• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Schizofrenia katatoniczna  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]
  Przeczytaj także...
  Wiarygodność rozpoznań wprowadza trudności w zmierzeniu względnego wpływu genów i środowiska (przykładowo, objawy w pewnym stopniu pokrywają się z chorobą dwubiegunową i wielką depresją), ale wyniki badań wskazują na to, że czynniki genetyczne w połączeniu ze środowiskowymi są ważnymi czynnikami etiologicznymi schizofrenii. Wyniki badań wykazują, że przyczyny powstania schizofrenii mają silną komponentę dziedziczną, ale początek choroby jest pod silnym wpływem czynników środowiskowych i stresorów. Hipoteza wrodzonej podatności na zranienie (diatezy) u niektórych ludzi, która może być ujawniona przez biologiczne, psychologiczne i środowiskowe stresory jest znana jako model stresu i diatezy (lub encefalopatii). Model wskazujący na istotność czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych nosi nazwę "biopsychosocjalnego".Schizofrenia paranoidalna (s. urojeniowa) – typ schizofrenii, w przebiegu której dominującymi objawami choroby są objawy pozytywne (urojenia oraz halucynacje); objawy negatywne, katatoniczne oraz zaburzenia myślenia nie są zbyt wyraźne lub w ogóle nie występują.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. D. Castle i inni, The incidence of operationally defined schizophrenia in Camberwell, 1965-84, „The British Journal of Psychiatry”, 159, 1991, s. 790–794, DOI10.1192/bjp.159.6.790, PMID1790446.
  2. Dinesh Bhugra, The global prevalence of schizophrenia, „PLoS Medicine”, 2 (5), 2005, art. nr e151, DOI10.1371/journal.pmed.0020151, PMID15916460, PMCIDPMC1140960.c?
  3. Elliot M. Goldner i inni, Prevalence and incidence studies of schizophrenic disorders: a systematic review of the literature, „Canadian Journal of Psychiatry”, 47 (9), 2002, s. 833–843, DOI10.1177/070674370204700904, PMID12500753.
  4. Schizophrenia. W: American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc., 2000. ISBN 0-89042-024-6. [dostęp 2008-07-04].
  5. Angelo Barbato: Schizophrenia and public health. Geneva: World Health Organization, 1998, s. 8–17. Cytat: ang. „about 45% recover after one or more episodes [...] and 35% show a mixed pattern with varying degrees of remission and exacerbations of different length. [...] Risk of relapse during the first year following an acute episode in patients on antipsychotic medications is reduced to about 20%, in comparison with about 60% on placebo.”..
  6. Georg Schomerus i inni, The association of schizophrenia with split personality is not an ubiquitous phenomenon: results from population studies in Russia and Germany, „Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology”, 42 (10), 2007, s. 780–786, DOI10.1007/s00127-007-0235-7, PMID17660932.
  7. Joachim Kowalski, Katarzyna Szaulińska, Marek Jarema, In search of a definition of the term "psychotic process" - thoughts and doubts, „Psychiatria Polska”, 51 (2), 2017, s. 383–386, DOI10.12740/pp/69387, ISSN 0033-2674 [dostęp 2021-05-25] (pol.).c?
  8. S. Brown, H. Inskip, B. Barraclough, Causes of the excess mortality of schizophrenia, „The British Journal of Psychiatry”, 177, 2000, s. 212–217, DOI10.1192/bjp.177.3.212, PMID11040880.
  9. A. Jablensky i inni, Schizophrenia: manifestations, incidence and course in different cultures. A World Health Organization ten-country study, „Psychological Medicine. Monograph Supplement”, 20, 1992, s. 1–97, DOI10.1017/s0264180100000904, PMID1565705.
  10. James B. Kirkbride i inni, Heterogeneity in incidence rates of schizophrenia and other psychotic syndromes: findings from the 3-center AeSOP study, „Archives of General Psychiatry”, 63 (3), 2006, s. 250–258, DOI10.1001/archpsyc.63.3.250, PMID16520429.c?
  11. James B. Kirkbride i inni, Neighbourhood variation in the incidence of psychotic disorders in Southeast London, „Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology”, 42 (6), 2007, s. 438–445, DOI10.1007/s00127-007-0193-0, PMID17473901.
  12. John McGrath i inni, A systematic review of the incidence of schizophrenia: the distribution of rates and the influence of sex, urbanicity, migrant status and methodology, „BMC Medicine”, 2, 2004, s. 13, DOI10.1186/1741-7015-2-13, PMID15115547, PMCIDPMC421751.
  13. Paul J. Scully i inni, First-episode schizophrenia, bipolar disorder and other psychoses in a rural Irish catchment area: incidence and gender in the Cavan-Monaghan study at 5 years, „The British Journal of Psychiatry. Supplement”, 43, 2002, s3–9, DOI10.1192/bjp.181.43.s3, PMID12271797.
  14. Geoffrey Davies i inni, A systematic review and meta-analysis of Northern Hemisphere season of birth studies in schizophrenia, „Schizophrenia Bulletin”, 29 (3), 2003, s. 587–593, DOI10.1093/oxfordjournals.schbul.a007030, PMID14609251.
  15. T.B. Ustün i inni, Multiple-informant ranking of the disabling effects of different health conditions in 14 countries. WHO/NIH Joint Project CAR Study Group, „The Lancet”, 354 (9173), 1999, s. 111–115, DOI10.1016/s0140-6736(98)07507-2, PMID10408486.c?
  16. Stanisław Pużyński, Janusz Rybakowski, Jacek Wciórka: Psychiatria. Wrocław: Elsevier, 2011, s. 213.
  17. S. Kumra i inni, Childhood-onset schizophrenia: research update, „Canadian Journal of Psychiatry”, 46 (10), 2001, s. 923–930, DOI10.1177/070674370104601004, PMID11816313.
  18. Hassett A., Ames D., Chiu E. (red.) (2005) Psychosis in the Elderly. Londyn: Taylor and Francis. ​ISBN 1-84184-394-6​.
  19. H. Remschmidt, F.M. Theisen, Schizophrenia and related disorders in children and adolescents, „Journal of Neural Transmission. Supplementum” (69), 2005, s. 121–141, DOI10.1007/3-211-31222-6_7, PMID16355606.
  20. Antoni Kępiński: Schizofrenia. Wydawnictwo Literackie, s. 23. ISBN 978-83-08-04947-1.
  21. Schneider, K. (1959) Clinical Psychopathology. New York: Grune and Stratton.
  22. Aksel Bertelsen, Schizophrenia and related disorders: experience with current diagnostic systems, „Psychopathology”, 35 (2–3), 2002, s. 89–93, DOI10.1159/000065125, PMID12145490.
  23. Adam Bilikiewicz, Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka, Janusz Rybakowski: Psychiatria. T. 2. Wrocław: Urban & Parner, 2003. ISBN 83-87944-72-6.
  24. Encyklopedyczny Słownik Psychiatrii pod red. L. Korzeniowskiego i S. Pużyńskiego. PZWL 1978.
  25. Zob. Encyklopedyczny Słownik Psychiatrii pod red. L. Korzeniowskiego i S. Pużyńskiego PZWL 1978 r. „Kuracja elektrowstrząsowa” s. 186.
  26. The Royal College of Psychiatrists & The British Psychological Society (2003). Schizophrenia. Full national clinical guideline on core interventions in primary and secondary care (PDF). London: Gaskell and the British Psychological Society. Data dostępu: 2007-05-17.
  27. Jeffrey A. Lieberman i inni, Effectiveness of antipsychotic drugs in patients with chronic schizophrenia, „The New England Journal of Medicine”, 353 (12), 2005, s. 1209–1223, DOI10.1056/NEJMoa051688, PMID16172203.c?
  28. R.A. Dickson i inni, Risperidone-induced prolactin elevations in premenopausal women with schizophrenia, „The American Journal of Psychiatry”, 152 (7), 1995, s. 1102–1103, DOI10.1176/ajp.152.7.1102b, PMID7540803.c?
  29. Jambur Ananth i inni, Neuroleptic malignant syndrome and atypical antipsychotic drugs, „The Journal of Clinical Psychiatry”, 65 (4), 2004, s. 464–470, DOI10.4088/jcp.v65n0403, PMID15119907.
  30. National Institute for Health and Care Excellence, Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management, Clinical guideline [CG178], marzec 2014.
  31. Jason M Noel, Cherry W Jackson, ASHP therapeutic position statement on the use of antipsychotic medications in the treatment of adults with schizophrenia and schizoaffective disorder, „American Journal of Health-System Pharmacy”, 77 (24), 2020, s. 2114–2132, DOI10.1093/ajhp/zxaa303, ISSN 1079-2082, PMID32871013, PMCIDPMC7499485.
  32. American Psychiatric Association, The American Psychiatric Association practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia, wyd. 3, American Psychiatric Association Publishing, 1 września 2020, DOI10.1176/appi.books.9780890424841, ISBN 978-0-89042-484-1.
  33. Stefan Leucht i inni, New generation antipsychotics versus low-potency conventional antipsychotics: a systematic review and meta-analysis, „The Lancet”, 361 (9369), 2003, s. 1581–1589, DOI10.1016/S0140-6736(03)13306-5, PMID12747876.c?
  34. H.Y. Meltzer, Treatment-resistant schizophrenia--the role of clozapine, „Current Medical Research and Opinion”, 14 (1), 1997, s. 1–20, DOI10.1185/03007999709113338, PMID9524789.
  35. K. Wahlbeck, M. Cheine, M.A. Essali, Clozapine versus typical neuroleptic medication for schizophrenia, „The Cochrane Database of Systematic Reviews” (2), 2000, CD000059, DOI10.1002/14651858.CD000059, PMID10796289.
  36. Steven J. Haas i inni, Clozapine-associated myocarditis: a review of 116 cases of suspected myocarditis associated with the use of clozapine in Australia during 1993-2003, „Drug Safety”, 30 (1), 2007, s. 47–57, DOI10.2165/00002018-200730010-00005, PMID17194170.
  37. M.L. Lee i inni, Clozapine and substance abuse in patients with schizophrenia, „Canadian Journal of Psychiatry”, 43 (8), 1998, s. 855–856, PMID9806095.
  38. Marlene P. Freeman i inni, Omega-3 fatty acids: evidence basis for treatment and future research in psychiatry, „The Journal of Clinical Psychiatry”, 67 (12), 2006, s. 1954–1967, DOI10.4088/jcp.v67n1217, PMID17194275.
  39. José Salavert i inni, Association Between Vitamin D Status and Schizophrenia A First Psychotic Episode Study, „The Journal of Nervous and Mental Disease”, 205(5), 2017, s. 409–412, DOI10.1097/NMD.0000000000000670.
  40. Mark Moran, Psychosocial Treatment Often Missing From Schizophrenia Regimens, „Psychiatric News”, 40 (22), 2005, s. 24–37, DOI10.1176/pn.40.22.0024b (ang.).
  41. I. Cormac, C. Jones, C. Campbell, Cognitive behaviour therapy for schizophrenia, „The Cochrane Database of Systematic Reviews” (1), 2002, art. nr CD000524, DOI10.1002/14651858.CD000524, PMID11869579.
  42. G. Zimmermann i inni, The effect of cognitive behavioral treatment on the positive symptoms of schizophrenia spectrum disorders: a meta-analysis, „Schizophrenia Research”, 77 (1), 2005, s. 1–9, DOI10.1016/j.schres.2005.02.018, PMID16005380.
  43. Til Wykes i inni, Effects on the brain of a psychological treatment: cognitive remediation therapy: functional magnetic resonance imaging in schizophrenia, „The British Journal of Psychiatry”, 181, 2002, s. 144–152, DOI10.1017/s0007125000161872, PMID12151286.
  44. Gerard E. Hogarty i inni, Cognitive enhancement therapy for schizophrenia: effects of a 2-year randomized trial on cognition and behavior, „Archives of General Psychiatry”, 61 (9), 2004, s. 866–876, DOI10.1001/archpsyc.61.9.866, PMID15351765.c?
  45. William R. McFarlane i inni, Family psychoeducation and schizophrenia: a review of the literature, „Journal of Marital and Family Therapy”, 29 (2), 2003, s. 223–245, DOI10.1111/j.1752-0606.2003.tb01202.x, PMID12728780.
  46. Shirley M. Glynn, Amy N. Cohen, Noosha Niv, New challenges in family interventions for schizophrenia, „Expert Review of Neurotherapeutics”, 7 (1), 2007, s. 33–43, DOI10.1586/14737175.7.1.33, PMID17187495.
  47. Pharoah F, Mari J, Rathbone J, Wong W. (2006) Family intervention for schizophrenia Cochrane Database of Systematic Reviews, Wydanie 4.
  48. Jones, S., Hayward, P.: Coping with Schizophrenia: A Guide for Patients, Families and Caregivers. Oxford, England: Oneworld Pub., 2004. ISBN 1-85168-344-5.
  49. EF Torrey: Surviving Schizophrenia: A Manual for Families, Consumers, and Providers (5th Edition). HarperCollins, 2006. ISBN 0-06-084259-8.
  50. Alex Kopelowicz, Robert Paul Liberman, Roberto Zarate, Recent advances in social skills training for schizophrenia, „Schizophrenia Bulletin”, 32 Suppl 1, 2006, s. S12–S23, DOI10.1093/schbul/sbl023, PMID16885207, PMCIDPMC2632540.
  51. American Psychiatric Association (2004) Practice Guideline for the Treatment of Patients With Schizophrenia. Second Edition.
  52. Nakul Talwar i inni, Music therapy for in-patients with schizophrenia: exploratory randomised controlled trial, „The British Journal of Psychiatry”, 189, 2006, s. 405–409, DOI10.1192/bjp.bp.105.015073, PMID17077429.
  53. Ruddy R, Milnes D. (2005) Art therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews, Wydanie 4.
  54. Ruddy RA, Dent-Brown K. (2007) Drama therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews, Wydanie 1.
  55. Dafna Regev, Liat Cohen-Yatziv, Effectiveness of art therapy with adult clients in 2018—what progress has been made?, „Frontiers in Psychology”, 9, 2018, DOI10.3389/fpsyg.2018.01531, ISSN 1664-1078, PMID30210388, PMCIDPMC6124538.
  56. Adam Bilikiewicz, Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka, Janusz Rybakowski: Psychiatria. T. 3. Wrocław: Urban & Parner, 2003, s. 190. ISBN 83-87944-24-6.
  57. J. Greenhalgh i inni, Clinical and cost-effectiveness of electroconvulsive therapy for depressive illness, schizophrenia, catatonia and mania: systematic reviews and economic modelling studies, „Health Technology Assessment”, 9 (9), 2005, s. 1–156, DOI10.3310/hta9090, PMID15774232.
  58. National Institute for Health and Clinical Excellence: The clinical effectiveness and cost effectiveness of electroconvulsive Therapy (ECT) for depressive illness, schizophrenia, catatonia and mania.. National Institute for Health and Clinical Excellence, 2003. [dostęp 2007-06-17].
  59. George A. Mashour, Erin E. Walker, Robert L. Martuza, Psychosurgery: past, present, and future, „Brain Research. Brain Research Reviews”, 48 (3), 2005, s. 409–419, DOI10.1016/j.brainresrev.2004.09.002, PMID15914249 [dostęp 2020-05-01].
  60. Paula Goering i inni, Who uses consumer-run self-help organizations?, „The American Journal of Orthopsychiatry”, 76 (3), 2006, s. 367–373, DOI10.1037/0002-9432.76.3.367, PMID16981815.
  61. Tim Requarth, Choroba psychiczna pod lupą, „Świat Nauki”, nr. 9 (241), Prószyński Media, wrzesień 2011, s. 6, ISSN 0867-6380.c?
  62. L. Davidson, T.H. McGlashan, The varied outcomes of schizophrenia, „Canadian Journal of Psychiatry”, 42 (1), 1997, s. 34–43, DOI10.1177/070674379704200105, PMID9040921.
  63. J.A. Lieberman i inni, Factors influencing treatment response and outcome of first-episode schizophrenia: implications for understanding the pathophysiology of schizophrenia, „The Journal of Clinical Psychiatry”, 57 Suppl 9, 1996, s. 5–9, PMID8823344.
  64. G. Harrison i inni, Recovery from psychotic illness: a 15- and 25-year international follow-up study, „The British Journal of Psychiatry”, 178, 2001, s. 506–517, DOI10.1192/bjp.178.6.506, PMID11388966.
  65. C.M. Harding i inni, The Vermont longitudinal study of persons with severe mental illness, II: Long-term outcome of subjects who retrospectively met DSM-III criteria for schizophrenia, „The American Journal of Psychiatry”, 144 (6), 1987, s. 727–735, DOI10.1176/ajp.144.6.727, PMID3591992.c?
  66. Delbert G. Robinson i inni, Symptomatic and functional recovery from a first episode of schizophrenia or schizoaffective disorder, „The American Journal of Psychiatry”, 161 (3), 2004, s. 473–479, DOI10.1176/appi.ajp.161.3.473, PMID14992973.c?
  67. Carol A. Harvey i inni, The Camden Schizophrenia Surveys. III: Five-year outcome of a sample of individuals from a prevalence survey and the importance of social relationships, „The International Journal of Social Psychiatry”, 53 (4), 2007, s. 340–356, DOI10.1177/0020764006074529, PMID17703650.
  68. K. Hopper, J. Wanderling, Revisiting the developed versus developing country distinction in course and outcome in schizophrenia: results from ISoS, the WHO collaborative followup project. International Study of Schizophrenia, „Schizophrenia Bulletin”, 26 (4), 2000, s. 835–846, DOI10.1093/oxfordjournals.schbul.a033498, PMID11087016.
  69. P. Bebbington, L. Kuipers, The predictive utility of expressed emotion in schizophrenia: an aggregate analysis, „Psychological Medicine”, 24 (3), 1994, s. 707–718, DOI10.1017/s0033291700027860, PMID7991753.
  70. H. Hannerz, P. Borgå, M. Borritz, Life expectancies for individuals with psychiatric diagnoses, „Public Health”, 115 (5), 2001, s. 328–337, DOI10.1038/sj.ph.1900785, PMID11593442.
  71. E.D. Radomsky i inni, Suicidal behavior in patients with schizophrenia and other psychotic disorders, „The American Journal of Psychiatry”, 156 (10), 1999, s. 1590–1595, DOI10.1176/ajp.156.10.1590, PMID10518171.c?
  72. Williams R, Dalby JT. Eds. (1989). Depression in Schizophrenics. New York: Plenum Publishing.
  73. C.B. Caldwell, I.I. Gottesman, Schizophrenics kill themselves too: a review of risk factors for suicide, „Schizophrenia Bulletin”, 16 (4), 1990, s. 571–589, DOI10.1093/schbul/16.4.571, PMID2077636.
  74. American Psychiatric Association. Americans Still Cling to Myths About Mental Illness, Survey Finds. Psychiatric News. December 7, 2001 Volume 36 Number 23 Full text.
  75. B.A. Pescosolido i inni, The public’s view of the competence, dangerousness, and need for legal coercion of persons with mental health problems, „American Journal of Public Health”, 89 (9), 1999, s. 1339–1345, DOI10.2105/ajph.89.9.1339, PMID10474550, PMCIDPMC1508769.
  76. Elizabeth Walsh, Alec Buchanan, Thomas Fahy, Violence and schizophrenia: examining the evidence, „The British Journal of Psychiatry”, 180, 2002, s. 490–495, DOI10.1192/bjp.180.6.490, PMID12042226.
  77. Heather Stuart, Violence and mental illness: an overview, „World Psychiatry”, 2 (2), 2003, s. 121–124, PMID16946914, PMCIDPMC1525086.
  78. H.J. Steadman i inni, Violence by people discharged from acute psychiatric inpatient facilities and by others in the same neighborhoods, „Archives of General Psychiatry”, 55 (5), 1998, s. 393–401, DOI10.1001/archpsyc.55.5.393, PMID9596041.c?
  79. Jeffrey W. Swanson i inni, A national study of violent behavior in persons with schizophrenia, „Archives of General Psychiatry”, 63 (5), 2006, s. 490–499, DOI10.1001/archpsyc.63.5.490, PMID16651506.c?
  80. J.W. Swanson i inni, Violence and psychiatric disorder in the community: evidence from the Epidemiologic Catchment Area surveys, „Hospital & Community Psychiatry”, 41 (7), 1990, s. 761–770, DOI10.1176/ps.41.7.761, PMID2142118.
  81. Paul E. Mullen, Schizophrenia and violence: from correlations to preventive strategies, „Advances in Psychiatric Treatment”, 12 (4), 2006, s. 239–248, DOI10.1192/apt.12.4.239.
  82. Alexander I.F. Simpson i inni, Homicide and mental illness in New Zealand, 1970-2000, „The British Journal of Psychiatry”, 185, 2004, s. 394–398, DOI10.1192/bjp.185.5.394, PMID15516547.
  83. Seena Fazel, Martin Grann, Psychiatric morbidity among homicide offenders: a Swedish population study, „The American Journal of Psychiatry”, 161 (11), 2004, s. 2129–2131, DOI10.1176/appi.ajp.161.11.2129, PMID15514419.c?
  84. J.S. Brekke i inni, Risks for individuals with schizophrenia who are living in the community, „Psychiatric Services”, 52 (10), 2001, s. 1358–1366, DOI10.1176/appi.ps.52.10.1358, PMID11585953.
  85. Paul B. Fitzgerald i inni, Victimization of patients with schizophrenia and related disorders, „The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry”, 39 (3), 2005, s. 169–174, DOI10.1080/j.1440-1614.2005.01539.x, PMID15701066.
  86. Elizabeth Walsh i inni, Predicting violence in schizophrenia: a prospective study, „Schizophrenia Research”, 67 (2–3), 2004, s. 247–252, DOI10.1016/S0920-9964(03)00091-4, PMID14984884.
  87. Phyllis L. Solomon, Mary M. Cavanaugh, Richard J. Gelles, Family violence among adults with severe mental illness: a neglected area of research, „Trauma, Violence & Abuse”, 6 (1), 2005, s. 40–54, DOI10.1177/1524838004272464, PMID15574672.
  88. K.R. Chou, R.B. Lu, M. Chang, Assaultive behavior by psychiatric in-patients and its related factors, „The Journal of Nursing Research”, 9 (5), 2001, s. 139–151, DOI10.1097/01.jnr.0000347572.60800.00, PMID11779087.
  89. B. Lögdberg i inni, Schizophrenia, neighbourhood, and crime, „Acta Psychiatrica Scandinavica”, 110 (2), 2004, s. 92–97, DOI10.1111/j.1600-0047.2004.00322.x, PMID15233709.
  90. Tyrone D. Cannon, Barbara Cornblatt, Patrick McGorry, The empirical status of the ultra high-risk (prodromal) research paradigm, „Schizophrenia Bulletin”, 33 (3), 2007, s. 661–664, DOI10.1093/schbul/sbm031, PMID17470445, PMCIDPMC2526144.
  91. Richard J. Drake, Shôn W. Lewis, Early detection of schizophrenia, „Current Opinion in Psychiatry”, 18 (2), 2005, s. 147–150, DOI10.1097/00001504-200503000-00007, PMID16639167.
  92. Jim Van Os, Philippe Delespaul, Toward a world consensus on prevention of schizophrenia, „Dialogues in Clinical Neuroscience”, 7 (1), 2005, s. 53–67, PMID16060596, PMCIDPMC3181724.
  93. Nasra Haroun i inni, Risk and protection in prodromal schizophrenia: ethical implications for clinical practice and future research, „Schizophrenia Bulletin”, 32 (1), 2006, s. 166–178, DOI10.1093/schbul/sbj007, PMID16207892, PMCIDPMC2632176.
  94. Heinz Häfner i inni, Early detection and secondary prevention of psychosis: facts and visions, „European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience”, 254 (2), 2004, s. 117–128, DOI10.1007/s00406-004-0508-z, PMID15146341.
  95. Theocharis Chr. Kyziridis, Notes on the History of Schizophrenia, „The German Journal of Psychiatry”, 2005 [dostęp 2020-05-01] (ang.).
  96. Uwagi historyczne. W: Antoni Kępiński: Schizofrenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001, s. 11. ISBN 83-08-03106-4.
  97. K. Evans, J. McGrath, R. Milns, Searching for schizophrenia in ancient Greek and Roman literature: a systematic review, „Acta Psychiatrica Scandinavica”, 107 (5), 2003, s. 323–330, DOI10.1034/j.1600-0447.2003.00053.x, PMID12752027.
  98. H.A. Youssef, F.A. Youssef, Evidence for the existence of schizophrenia in medieval Islamic society, „History of Psychiatry”, 7 (25), 1996, s. 55–62, DOI10.1177/0957154X9600702503, PMID11609215.
  99. Kraepelin E. (1907) Text book of psychiatry (7th ed) (trans. A.R. Diefendorf)London: Macmillan.
  100. Ben Atchison, Ruth A. Hansen: Conditions in occupational therapy: effect on occupational performance. Baltimore: Lippincott Williams Wilkins, 2000, s. 54–74. ISBN 0-683-30417-8.
  101. Roland Kuhn, Eugen Bleuler’s concepts of psychopathology, „History of Psychiatry”, 15 (59 Pt 3), 2004, s. 361–366, DOI10.1177/0957154X04044603, PMID15386868.
  102. G. Stotz-Ingenlath, Epistemological aspects of Eugen Bleuler’s conception of schizophrenia in 1911, „Medicine, Health Care, and Philosophy”, 3 (2), 2000, s. 153–159, DOI10.1023/a:1009919309015, PMID11079343.
  103. G.E. Berrios, Roy Porter: A history of clinical psychiatry: the origin and history of psychiatric disorders. London: Athlone Press, 1995. ISBN 0-485-24211-7.
  104. G.E. Allen, The social and economic origins of genetic determinism: a case history of the American Eugenics Movement, 1900-1940 and its lessons for today, „Genetica”, 99 (2–3), 1997, s. 77–88, DOI10.1007/bf02259511, PMID9463076.
  105. John E Read, Loren R. Mosher, Richard P. Bentall: Models of Madness: Psychological, Social and Biological Approaches to Schizophrenia. Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-906-6.
  106. Lifton RJ. (2000) The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide. Basic Books. ​ISBN 0-465-04905-2​.
  107. J.K. Wing, International comparisons in the study of the functional psychoses, „British Medical Bulletin”, 27 (1), 1971, s. 77–81, DOI10.1093/oxfordjournals.bmb.a070819, PMID4926366.
  108. M. Wilson, DSM-III and the transformation of American psychiatry: a history, „The American Journal of Psychiatry”, 150 (3), 1993, s. 399–410, DOI10.1176/ajp.150.3.399, PMID8434655.c?
  109. Anne Deveson: Tell Me I’m Here. Penguin, 1991. ISBN 0-14-017339-0.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Antoni Kępiński: Schizofrenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. ISBN 83-08-03459-4.
 • Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001. ISBN 83-200-2605-9.
 • Richard P. Bentall: Madness explained: psychosis and human nature. London: Allen Lane, 2003. ISBN 0-7139-9249-2.
 • James H. Fallon, Isaac O. Opole, Steven G. Potkin, The neuroanatomy of schizophrenia: circuitry and neurotransmitter systems, „Clinical Neuroscience Research”, 3 (1–2), 2003, s. 77–107, DOI10.1016/S1566-2772(03)00022-7 [dostęp 2020-05-01].
 • Michael Green: Schizophrenia revealed: from neurons to social interactions. New York: Norton, 2001. ISBN 0-393-70334-7.
 • T.M. Keen, Schizophrenia: orthodoxy and heresies. A review of alternative possibilities, „Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing”, 6 (6), 1999, s. 415–424, DOI10.1046/j.1365-2850.1999.00237.x, PMID10818864.
 • Theodore Lidz, Stephen Fleck: Schizophrenia and the family. New York: International Universities Press, 1985. ISBN 978-0-8236-6001-8.
 • Richard Noll: The encyclopedia of schizophrenia and other psychotic disorders. New York: Facts on File, 2007. ISBN 0-8160-6405-9.
 • Open The Doors – information on global programme to fight stigma and discrimination because of Schizophrenia. The World Psychiatric Association (WPA)
 • John E Read, Loren R. Mosher, Richard P. Bentall: Models of Madness: Psychological, Social and Biological Approaches to Schizophrenia. Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-906-6.
 • Scientific American Magazine (January 2004 Issue) Decoding Schizophrenia
 • Andrew Shaner, Geoffrey Miller, Jim Mintz, Schizophrenia as one extreme of a sexually selected fitness indicator, „Schizophrenia Research”, 70 (1), 2004, s. 101–109, DOI10.1016/j.schres.2003.09.014, PMID15246469.
 • Thomas Stephen Szasz: Schizophrenia: the sacred symbol of psychiatry. New York: Basic Books, [c1976]. ISBN 0-465-07222-4.
 • Victor Tausk, Paul Roazen: Sexuality, war, and schizophrenia: collected psychoanalytic papers. New Brunswick, U.S.A.: Transaction Publishers, 1991. ISBN 0-88738-365-3.
 • Wiencke, Markus (2006) Schizophrenie als Ergebnis von Wechselwirkungen: Georg Simmels Individualitätskonzept in der Klinischen Psychologie. In David Kim (ed.), Georg Simmel in Translation: Interdisciplinary Border-Crossings in Culture and Modernity (pp. 123–155). Cambridge Scholars Press, Cambridge, ​ISBN 978-1-84718-060-5​.
 • Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. Psychiatria, t. II Psychiatria kliniczna, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2002, s. 230–231. ​ISBN 83-87944-72-6​.
 • ICD 10.Zaburzenia psychiczne u osób dorosłych. Opisy przypadków klinicznych. Gdańsk: American Psychiatric Press – Medical Press, 1999, s. 67. ISBN 83-87909-55-6.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Bleuler, Eugen: Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. Leipzig und Wien: F. Deuticke 1911
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – koordynator programu „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”
 • SCHIZOPHRENIA; SCZD w bazie Online Mendelian Inheritance in Man (ang.)
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  PLOS Medicine (do 2012 r. PLoS Medicine) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny medycyny. Najwyższy priorytet do publikacji w PLOS Medicine mają prace badawcze związane z czynnikami i warunkami, które powodują największe obniżenie oczekiwanej długości życia w zdrowiu, a dodatkowo skierowane są do szerszego grona odbiorców lub związane są ogólną polityką zdrowotną czy mogące mieć potencjalny wpływ na badania kliniczne. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.Atul Kulkarni (ur. 10 września 1965 w stanie Karnataka, Indie) – indyjski aktor filmowy i teatralny, nagrodzony dwukrotnie National Awards (Hey Ram, Chandni Bar). Dużo uznania krytyków przyniosły mu też role w Page 3 i Rang De Basanti.
  Papirus Ebersa – staroegipski papirus medyczny, napisany najpóźniej około 1550 r. p.n.e., zakupiony od pewnego Araba przez niemieckiego egiptologa Georga Ebersa w 1873. Sprzedający twierdził, że znalazł ten zwój w 1862 r. między nogami dobrze zachowanej mumii w Tebach.W medycynie remisja (łac. remissio) to okres schorzenia, który charakteryzuje się brakiem objawów chorobowych. Określenie to jest stosowane w odniesieniu do chorób przewlekłych o przebiegu nawracającym (np. hematologia, onkologia, psychiatria, laryngologia, urologia).


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pamięć – zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, niektórych zwierząt i w komputerach. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć.
  Wsparcie społeczne – pomoc dostępna jednostce w sytuacjach trudnych. Zachowania pomocne w zaspokajaniu potrzeb w trudnych sytuacjach oferowane przez osoby znaczące i grupy odniesienia danej osoby.
  Mania – zaburzenie psychiczne (nie choroba sensu stricto) z grupy zaburzeń afektywnych charakteryzujące się występowaniem podwyższonego bądź drażliwego nastroju. Stany maniakalne zazwyczaj opisywane są przez pacjentów jako doświadczenia przyjemne; sprawiające, że czują się szczęśliwi. Pacjenci, których nastrój podczas manii jest drażliwy, nie opisują tego doświadczenia jako przyjemne, szybko się frustrują, a próba wpływu na ich zamiary powoduje u nich nasilenie gniewu bądź występowanie urojeń prześladowczych.
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Zawał mięśnia sercowego (łac. infarctus myocardii), nazywany też zawałem serca i atakiem serca – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.
  Objawy negatywne (deficytowe) - objawy związane z ograniczeniem różnych czynności psychicznych. Narastają wraz z czasem trwania zaburzeń. Ich występowanie koreluje z aktywnością objawów osiowych schizofrenii (autyzm, zobojętnienie uczuciowe, rozszczepienie osobowości). Typowe dla przewlekających się zaburzeń schizofrenicznych:
  Zaburzenie osobowości (łac. perturbatio personalitatis) – zaburzenie psychiczne, którego istotnymi cechami są głęboko zakorzenione, trwałe, nieprzystosowawcze wzorce relacji ze środowiskiem, myślenia o nim i postrzegania go, ukonstytuowane tak dalece, że powodują trudności w funkcjonowaniu społecznym i behawioralnym. Jeżeli zostały rozpoznane przed 18. rokiem życia, nazywane są zaburzeniami w okresie dzieciństwa. Poprzednie definicje zaburzeń osobowości obejmowały:

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.895 sek.