• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Samuel Prideaux Tregelles  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Textus receptus (z łac. tekst przyjęty) – tekst grecki Nowego Testamentu obecny w drukowanych wydaniach XVI-XVII wieku.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Zob. Fromow, 28. F.F. Bruce powiedział, że „conflict of evidence suggests that Mr. Fromow is fairly near the mark in using the epithet 'unattached.'”
  2. Tregelles martwił się zwłaszcza szerzeniem się mormonizmu i w 1854 roku pisał do swego przyjaciela Eben Fardd, „while Mormonism and other things are spreading themselves in Wales, it is well for some effort to be made to uphold the simple historical authority of the Scriptures which God has been pleased to give us as the sure record of His holy will.” Quoted in Fromow, 33.
  3. S.P. Tregelles, A Lecture on the Historic Evidence of the Authorship and Transmission of the Books of the New Testament, London 1852, pp. 83-85.
  4. Victorian Web. Tregelles wsparł później Newtona w jego konflikcie z John Nelson Darby i Exclusive Brethren.
  5. Dwanaście skomponowanych przez Tregelles'a hymnów można znaleźć w: Fromow, 84-90.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • H3: The Fry collection: papers relating to B. W. Newton, S. P. Tregelles, F. W. Wyatt, A.C. Fry, and others, at the Christian Brethren Archive of the John Rylands University Library of Manchester.
 • George H. Fromow (ed.), B. W. Newton and Dr. S. P. Tregelles: Teachers of the faith and the future, 2nd ed., (London: Sovereign Grace Advent Testimony, 1969).
 • E. C. Marchant, „Tregelles, Samuel Prideaux (1813–1875),” rev. J.K. Elliott, Oxford Dictionary of National Biography, (Oxford University Press, 2004).
 • Jansenizm – ruch teologiczno-duchowy zapoczątkowany przez biskupa Ypres, Kornela Ottona Jansena (1585-1638), którego dzieło Augustinus stało się podstawą tej nauki. Rozwój jansenizmu przypadł na przełom XVII i XVIII wieku. Zyskał on znaczne uznanie we Francji i w Niderlandach stając się przyczyną kryzysu Kościoła katolickiego w tych państwach.Prezbiterianizm lub Kościół Prezbiteriański – część protestanckich kościołów reformowanych. Władze w kościołach sprawują wybierani przez wiernych starsi. Kościoły Prezbiteriańskie zaczęły rozprzestrzeniać się w XVI wieku, impulsem do tego była reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra w 1517 roku. Głównym propagatorem był John Knox, który był Szkotem, studiował on z Janem Kalwinem w Genewie.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Muzeum Brytyjskie (ang. British Museum) – jedno z największych na świecie muzeów historii starożytnej, mieszczące się w Londynie.
  Religijne Towarzystwo Przyjaciół (członkowie określani popularnie jako kwakrzy) – protestancki kierunek wyznaniowy w chrześcijaństwie silnie akcentujący rolę osobistego wewnętrznego objawienia. Charakteryzuje się m.in. przestrzeganiem światopoglądu pacyfistycznego. W 1947 roku społeczności kwakrów przyznano Pokojową Nagrodę Nobla.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Ateizm – odrzucenie teizmu lub pogląd bądź doktryna głosząca, że bogowie nie istnieją. W najszerszym znaczeniu jest to brak wiary w istnienie boga, bóstw i sił nadprzyrodzonych, jako sprzecznych z rozumem i nienaukowych, oraz negujący potrzebę religii.
  Falmouth (korn. Aberfal) - miasto w Wielkiej Brytanii (Anglia), w hrabstwie Kornwalia, nad Kanałem La Manche w zatoce Carrick Roads u ujścia rzeki Fal. Początek drogi krajowej A 39. Port o znaczeniu ponadlokalnym.
  John Nelson Darby (ur. 18 listopada 1800, zm. 29 kwietnia 1882) – początkowo duchowny anglikański, następnie jeden z inicjatorów ruchu braci plymuckich, zwanego czasem od jego nazwiska darbizmem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.211 sek.