• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Senat Australii

  Przeczytaj także...
  Konstytucja Australii – konstytucja Związku Australijskiego, akt prawny sytuujący się najwyżej w hierarchii źródeł prawa w Australii. Choć stanowi część prawa federalnego, jej postanowienia mają istotny wpływ również na prawo wszystkich stanów Australii, a także wyznaczają granice między zakresami obowiązywania prawa federalnego i stanowego.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Dominium brytyjskie – forma ustrojowa istniejąca w ramach imperium brytyjskiego, stanowiąca formę pośrednią między samorządną kolonią a suwerennym państwem, jednak z czasem ewoluująca zdecydowanie w stronę tego ostatniego. Pierwszym dominium brytyjskim była Kanada, która otrzymała taki status w 1867 roku. Kolejnymi były Australia (1901), Nowa Zelandia (1907), Nowa Fundlandia (1907), Związek Południowej Afryki (1910) i Wolne Państwo Irlandzkie (1922).
  Wejście do Senatu

  Senat Australii – izba wyższa, dwuizbowego parlamentu Australii. Izba niższa znana jest jako Izba Reprezentantów.

  Historia i rola[ | edytuj kod]

  Konstytucja Australii z 1900 roku ustanawiająca Australię dominium tworzy swoimi zapisami także instytucję Senatu. System polityczny Australii, pomimo że tworzony był na wzór angielskiego, wykształcił Senat nie jako bierny organ opiniodawczy, ale jako czynny organ legislacyjny. Różnica tkwiła początkowo także w obsadzaniu stanowisk senackich, gdyż wzorowany był on na systemie Stanów Zjednoczonych, gdzie z każdego stanu wybierani są przedstawiciele. Tak samo funkcjonował senat australijski do momentu nowelizacji konstytucji w roku 1909 z powodu konfliktu między angielską Izbą Lordów, a Izbą Gmin co do wyglądu organów władzy w podległym ich państwu dominium.

  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.Wyspy Kokosowe (Terytorium Wysp Kokosowych (Keelinga); ang. Cocos (Keeling) Islands) – grupa dwóch atoli koralowych na Oceanie Indyjskim stanowiących terytorium zależne Australii, położonych 1100 km na południowy zachód od Sumatry. Ze względów na przynależność polityczną, terytorium to przeważnie jest zaliczane do Oceanii, choć niektórzy geografowie zaliczają je do Azji Południowo-Wschodniej.

  Skład Senatu[ | edytuj kod]

  Według australijskiej konstytucji Senat, aby mógł działać musi spełnić następujące warunki:

  1. Musi być złożony z równej liczby senatorów z danego stanu.
  2. Musi w nim uczestniczyć przynajmniej po sześciu przedstawicieli z danego Stanu.
  3. Liczba Senatorów musi być zbliżona do połowy liczby posłów z Izby Reprezentantów.

  Wielkość[ | edytuj kod]

  Liczebność izby senatorskiej w Australii zmieniała się wraz z upływem lat. Początkowo konstytucja przewidywała sześciu przedstawicieli z danego stanu, ale zwiększało się to stopniowo. Z łącznej liczby 36 przedstawicieli postanowiono stworzyć 60-osobowy Senat (1948). Rok 1974 przynosi kolejną zmianę, gdyż liczebność deputowanych wzrasta do 64 osób. Ostatnia zmiana nastąpiła w latach 80., kiedy podniesiono liczebność przedstawicieli do 76-ciu, tzn. że wszystkie ze sześciu stanów wybierają po 12 senatorów, a terytoria, czyli Terytorium Północne (które reprezentuje również terytoria Wysp Bożego Narodzenia i Wysp Kokosowych) oraz Australijskie Terytorium Stołeczne wybierają po dwóch senatorów.

  Referendum konstytucyjne w Australii w 1906 roku było pierwszym po inauguracji Związku Australijskiego referendum w sprawie zmiany konstytucji federalnej. Odbyło się w dniu 12 grudnia 1906 roku, równocześnie z wyborami parlamentarnymi.Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.

  Kadencja[ | edytuj kod]

  Kadencja senatorów wybranych ze stanów australijskich trwa 6 lat, natomiast kadencja senatorów z terytoriów trwa 3 lata. Ponieważ kadencja niższej izby (Izby Reprezentantów) trwa tylko 3 lata, to zazwyczaj co 3 lata następuje wymiana połowy senatorów wybranych ze stanów australijskich.

  Izba Lordów (ang. House of Lords) – izba wyższa dwuizbowego parlamentu brytyjskiego, który oprócz tego składa się też z Izby Gmin i Suwerena (panującej rodziny królewskiej). Nie jest to ciało wybieralne, lecz jego skład i struktura jest uwarunkowana wielowiekową tradycją.Izba Reprezentantów Australii (Australian House of Representatives) - izba niższa Parlamentu Australii, składająca się ze 150 członków wybieranych na trzyletnią kadencję. Deputowani wybierani są w jednomandatowych okręgach wyborczych z zastosowaniem ordynacji preferencyjnej (tzw. proporcjonalnego wyboru przedstawiciela).

  Od czasu zmiany w sekcji 13 konstytucji Australii, wprowadzonej w wyniku referendum w 1906 roku, kadencja senatorów zawsze rozpoczyna się 1 lipca. Oznacza to, iż jeśli wspólne wybory do obu izb przeprowadzane są np. w sierpniu (jak to było w 2010 roku), to Izba Reprezentantów w nowym składzie zbiera się w ciągu najdalej kilkunastu tygodni, ale nowo wybrani senatorowie muszą czekać na objęcie mandatu aż do lipca kolejnego roku.

  Wyspa Bożego Narodzenia (Terytorium Wyspy Bożego Narodzenia; ang. Christmas Island, Territory of Christmas Island; malajski Pulau Krismes, Wilayah Pulau Krismas; chiń. 圣诞岛 – Shèngdàn Dǎo, 圣诞岛领地 – Shèngdàn Dǎo Lǐngdì) – australijskie terytorium zależne składające się z wyspy o tej samej nazwie. Położone jest na Oceanie Indyjskim, 380 km na południe od indonezyjskiej wyspy Jawa. Ze względów na przynależność polityczną, terytorium to przeważnie jest zaliczane do Oceanii, choć niektórzy geografowie zaliczają je do Azji.Izba Gmin (ang. House of Commons) – izba niższa dwuizbowego parlamentu brytyjskiego, odgrywa jednak rolę nadrzędną wobec Izby Lordów. W obecnej kadencji (2010-) w jej skład wchodzi 650 deputowanych (MPs od angielskiego Member of Parliament – "członek parlamentu"), wybieranych przez całość obywateli Zjednoczonego Królestwa w powszechnych, czteroprzymiotnikowych wyborach.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona oficjalna
 • Warto wiedzieć że... beta

  Wybory parlamentarne w Australii w 2010 roku odbyły się 21 sierpnia. W ich wyniku zostało wyłonionych 150 deputowanych do Izby Reprezentantów oraz 40 z 76 senatorów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.852 sek.