Sejm 1611

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski przedstawia carów Szujskich na sejmie warszawskim 29 października 1611, obraz Jana Matejki.
Stanisław Żółkiewski przedstawia królowi Zygmuntowi III i królewiczowi Władysławowi na sejmie 1611 r. pojmanych carów Szujskich, sztych Tomasza Makowskiego wg Tomasza Dolabelli
Stanisław Żółkiewski przedstawia królowi Zygmuntowi III i królewiczowi Władysławowi na sejmie 1611 r. pojmanych carów Szujskich, kopia wg Tomasza Dolabelli (?) z kolekcji w zamku w Podhorcach

Sejm 1611sejm zwyczajny I Rzeczypospolitej zwołany 12 czerwca 1611 roku do Warszawy.

Izabela Teresa Lewandowska-Malec (ur. 2 sierpnia 1962 w Krakowie) – polska prawnik i polityk, nauczyciel akademicki, samorządowiec, adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka w zakresie historii prawa polskiego. Jan Alojzy Matejko (ur. 24 czerwca 1838 w Krakowie, zm. 1 listopada 1893 w Krakowie) – polski malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, historiozof.

Sejmiki przedsejmowe w województwach odbyły się w sierpniu i wrześniu 1611 roku. Marszałkiem sejmu obrano Jana Swoszowskiego pisarza lwowskiego. Obrady sejmu trwały od 26 września do 9 listopada 1611 roku.

Sejm zwołany dla rozpatrzenia spraw związanych z wojną polsko-rosyjską po odzyskaniu przez wojska Rzeczypospolitej Smoleńska z rąk moskiewskich.

Król Zygmunt III Waza zamierzał przeprowadzić na sejmie uchwałę o poborze oraz przekonać sejmujących do kontynuowania wojny, rozpoczętej bez pozwolenia poprzedniego sejmu. Sejm uchwalił podatki, niewystarczające na całkowite sfinansowanie wysiłku zbrojnego. Część z przyznanych kwot król odebrał jako zwrot poniesionych przez niego kosztów w trakcie oblężenia Smoleńska. Część oddano żołnierzom, którzy powrócili z wojny. Polska załoga Kremla moskiewskiego nie otrzymała pomocy finansowej. Podatkiem obciążono cła, zaś poborem chłopstwo i ubogą szlachtę niemającą poddanych.

Pobór – podatek nadzwyczajny w I Rzeczypospolitej uchwalany przez sejmy od XVI w. Od 1591 r. na pobór konieczna był zgoda sejmików ziemskich.Wasyl IV Iwanowicz Szujski (ros. Васи́лий IV Иоа́ннович Шу́йский) (ur. 22 września 1552 w Niżnym Nowogrodzie, zm. 12 września 1612 w Gostyninie) – car Rosji w latach 1606-1610.

W sprawie kontynuowania wojny uchwalono Poparcie wojny Moskiewskiej równocześnie ponawiając dotychczasowy zakaz rozpoczynania wojny bez zgody sejmu: "postanawiamy, że żadnymi wojski sąsiadom belle ofensiva inferre [wojny zaczepnej prowadzić] nie mamy, sine consensu et scitu omnium ordinum [bez zgody i uchwały wszech stanów]".

Sejm zwyczajny (z łac. ordynaryjny) – sejm walny Rzeczypospolitej zwoływany zgodnie z zapisem artykułów henrykowskich co dwa lata, trwający nie dłużej niż sześć tygodni. W 1591 roku rozstrzygnięto, że sejm zwyczajny będzie trwał 43 dni. Przedłużenie obrad sejmów zwane prolongacją wymagało zgody wszystkich posłów. Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.

16 października na sejm przybyło poselstwo moskiewskie, prosząc o jak najszybsze przysłanie królewicza Władysława.

29 października hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski odbył wjazd tryumfalny przez Krakowskie Przedmieście na Zamek Królewski, wiodąc ze sobą uwięzionych: cara rosyjskiego Wasyla IV Szujskiego, jego braci Dymitra i Iwana, Michaiła Szeina, patriarchę Filareta Romanowa.

Żółkiewski przedstawił ich Senatowi, podnosząc w swej przemowie zmienność szczęścia. Przed Zygmuntem III na tronie car Wasyl IV dotknął ziemi prawą ręką i ją ucałował, wódz wojsk moskiewskich Dymitr Szujski bił czołem o ziemię, a Iwan Szujski uczynił to trzykrotnie.

Jan Swoszowski herbu Abdank (zm. w 1615 roku) – marszałek sejmu zwyczajnego w 1611 roku, podkomorzy lwowski w latach 1611-1615, pisarz ziemski lwowski w latach 1588-1612, pisarz grodzki lwowski w latach 1584-1585.Oblężenie Smoleńska miało miejsce w dniach 29 września 1609 - 13 czerwca 1611 podczas wojny polsko-rosyjskiej 1609-1618.
 Osobny artykuł: Hołd Szujskich.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 Zobacz też kategorię: Posłowie na sejm 1611.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Jan K. Ostrowski, Jerzy T. Petrus: Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów. Kraków: Zamek Królewski na Wawelu, 2001, s. 400. ​ISBN 83-908491-5-1​, ​ISBN 978-83-908491-5-7​. OCLC 51292002. Cytat: il. 292 Stanisław Żółkiewski przedstawia królowi Zygmuntowi III i królewiczowi Władysławowi na sejmie 1611 r. pojmanych carów Szujskich, kopia wg Tomasza Dolabelli (?) kat. A.94. (pol.)
 2. Władysław Konopczyński. Chronologia Sejmów Polskich. 1493-1793 (str. 146) [dostęp 2019-10-28]
 3. Izabela Lewandowska-Malec, Rola legacji i propozycji królewskiej w procedurze ustawodawczej na sejmach walnych koronnych za panowania Zygmunta III Wazy s. 98n. Władysław Czapliński i Kazimierz Orzechowski, Demokracja szlachecka i oligarchia magnacka s. 145. Edward Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652: system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie s. 138n.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Janusz Byliński, Sejm z roku 1611
 • Historia dyplomacji polskiej t. II 1572-1795, Warszawa 1982
 • Historia polityczna Polski część II. 1923
 • Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493-1793, Kraków 1948
 • Julian Ursyn Niemcewicz, Dzieje panowania Zygmunta III, t. III, Kraków 1860
 • Antoni Prochaska, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927
 • Volumina LegumKonstytucje Sejmu Walnego Koronnego w Warszawie roku 1611 dnia dziewiątego listopada (s. 5-22)
 • Volumina LegumKonstytucje Wielkiego Księstwa Litewskiego na Sejmie Walnym Koronnym Warszawskim w roku 1611 (s. 22-27)
 • Volumina LegumUniwersał Poborowy na Sejmie Walnym Koronnym Warszawskim w Roku 1611 Uchwalony (s. 27-35)
 • Volumina LegumPostępek Prawny Skrócony (s. 35-43)
 • Volumina LegumLiterae, Privilegia, Cautiones, Recessus, Commissionis Regiomonti, in Anna 1612 per DD Commissarios Sac: R. M. Habitae (s. 71-80) (łac.)
 • Kreml moskiewski (ros. Московский Кремль) − gród warowny na wzgórzu, na lewym brzegu rzeki Moskwy. Jego ogólna powierzchnia wynosi 28 hektarów. Jest to warownia z zabudowaniami książęcymi, cerkwiami i budynkami administracyjnymi.Carstwo Rosyjskie (ros. Русское царство, "Carstwo Ruskie") – oficjalna nazwa Rosji w latach 1547–1721. Carstwo Rosyjskie obejmowało tereny od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny. Carstwo było kontynuacją Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, istniejącego w latach 1328–1547. W 1547 roku odbyła się koronacja wielkiego księcia moskiewskiego Iwana IV Groźnego na „cara Wszechrusi”, co dało początek Carstwu Rosyjskiemu. W 1721 Piotr I przyjął tytuł cesarza-imperatora, dając tym samym początek Imperium Rosyjskiemu. Carowie rosyjscy nadal jednak używali (do 1917 roku) tytułów m.in. wielkich książąt włodzimierskich, twerskich i moskiewskich.
  Warto wiedzieć że... beta

  Antoni Prochaska (ur. 24 maja 1852 we wsi Zaleszczyki Małe w pow. buczackim, zm. 23 września 1930 we Lwowie) – historyk, zajmujący się dziejami polsko-litewskimi w XIV-XV w. oraz historią Rusi Czerwonej.
  Volumina Legum (łac. Volumina Legum. Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia - Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu) – pierwszy polski zbiór prawa stanowionego, zawierający zapis wszystkich przywilejów królewskich i konstytucji sejmowych od roku 1347 do 1793 (obrady sejmu grodzieńskiego).
  Dymitr Iwanowicz Szujski (ros. Дмитрий Иванович Шуйский) (ur. ok. 1560 zm. 27 września 1612 w Gostyninie) – naczelny wojewoda wojsk moskiewskich, brat cara Wasyla IV Szujskiego, krajczy dworu cara Iwana IV Groźnego w latach 1580-1586, wojewoda kargopolski w latach 1586-1587, bojar od 1586.
  Władysław IV Waza (ur. 9 czerwca 1595 w Łobzowie, zm. 20 maja 1648 w Mereczu) – syn Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki, król Polski w latach 1632–1648, tytularny król Szwecji 1632–1648, tytularny car Rosji do 1634.
  Wojsko I Rzeczypospolitej było dowodzone przez dwóch hetmanów wielkich, koronnego i litewskiego, oraz dwóch hetmanów polnych.
  Tomasz Dolabella, Tommaso Dolabella (ur. ok. 1570 w Belluno, zm. 17 stycznia 1650 w Krakowie) – włoski malarz, jeden z głównych twórców malarstwa barokowego w Polsce.
  Tomasz Makowski (ur. ok. 1575, zm. ok. 1630) – sztycharz i kartograf. Wśród jego dzieł jest między innymi mapa Litwy.

  Reklama