• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Konfederacja – koalicja o charakterze prawicowym i eurosceptycznym, zawiązana przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 (formalnie zarejestrowana była w nich jako komitet wyborczy wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy), następnie kontynuowana. Od lipca 2019 zarejestrowana jako federacyjna partia polityczna pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość (Konfederacja Wolnościowcy i Narodowcy). Piotr Zgorzelski (ur. 17 września 1963 w Płocku) – polski samorządowiec, nauczyciel i polityk, w latach 2010–2011 starosta płocki, poseł na Sejm VII kadencji.
  Kompleks budynków Sejmu od strony ul. Marzyńskiego

  Sejm IX kadencji – skład Sejmu IX kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 13 października 2019. W wyborach uprawnionych do głosowania było 30 250 610 osób.

  Lista posłów[ | edytuj kod]

  Zmiany liczebności klubów w czasie kadencji[ | edytuj kod]

  Posiedzenia Sejmu[ | edytuj kod]

  Zgodnie z Regulaminem Sejm obraduje na posiedzeniach. Marszałek Sejmu najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia o dacie i porządku dziennym tego posiedzenia odpowiednie organy (posłów, Prezydenta RP, Marszałka Senatu RP, członków Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prokuratora Generalnego, Prezesa NIK, Prezesa NBP, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka). Termin ten może być skrócony w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

  Cezary Tomczyk (ur. 25 sierpnia 1984 w Gryficach) – polski polityk, działacz Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci", poseł na Sejm VI i VII kadencji.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
  Terminarz posiedzeń Sejmu
  1. posiedzenie: 12 XI, 13 XI, 19 XI, 21 XI 2019
  2. posiedzenie: 12 XII, 19 XII, 20 XII 2019
  3. posiedzenie: 8 I, 9 I, 10 I 2020
  4. posiedzenie: 22 I, 23 I 2020
  5. posiedzenie: 12 II, 13 II 2020
  6. posiedzenie: 14 II 2020
  7. posiedzenie: 2 III 2020
  8. posiedzenie: 26 III, 27 III 2020
  9. posiedzenie: 31 III, 3 IV, 6 IV, 7 IV, 8 IV 2020
  10. posiedzenie: 15 IV, 16 IV 2020
  11. posiedzenie: 29 IV, 30 IV, 5 V, 6 V, 7 V, 12 V, 14 V 2020
  12. posiedzenie: 27 V, 28 V, 2 VI, 4 VI 2020
  13. posiedzenie: 19 VI 2020
  14. posiedzenie: 15 VII, 16 VII 2020
  15. posiedzenie: 22 VII, 23 VII, 24 VII 2020
  16. posiedzenie: 14 VIII 2020
  17. posiedzenie: 16 IX, 17 IX 2020
  18. posiedzenie: 7 X 2020
  19. posiedzenie: 20 X, 21 X, 22 X 2020
  20. posiedzenie: 27 X, 28 X 2020
  21. posiedzenie: 18 XI, 19 XI, 27 XI, 28 XI 2020
  22. posiedzenie: 9 XII, 10 XII 2020
  23. posiedzenie: 15 XII, 16 XII 2020
  24. posiedzenie: 17 XII 2020
  25. posiedzenie: 20 I, 21 I 2021
  26. posiedzenie: 24 II, 25 II 2021
  27. posiedzenie: 16 III, 17 III, 30 III 2021
  28. posiedzenie: 14 IV, 15 IV, 20 IV 2021
  29. posiedzenie: 4 V 2021

  Planowane posiedzenia Sejmu:

  Lewica – polski projekt polityczny o charakterze lewicowym, utworzony przed wyborami parlamentarnymi w 2019. Po wyborach reprezentowany w Sejmie IX kadencji i Senacie X kadencji przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.
 • 19 V, 20 V, 21 V 2021
 • 23 VI, 24 VI 2021
 • 7 VII, 8 VII 2021
 • 21 VII, 22 VII, 23 VII 2021
 • 11 VIII 2021
 • 15 IX, 16 IX 2021
 • 29 IX, 30 IX 2021
 • 13 X, 14 X 2021
 • 27 X, 28 X 2021
 • 17 XI, 18 XI 2021
 • 1 XII, 2 XII 2021
 • 14 XII, 15 XII, 16 XII 2021
 • 12 I, 13 I 2022
 • 26 I, 27 I 2022


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Małgorzata Maria Kidawa-Błońska z domu Grabska (ur. 5 maja 1957 w Warszawie) – polska polityk i producentka filmowa, posłanka na Sejm V, VI i VII kadencji, I wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
  Komisja do spraw Służb Specjalnych (KSS) – stała komisja sejmowa zajmującą się opiniowaniem projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących służb specjalnych oraz oceną aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności tych służb. Do jej zadań należy również: opiniowanie kierunków pracy służb specjalnych w oparciu o informacje przedstawiane przez szefów tych służb, rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów tych służb, opiniowanie wniosków w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska szefów i zastępców szefów służb specjalnych, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych oraz sprawozdania z jego wykonania, ocena współdziałania służb specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej oraz współdziałania tych służb z innymi służbami i jednostkami wojskowymi nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ocena współdziałania służb specjalnych z organami administracji państwowej i organami ścigania oraz badanie skarg dotyczących działalności służb specjalnych.
  Andrzej Sebastian Duda (ur. 16 maja 1972 w Krakowie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, były wiceminister sprawiedliwości, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII kadencji.
  Koalicja Obywatelska (KO) – koalicja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, powołana przed wyborami samorządowymi w 2018 (komitet nosił wówczas nazwę Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska), następnie w różnych formach kontynuowana (na wybory parlamentarne w 2019 komitet przyjął nazwę Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni).
  Małgorzata Maria Gosiewska z domu Kierat (ur. 22 lipca 1966 w Gdańsku) – polska polityk, urzędnik samorządowy, posłanka na Sejm V i VII kadencji.
  Marszałek senior – w polskim parlamencie jeden z najstarszych wiekiem posłów na Sejm oraz najstarszy wiekiem senator, powołany przez Prezydenta do otwarcia obrad izby nowej kadencji i prowadzenia obrad do czasu wybrania marszałka Sejmu i marszałka Senatu.
  Konwent Seniorów (łac. conventus - zgromadzenie, senior - starszy) – organ Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.05 sek.