Seca

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Secastruga, prawy dopływ Zwleczy o długości 10,77 km.

Zwlecza – niewielka rzeka dorzecza Pilicy, długości ok. 18 km, prawy dopływ Pilicy. Wypływa w okolicach wsi Zwlecza w gminie Secemin (powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie) i kieruje swój bieg na północ. Mija wieś Maleniec i przez dłuższy okres biegnie wśród niezabudowanych terenów, po czym przepływa przez miejscowości: Zaróg, Rudniki, Pękowiec, a po minięciu wsi Gościencin wpada do Pilicy. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Struga bierze początek na północ od wsi Wałkonowy Dolne w województwie świętokrzyskim i biegnie w kierunku północno-zachodnim. Opływa od zachodu wieś Marchocice i po minięciu wsi Międzylesie, po ok. dwóch kilometrach wpada do Zwleczy.

Województwo świętokrzyskie – jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 r. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • Rzeki Polski
  • Przypisy[ | edytuj kod]

    Wałkonowy Dolne – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, w gminie Secemin.Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
    Warto wiedzieć że... beta

    Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:

    Reklama