Schemat organizacyjny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Schemat organizacyjny – graficzna prezentacja struktury organizacyjnej danej organizacji, a w szczególności zależności pomiędzy komórkami funkcjonalnymi. W zakładzie pracy komórkami takimi mogą być pojedyncze stanowiska pracy lub grupy stanowisk wyodrębnionych ze względu na swe funkcje.

Stanowisko pracy – przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonują pracę.Struktura funkcjonalna – jeden z typów struktury organizacyjnej charakteryzujący się występowaniem działów funkcjonalnych kierowanych przez specjalistów oraz złamaną zasadą jedności rozkazodawstwa.

W szerszym rozumieniu jest to model struktury organizacyjnej przyjęty w danej organizacji.

W naukach o zarządzaniu i literaturze poświęconej socjologii pracy opisywanych jest zazwyczaj kilka schematów organizacyjnych, np.:

 • schemat struktury prostej (schemat liniowy)
 • schemat struktury funkcjonalnej
 • schemat struktury sztabowej
 • schemat struktury macierzowej
 • Tworzenie schematów organizacyjnych[ | edytuj kod]

  Na rynku dostępnych jest szereg narzędzi, którymi można się posłużyć w tworzeniu schematów organizacyjnych. Do popularnych aplikacji należą: Microsoft Visio, Microsoft PowerPoint, oraz OrgPlus. Ponadto produkty firm Ingentis, Acquire, HumanConcepts, Cezanne Software i PeopleBoard pozwalają na integrację z takimi systemami jak SAP, PeopleSoft oraz Oracle ERP i automatyczne tworzenie schematów organizacyjnych.

  Struktura macierzowa – jeden z typów struktury organizacyjnej polegający na tym, że komórki organizacyjne będące najczęściej doraźnymi zespołami roboczymi ułożone są w macierzy, która określona jest na zasadzie dwuwymiarowego grupowania.Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Zakład pracy - każda organizacja funkcjonująca w oparciu o przepisy określające cel jej powstania i zakres działania oraz zatrudniająca pracowników na podstawie umowy o pracę (np. fabryka, muzeum, urząd gminy, przedsiębiorstwo handlowe). Najogólniejszym i podstawowym zadaniem każdego zakładu pracy jest produkowanie dóbr i pełnienie usług z myślą o zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.
  Oracle Corporation NASDAQ: ORCL – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania do szeroko rozumianej obsługi przedsiębiorstw, a w szczególności systemów zarządzania bazą danych (zobacz: baza danych Oracle). Oracle jest trzecim pod względem przychodów sprzedawcą oprogramowania na świecie po firmach Microsoft i IBM.
  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
  Microsoft PowerPoint – program do tworzenia prezentacji multimedialnych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. PowerPoint jest dostępny dla systemów Microsoft Windows oraz Mac OS.
  Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.
  SAP AG (niem.: Systemanalyse und Programmentwicklung, ang. Systems Applications and Products in Data Processing) – międzynarodowe przedsiębiorstwo informatyczne założone w 1972 r. z siedzibą w Walldorf w Niemczech.
  PeopleSoft – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne założone w 1987 r. z siedzibą w Pleasanton, Kalifornia, specjalizujące się w szeroko rozumianym oprogramowaniu biznesowym dla środowisk klient-serwer. Produktem flagowym jest system zarządzania zasobami ludzkimi. Przedsiębiorstwo produkuje również oprogramowanie klasy CRM i moduły finansowo-księgowe, tj. OM, AR, AP, IM, CM, GL, AM, PC, które wchodzą w skład pakietu FSCM. Produkty firmy charakteryzują się wysokim stopniem modularności i łatwością dostosowania do własnych potrzeb za pomocą systemu PeopleTools.

  Reklama