• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Senatorowie IX kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Jarosław Duda (ur. 29 kwietnia 1964 we Wrocławiu) – polski polityk i socjolog, samorządowiec, poseł na Sejm IV i V kadencji, senator VII i VIII kadencji, wiceminister pracy.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji
 • wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku
 • posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Zgodnie z art. 98 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 112).
  3. Jego senatorowie zostali wybrani jako kandydaci Platformy Obywatelskiej RP. 5 grudnia 2018 przyjęto nazwę KP Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska.
  4. Koło istniało do 14 czerwca 2016.
  5. Klub pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe stracił reprezentację w Senacie 21 kwietnia 2016. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego – Unii Europejskich Demokratów powołany został 9 lutego 2018 w wyniku połączenia klubu poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego i koła poselskiego Unii Europejskich Demokratów i istniał do 4 lipca 2019, uzyskał reprezentację w Senacie 16 października 2018.
  6. Senatorowie, którzy nie przystąpili do żadnego z klubów parlamentarnych bądź opuścili je w trakcie kadencji.
  7. Miasto o największej liczbie ludności w okręgu według danych z 31 grudnia 2014 (zob. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2015. [dostęp 2015-12-09].).
  8. Ślubowanie złożyła 9 marca 2016.
  9. Przed 8 grudnia 2018 nosił nazwę Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska.
  10. Przed 4 lipca 2019 nosił nazwę Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego – Unii Europejskich Demokratów.
  11. Poza wymienionymi w tabeli do klubu należeli też: Anna Anders, Adam Bielan i Bohdan Paszkowski.
  12. Wybrany/a z ramienia własnego komitetu wyborczego wyborców.
  13. Od 18 listopada 2015 (dzień ślubowania).
  14. Od 19 grudnia 2017; do 13 grudnia 2017 należał do Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska; od 13 do 19 grudnia 2017 był senatorem niezrzeszonym.
  15. Wybrany z ramienia Platformy Obywatelskiej.
  16. Od 19 maja 2016; wcześniej należał do Koła Senatorów Niezależnych.
  17. Od 15 listopada 2016; od 12 listopada 2015 do 21 kwietnia 2016 i od 15 czerwca 2016 do 14 listopada 2016 należał do Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego; od 22 kwietnia do 9 maja 2016 był senatorem niezrzeszonym; od 10 maja 2016 do 14 czerwca 2016 był członkiem Koła Senatorów Niezależnych.
  18. Poza wymienionymi w tabeli do klubu należeli też Jarosław Duda i Wiesław Kilian.
  19. Od 19 listopada 2015 (dzień ślubowania).
  20. Od 16 października 2018, od 18 czerwca 2018 do 16 października 2018 pozostawał senatorem niezrzeszonym; wcześniej należał do Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
  21. Wybrany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
  22. Od 23 lutego 2018; wcześniej należał do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
  23. Od 15 czerwca 2016; wcześniej należał/a do Koła Senatorów Niezależnych.
  24. Od 11 kwietnia 2018; wcześniej należał do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
  25. Od 10 września 2018; wcześniej należał do Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
  26. Od 20 stycznia 2018; wcześniej należał do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
  27. Od 14 kwietnia 2019; wcześniej należał do Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
  28. Od 30 sierpnia 2019; wcześniej należała do Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
  29. Wliczono również Mieczysława Golbę, który złożył ślubowanie 18 listopada 2015.
  30. Wliczono również Barbarę Borys-Damięcką, która złożyła ślubowanie 19 listopada 2015.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Organizacja państwa, TABL. 7 (28), [w:] GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016, stat.gov.pl, 2016, s. 54 [dostęp 2019-12-30] (pol.).
  2. Dane o senatorach według stanu na dzień wyborów. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  3. 1. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień – stenogram. senat.gov.pl. [dostęp 2015-11-13].
  4. 1. posiedzenie Senatu. senat.gov.pl. [dostęp 2015-11-13].
  5. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu (M.P. z 2015 r. poz. 1114).
  6. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu (M.P. z 2015 r. poz. 1145).
  7. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu (M.P. z 2017 r. poz. 416).
  8. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu (M.P. z 2017 r. poz. 417).
  9. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu (M.P. z 2019 r. poz. 656).
  10. Mieczysław Augustyn. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  11. Adam Bielan. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  12. Grzegorz Bierecki. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  13. Przemysław Błaszczyk. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  14. Ryszard Bonisławski. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  15. Marek Borowski. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  16. Bogdan Borusewicz. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  17. Barbara Borys-Damięcka. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  18. Margareta Budner. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  19. Jerzy Chróścikowski. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  20. Zbigniew Cichoń. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  21. Leszek Czarnobaj. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  22. Grzegorz Czelej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  23. Jerzy Czerwiński. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  24. Dorota Czudowska. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  25. Wiesław Dobkowski. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  26. Jan Dobrzyński. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  27. Robert Dowhan. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  28. Jarosław Duda. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  29. Jerzy Fedorowicz. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  30. Adam Gawęda. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  31. Stanisław Gogacz. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  32. Mieczysław Golba. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  33. Maciej Grubski. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  34. Jan Maria Jackowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  35. Stanisław Karczewski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  36. Wiesław Kilian. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  37. Kazimierz Mariusz Kleina. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  38. Bogdan Klich. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  39. Andrzej Kobiak. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  40. Maria Koc. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  41. Stanisław Kogut. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  42. Tadeusz Kopeć. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  43. Waldemar Kraska. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  44. Jan Filip Libicki. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  45. Józef Łyczak. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  46. Robert Mamątow. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  47. Marek Martynowski. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  48. Andrzej Misiołek. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  49. Grzegorz Napieralski. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  50. Jarosław Obremski. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  51. Andrzej Pająk. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  52. Maria Pańczyk-Pozdziej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  53. Bohdan Paszkowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  54. Leszek Piechota. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  55. Aleksander Pociej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  56. Marian Poślednik. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  57. Zdzisław Pupa. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
  58. Marek Rocki. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  59. Jadwiga Rotnicka. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  60. Jan Rulewski. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  61. Jarosław Rusiecki. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  62. Sławomir Rybicki. senat.gov.pl. [dostęp 2017-12-26].
  63. Czesław Ryszka. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  64. Janina Sagatowska. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  65. Michał Seweryński. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  66. Krzysztof Słoń. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  67. Waldemar Sługocki. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  68. Lidia Staroń. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  69. Grażyna Sztark. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  70. Antoni Szymański. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  71. Rafał Ślusarz. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  72. Piotr Wach. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  73. Kazimierz Wiatr. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  74. Jacek Włosowicz. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  75. Andrzej Wojtyła. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  76. Alicja Zając. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  77. Józef Zając. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  78. Piotr Zientarski. senat.gov.pl. [dostęp 2015-12-09].
  79. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego (M.P. z 2015 r. poz. 1297).
  80. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Wiesława Kiliana (M.P. z 2019 r. poz. 274).
  81. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Bielana (M.P. z 2019 r. poz. 500).
  82. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2019 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 989).
  83. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Jarosława Dudy (M.P. z 2019 r. poz. 499).
  84. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Anny Marii Anders (M.P. z 2019 r. poz. 840).
  85. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.22.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 845).
  86. Senatorowie / Senatorowie / Kluby i koła / IX kadencja Senatu, www.senat.gov.pl [dostęp 2019-12-30].
  87. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  88. Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  89. Komisja Infrastruktury. senat.gov.pl. [dostęp 2018-02-11].
  90. Komisja Kultury i Środków Przekazu. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  91. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  92. Komisja Obrony Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  93. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  94. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  95. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  96. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  97. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  98. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  99. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  100. Komisja Środowiska. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  101. Komisja Ustawodawcza. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  102. Komisja Zdrowia. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  103. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  104. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  105. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  106. Komisja Ustawodawcza. senat.gov.pl. [dostęp 2019-08-29].
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Waldemar Jan Sługocki (ur. 9 września 1971 w Sulechowie) – polski politolog, urzędnik państwowy i samorządowy, w latach 2010–2011 wiceminister rozwoju regionalnego, poseł na Sejm VII kadencji.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Adam Jerzy Bielan (ur. 12 września 1974 w Gdańsku) – polski polityk, poseł na Sejm III i IV kadencji, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (2007–2009).
  Barbara Borys-Damięcka (ur. 2 listopada 1937 w Warszawie) – polska reżyser teatralny i telewizyjny, senator VII i VIII kadencji.
  Piotr Zientarski (ur. 16 kwietnia 1952 w Szczecinku) – polski polityk, prawnik, adwokat, senator VI, VII i VIII kadencji. Syn Andrzeja Zientarskiego.
  Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku odbyły się 26 maja. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 52 eurodeputowanych. Były to czwarte wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
  Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.
  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.
  Senat VIII kadencji – skład Senatu VIII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.