często rozumiany jest jako siedlisko nieożywione zmienione przez biocenozę. Biotop razem z biocenozą tworzy ekosystem.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Estuarium (z łaciny aestuarium ‘droga morska’) – poszerzone, lejkowate ujście rzeki, powstałe w wyniku działania pływów morskich.
  Piroga to niewielka, płaskodenna łódź, napędzana wiosłem o jednym piórze (pagajem). Jej budowa umożliwia pływanie po bardzo płytkiej wodzie i łatwe wyciąganie łodzi na brzeg. Nie jest przeznaczona do pływania na otwartych wodach.
  Niger – trzecia pod względem długości i powierzchni dorzecza rzeka Afryki (po Nilu i Kongo). Od rzeki swoje nazwy wzięły państwa Niger oraz Nigeria. Jest najważniejszą rzeką Afryki Zachodniej, jej długość wynosi 4184 km, a powierzchnia dorzecza ok. 2 117 700 km². Płynie na terytorium Gwinei, Mali, Nigru, Beninu i Nigerii.

  Reklama