Sejm 1690

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sejm 1690sejm zwyczajny I Rzeczypospolitej został zwołany przez króla Jana III Sobieskiego 31 października 1689 roku do Warszawy.

Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.Tomasz Działyński herbu Ogończyk (ur. 1656, zm. 25 czerwca 1714 w Łąkach Bratiańskich) – wojewoda chełmiński, marszałek Trybunału Koronnego w 1712 roku.

Sejmiki przedsejmowe w województwach odbyły się 5-7 grudnia 1689 roku. Marszałkiem sejmu obrano Tomasza Działyńskiego, starostę bratiańskiego. Obrady sejmu trwały od 16 stycznia do 6 maja 1690 roku.

Sejm odbył się po zawarciu porozumienia między obozem królewskim a Sapiehami, tworzącymi silną opozycję przeciwko królowi na Litwie. Zakończył się uchwaleniem wysokich podatków, które miały umożliwić kontynuowanie wojny z Turcją.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Kategoria:Posłowie na sejm 1690
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Władysław Konopczyński. Chronologia sejmów polskich 1493 – 1793 (str. 158) [dostęp 2019-11-25]
  2. H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, 1966.
  3. W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, s. 217-299, 1984.
  4. R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, 2014.
  5. J. Ohryzko, Ustawodawstwo, zob. Volumina Legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 5, s. 805-885, 1860.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Volumina LegumKonstytucje Sejmu Walnego Ordynaryjnego Sześćniedzielnego Warszawskiego, Roku Pańskiego, 1690 dnia 16 Februarii zaczętego (str. 371-391)
 • Volumina LegumKonstytucje Wielkiego Księstwa Litewskiego roku 1690 miesiąca Stycznia dnia 16 w Warszawie (str. 391-406)
 • Volumina Legum (łac. Volumina Legum. Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia - Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu) – pierwszy polski zbiór prawa stanowionego, zawierający zapis wszystkich przywilejów królewskich i konstytucji sejmowych od roku 1347 do 1793 (obrady sejmu grodzieńskiego).Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Warto wiedzieć że... beta

  Henryk Anastazy Olszewski (ur. 2 stycznia 1932 w Świeciu, zm. 19 sierpnia 2021) – polski historyk prawa, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki.
  Jan III Sobieski herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku, zm. 17 czerwca 1696 w Wilanowie) – król Polski od 1674, hetman wielki koronny od 1668, hetman polny koronny od 1666, marszałek wielki koronny od 1665, chorąży wielki koronny od 1656.
  Robert Kołodziej (ur. 1969 r. w Częstochowie) - polski historyk, specjalizujący się w biografistyce, historii nowożytnej Polski, a także historii parlamentaryzmu polskiego; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.
  Władysław Konopczyński, pseud. Dantyszek, Korzonek (ur. 26 listopada 1880 w Warszawie, zm. 12 lipca 1952 w Młynniku koło Ojcowa) – historyk polski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiej Akademii Umiejętności, współtwórca i pierwszy redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego, erudyta i poliglota (14 języków), poseł na Sejm I kadencji w II RP.

  Reklama