• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Samuel Prideaux Tregelles  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Textus receptus (z łac. tekst przyjęty) – tekst grecki Nowego Testamentu obecny w drukowanych wydaniach XVI-XVII wieku.
  Dorobek[ | edytuj kod]

  Tregelles stał się znany dzięki swemu dziełu Book of Revelation in Greek Edited from Ancient Authorities (1844), które zawiera jego oświadczenie, że ma zamiar przygotować grecki Nowy Testament. W 1845 roku przybył do Rzymu z zamiarem skolacjonowania Kodeksu Watykańskiego. Nie pozwolono mu na skopiowanie rękopisu, sporządził jednak wykaz ważnych jego lekcji. Z Rzymu udał się do Florencji, Modeny, Wenecji, Monachium i Bazylei, wszędzie czytając i kolacjonując rękopisy. Do Anglii wrócił w listopadzie 1846 roku, kontynuując kolacjonowanie rękopisów w British Museum. Tregelles odwiedził też Paryż, Hamburg, Berlin (gdzie spotkał Lachmanna) i Lipsk (gdzie współpracował z Tischendorfem), Drezno, Wolfenbüttel i Utrecht. W 1861 roku odczytał dolny tekst Kodeksu Zakynthios (palimpsest).

  Jansenizm – ruch teologiczno-duchowy zapoczątkowany przez biskupa Ypres, Kornela Ottona Jansena (1585-1638), którego dzieło Augustinus stało się podstawą tej nauki. Rozwój jansenizmu przypadł na przełom XVII i XVIII wieku. Zyskał on znaczne uznanie we Francji i w Niderlandach stając się przyczyną kryzysu Kościoła katolickiego w tych państwach.Prezbiterianizm lub Kościół Prezbiteriański – część protestanckich kościołów reformowanych. Władze w kościołach sprawują wybierani przez wiernych starsi. Kościoły Prezbiteriańskie zaczęły rozprzestrzeniać się w XVI wieku, impulsem do tego była reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra w 1517 roku. Głównym propagatorem był John Knox, który był Szkotem, studiował on z Janem Kalwinem w Genewie.

  Większość jego licznych publikacji dotyczy przede wszystkim krytyki tekstu Nowego Testamentu i przypada na lata 1857-1872. Zawierają one Account of the Printed Text of the Greek New Testament (1854), nowe wydanie T. H. Horne’a Introduction to the Critical Study of the New Testament (1860) i Kanon Muratoriego: Earliest Catalogue of Books of the New Testament (1868). Tregelles był członkiem angielskiego komitetu przygotowującego przekład Biblii znany jako Revised Version (albo English Revised Version) którego Nowy Testament został opublikowany w 1881 roku, sześć lat po jego śmierci.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Muzeum Brytyjskie (ang. British Museum) – jedno z największych na świecie muzeów historii starożytnej, mieszczące się w Londynie.

  Tregelles napisał też Heads of Hebrew Grammar (1852), przekład Geseniusa Hebrew Lexicon (1846, 1857) z łaciny, jest autorem niewielkiego dzieła o jansenizmie (1851) i różnych dzieł poświęconych eschatologii (np. Remarks on the Prophetic Visions of Daniel, 1852, new ed., 1864). Podobnie jak jego kuzyn, Benjamin Wills Newton, który odegrał ważną rolę w nawróceniu Tregellesa i który wspierał finansowo publikacje jego dzieł, Tregelles był zwolennikiem nadejścia Paruzji Chrystusowej po tzw. wielkim ucisku”.

  Religijne Towarzystwo Przyjaciół (członkowie określani popularnie jako kwakrzy) – protestancki kierunek wyznaniowy w chrześcijaństwie silnie akcentujący rolę osobistego wewnętrznego objawienia. Charakteryzuje się m.in. przestrzeganiem światopoglądu pacyfistycznego. W 1947 roku społeczności kwakrów przyznano Pokojową Nagrodę Nobla.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Będąc człowiekiem o wielkiej erudycji, Tregelles był także chrześcijaninem o gorącym sercu, który napisał wiele hymnów, dzisiaj w większości zapomnianych, najwcześniejsze z nich były publikowane przez braci plymuckich Hymns for the Poor of the Flock (1838).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Konstanty Tischendorf
 • Ateizm – odrzucenie teizmu lub pogląd bądź doktryna głosząca, że bogowie nie istnieją. W najszerszym znaczeniu jest to brak wiary w istnienie boga, bóstw i sił nadprzyrodzonych, jako sprzecznych z rozumem i nienaukowych, oraz negujący potrzebę religii.Falmouth (korn. Aberfal) - miasto w Wielkiej Brytanii (Anglia), w hrabstwie Kornwalia, nad Kanałem La Manche w zatoce Carrick Roads u ujścia rzeki Fal. Początek drogi krajowej A 39. Port o znaczeniu ponadlokalnym.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  John Nelson Darby (ur. 18 listopada 1800, zm. 29 kwietnia 1882) – początkowo duchowny anglikański, następnie jeden z inicjatorów ruchu braci plymuckich, zwanego czasem od jego nazwiska darbizmem.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  Dictionary of National Biography (DNB) – słownik biograficzny stanowiący standardowy punkt odniesienia w dziedzinie biografii znanych postaci brytyjskiej historii, publikowany od 1885. W 1996 Uniwersytet Londyński opublikował wolumin korekcji zebranych na podstawie Biuletynu Instytutu Badań Historycznych. Zaktualizowany Oxford Dictionary of National Biography (ODNB) został opublikowany 23 września 2004 jako 60-tomowe wydawnictwo i publikacja on-line.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Anglikanizm – jedna z gałęzi chrześcijaństwa, która powstała w Anglii w XVI wieku. Anglikanizm w części wywodzi się z tradycji protestanckiej, jednak w dużym stopniu zachował teologiczną więź z katolicyzmem.
  Lobegott Friedrich Konstantin von Tischendorf (ur. 18 stycznia 1815, zm. 7 grudnia 1874) – niemiecki protestancki biblista, odkrywca ponad dwudziestu kodeksów majuskułowych. Posiadał doskonały wzrok, widział w szerszym paśmie niż przeciętny człowiek. Znał wszystkie starożytne języki, na które przełożona została Biblia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.