Samuel Adams

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Samuel Adams (ur. 16 września/ 27 września 1722, zm. 2 października 1803) – amerykański polityk, pisarz, politolog i browarnik. Jeden z założycieli Stanów Zjednoczonych.

Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Artykuły konfederacji i wieczystej unii (ang. Articles of Confederation and Perpetual Union), w skrócie często określane po prostu jako artykuły konfederacji to zasady ustrojowe przyjęte wspólnie przez 13 byłych kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej. Zasady zostały uzgodnione przez Kongres Kontynentalny 15 listopada 1777 roku i weszły w życie 1 marca 1781 roku, gdy zostały ratyfikowane przez wszystkie trzynaście stanów, które przyjęły nazwę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Artykuły konfederacji zostały zastąpione przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych 4 marca 1789 roku.

Adams wspierał bunt amerykańskich kolonii przeciwko Wielkiej Brytanii nazwany później rewolucją amerykańską. Uznawany jest za jednego z twórców amerykańskiego republikanizmu, który ukształtował amerykański ustrój polityczny i miał wpływ na całą kulturę polityczną USA.

Przyszedł na świat w Bostonie w religijnej i aktywnej politycznie rodzinie. Po ukończeniu Boston Latin School i Harvard College Adams zajął się działalnością gospodarczą – został kupcem. Jednak szybko okazało się, że nie jest to jego powołanie i zwrócił się ku polityce zostając pisarzem i wpływowym teoretykiem politycznym.

Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.National Park Service (Służba Parków Narodowych) – agencja federalna Stanów Zjednoczonych, której zadaniem jest dbanie o zasoby naturalne i historyczne kraju w taki sposób, by mogły służyć w nienaruszonym stanie także przyszłym pokoleniom. Agencja podlega Departamentowi Spraw Wewnętrznych. Została ustanowiona na mocy aktu prawnego Kongresu Stanów Zjednoczonych podpisanego przez prezydenta Woodrowa Wilsona 25 sierpnia 1916 roku. W roku 2006 budżet National Park Service wynosił 2,256 miliarda dolarów.

Wkrótce stał się jednym z głównych orędowników opozycji wobec brytyjskiej kontroli w koloniach. Uważał, że kolonie powinny odłączyć się od korony brytyjskiej i utworzyć własny niezależny rząd. Adams chciał, by koloniści bronili swoich praw i wolności; zwoływał także spotkania społeczności kolonistów, na których przedstawiał petycje przeciwko podatkom nakładanym na kolonie przez parlament (takimi chociażby jak Opłata stemplowa z 1765 roku). Adams odgrywał główną rolę zarówno w protestach przeciwko Opłacie Stemplowej, ale także w wydarzeniach takich jak Herbatka bostońska w 1773. Wziął również udział w Kongresie Kontynentalnym, a na drugim Kongresie był zagorzałym zwolennikiem przyjęcia Deklaracji Niepodległości, której był sygnatariuszem.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

Po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone niepodległości w 1776 Adams uczestniczył ze swoim kuzynem Johnem Adamsem i Jamesem Bowdoinem w napisaniu konstytucji Massachusetts. Wkrótce potem wziął udział w stworzeniu artykułów konfederacji i wieczystej unii, które tworzyły z niepodległych stanów konfederację. Po zakończeniu amerykańskiej wojny o niepodległość wziął udział w wyborach do Izby Reprezentantów w wyborach do pierwszej kadencji Kongresu, jednak nie został wybrany. Wybrano go jednak w 1789 roku wicegubernatorem (Lieutenant Governor) Massachusetts w 1789, a po śmierci w 1793 gubernatora Johna Hancocka, Adams pełnił funkcję urzędującego gubernatora do czasu wyboru w styczniu 1794. Zasiadał na tym stanowisku do lipca 1797, kiedy zrezygnował z działalności politycznej. Zmarł sześć lat później, 2 października 1803 roku.

Dictionary of National Biography (DNB) – słownik biograficzny stanowiący standardowy punkt odniesienia w dziedzinie biografii znanych postaci brytyjskiej historii, publikowany od 1885. W 1996 Uniwersytet Londyński opublikował wolumin korekcji zebranych na podstawie Biuletynu Instytutu Badań Historycznych. Zaktualizowany Oxford Dictionary of National Biography (ODNB) został opublikowany 23 września 2004 jako 60-tomowe wydawnictwo i publikacja on-line.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Życiorys[ | edytuj kod]

Młodość[ | edytuj kod]

Urodzony 16 września 1722 roku Adams był dziesiątym dzieckiem Samuela Adamsa i Mary Fifield Adams. Był jednak dopiero drugim dzieckiem, które przeżyło dłużej niż 3 lata. Jego matka była córką bostońskiego przedsiębiorcy Richarda Fifielda, a ojciec diakonem lokalnego kościoła. W chwili urodzin Samuela małżeństwo jego rodziców trwało od 9 lat. Przyszedł na świat na Purchase Street w Bostonie w kolonii Massachusetts w świeżo wybudowanym domu swoich rodziców, którzy byli głęboko wierzącymi purytanami i członkami wspólnoty Kościoła Starej Południowej Kongregacji (ang. Old South Congregation Church). Byli jednymi z jej twórców w roku 1715.

Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych – akt prawny autorstwa m.in. Thomasa Jeffersona, uzasadniający prawo Trzynastu Kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III. Ogłoszona 4 lipca 1776 w Filadelfii podczas II Kongresu Kontynentalnego.John Locke (ur. 29 sierpnia 1632 w Wrington, zm. 28 października 1704 w Oates) – angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista. Twórca klasycznej postaci empiryzmu oraz podstaw teoretycznych rządów demokratycznych. W ekonomii stworzył teorię wartości pieniądza, która stała się początkiem kierunku ekonomicznego zwanego monetaryzmem.

W latach młodzieńczych Adams był pod dużym wpływem jego bardzo religijnych, matki i siostry. Działalność publiczna ojca Samuela Adamsa również nie pozostawała bez wpływy na kształtowanie się jego charakteru. Ojciec bowiem był bardzo wpływową osobą w Bostonie i brał udział w większości wydarzeń miasta oraz działał w wielu jego instytucjach. Zasiadał w Radzie Miejskiej (ang. Board Of Selectmen), był członkiem kolonijnych instytucji prawodawczych i działał w polityce. Diakon Adams stał na stanowisku, że brytyjska kontrola nad koloniami nie musi być ścisła i że powinny one korzystać z pewnych swobód.

Opłata skarbowa zwana także opłatą stemplową – stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

S. Adams uczęszczał do Boston Latin School, instytucji znanej ze swojego prestiżu, tradycji i bliskich związków z Harvard College. Adams był pilnym uczniem i wykazywał szczególne zainteresowanie greką i łaciną, do których nawiązywał później w swoich pismach. Rezultatem jego niezwykle religijnego wychowania było szczególne przywiązanie do instytucji kościoła oraz jego wpływu na mieszkańców kolonii. Planował także zostanie duchownym protestanckim w jednym z purytańskich kościołów.

Władza ustawodawcza, legislatywa, władza prawodawcza – element teorii podziału władz Johna Locke’a, a następnie Monteskiusza. Domeną władzy ustawodawczej jest według nich stanowienie powszechnie obowiązującego prawa.John Adams, Jr. (ur. 30 października 1735 w Braintree, Massachusetts, zm. 4 lipca 1826 w Quincy, Massachusetts) – amerykański politolog, dyplomata i polityk. 1. wiceprezydent USA (1789-1797), a następnie 2. prezydent USA (1797-1801). Ojciec Johna Quincy’ego Adamsa, 6. prezydenta USA (1825-1829).

W 1736, w wieku 14 lat, został studentem Harvard College i zaczął studiować teologię. W czasie studiów jego zainteresowania skupiły się raczej na polityce i filozofii politycznej. Po otrzymaniu w 1740 tytułu Bachelor of Arts, kontynuował studia na Harvardzie. Jego poglądy na temat brytyjskiej władzy i prawa kolonistów kształtowały w tamtym czasie takie dzieła jak „Dwa traktaty o rządzie” (Two Treatises of Civil Government) Johna Locke’a, w którym autor usprawiedliwia burżuazyjny przewrót, jaki dokonał się w 1688 w czasie bezkrwawej „Chwalebnej Rewolucji” w Anglii. Locke pisał, że każdy człowiek rodzi się z naturalnymi prawami do „życia, zdrowia, wolności i własności”. Rząd miał służyć do ochrony tych praw. Adams był oczarowany pismami Locke’a i innych, w swej pracy dyplomowej napisał, że „dla ochrony wspólnego dobra, nawet opór wobec władzy jest słuszny.”

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Trzynaście kolonii – kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej, które w roku 1775 zbuntowały się przeciwko królowi Jerzemu III. Wówczas podzielone na cztery podstawowe regiony:

Jego matka pragnęła, by po ukończeniu Harvardu z tytułem magistra (Master of Arts), Adams został pastorem w kościele, jego ojciec z kolei, by zaczął studiować prawo. Samuel w tym czasie poznał Elizabeth Checkley, córkę wielebnego Checkleya. Ten romantyczny związek miał poparcie matki Adamsa. Młody Samuel nie był pewny co do drogi kariery jaką powinien obrać. Ojciec sugerował, by zająć się jakimś dochodowym interesem; jednak sam nie dał mu posady, ale załatwił pracę w biurze rachunkowym Thomasa Cushinga.

Stany Zjednoczone Ameryki są państwem federalnym, w którym podmiotami federacji są stany. W kraju tym obowiązuje jako najwyższy akt prawny konstytucja z 1787 roku, będąca najstarszą spisaną konstytucją na świecie. Ustanawia ona klasyczny trójpodział władz, w których to jednak najszersze uprawnienia posiada prezydent (chociaż poszczególne instytucje władzy blokują się i ograniczają nawzajem, co ma zapobiec próbom zagarnięcia całej władzy przez jeden organ). Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych (wyborca wybiera skład Kolegium Elektorów - w większości stanów "zwycięzca bierze wszystko", tzn. wszyscy elektorzy są kandydatami zgłoszonymi przez zwycięzcę w danym stanie; elektorzy nie są związani z kandydatem, który ich wyznaczył - zdarzały się przypadki głosowania na innego kandydata). Prezydent tworzy rząd (nazywany administracją, gabinetem) i sprawuje ogólne kierownictwo nad polityką państwową. Dlatego też ustrój USA określa się jako prezydencjalizm. Parlament amerykański (Kongres) składa się z dwóch izb: niższej Izby Reprezentantów i wyższej Senatu, w których zasiadają w przytłaczającej większości członkowie tylko dwóch partii politycznych - Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej. Wybierani są oni w wyborach powszechnych, jako przedstawiciele (odpowiednio) jednomandatowych okręgów wyborczych (z ordynacją większościową) i stanów. Badaniem zgodności działania administracji rządowej z zasadami konstytucji zajmuje się Sąd Najwyższy.Kongres Kontynentalny – legislatura federalna, powołana przez trzynaście kolonii, które później utworzyły Stany Zjednoczone. Istniał w latach 1774 - 1789, obejmując czasy wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i obowiązywania Artykułów Konfederacji. Zwoływano go dwa razy.

Adams nie był szczególnie zainteresowany interesami, co spowodowało, że Cushing dość szybko zrezygnował ze współpracy z nim mówiąc, że „myślał, iż szkoli przedsiębiorcę, a nie polityka”. Po tym doświadczeniu Samuel Adam otrzymał od ojca 1000 £, by mógł rozpocząć działalność na własną rękę. Adams pożyczył wkrótce połowę sumy przyjacielowi, który nigdy nie zwrócił mu pożyczki. Pozostałą część pieniędzy Samuel roztrwonił. W związku z tym ojciec postanowił zatrudnić go w rodzinnym przedsiębiorstwie produkującym słód na Purchase Street. Często widywano go, jak transportował słód po ulicach Bostonu. W tym czasie rozpoczął również polityczną działalność i został wybrany w 1764 roku jednym z urzędników bostońskiego targu miejskiego, gdzie współpracował z dwoma członkami Izby Reprezentantów – niższej izby legislatury Wspólnoty Massachusetts (ang. Commonwealth of Massachusetts).

Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych (ang. Founding Fathers of the United States) - działacze polityczni, którzy podpisali Deklarację niepodległości lub Konstytucję Stanów Zjednoczonych, czy też uczestniczyli w rewolucji amerykańskiej jako Patrioci, czyli przeciwnicy Lojalistów. Byli wśród nich Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, Alexander Hamilton, James Madison, Samuel Adams, John Adams, Thomas Paine.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. James Kendall Hosmer: Samuel Adams. Boston: Houghton Mifflin, 1888, s. 402.
 2. Mark Puls: Samuel Adams: Father of the American Revolution. Nowy Jork: Palgrave Macmillan, October 2006, s. 14. ISBN 1-4039-7582-5.
 3. Puls (2006), strony 235–237.
 4. Puls (2006), strona 235.
 5. Puls (2006), strony 204–206.
 6. Hosmer (1888), strona 402.
 7. Puls (2006), strona 225.
 8. Puls (2006), strona 22.
 9. Puls (2006), strona 21.
 10. Puls (2006), strona 23.
 11. Hosmer (1888), strona 15.
 12. Puls (2006), strona 25.
 13. John Locke: Two Treatises of Government: In the Former, The False Principles and Foundation of Sir Robert Filmer, And His Followers, are Detected and Overthrown. The Latter is an Essay concerning The True Original, Extent, and End of Civil-Government. Londyn: 1689, s. strona 191.
 14. Wells (1865), Vol. 1, strona 10.
 15. Puls (2006), strona 27.
 16. Thomas Fleming: Samuel Adams: Father of the American Revolution. Nowy Jork: HarperCollins, October 2005, s. 77. ISBN 0-06082962-1.
 17. Wells (1865), Vol. 1, strona 24.
 18. John C. Miller: Sam Adams, Pioneer in Propaganda. Boston: Little, Brown and Company, 1936, s. 22.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Biografia National Park Service (ang.)
 • 2 października jest 275. (w latach przestępnych 276.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 90 dni.SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Warto wiedzieć że... beta

  1. Kongres Stanów Zjednoczonych – pierwsza kadencja amerykańskiej federalnej władzy ustawodawczej trwająca od 4 marca 1789 roku do 3 marca 1791 roku. W skład Kongresu Stanów Zjednoczonych wchodziły dwie izby: Senat Stanów Zjednoczonych oraz Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Polityk – osoba działająca w sferze polityki, którą w klasycznym rozumieniu pojmujemy jako sztukę zdobywania władzy i rządzenia państwem, przy czym celem jest tu dobro wspólne, a przyporządkowanie działania temu celowi ostateczne. Polityk dąży więc do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy.
  Sygnatariusz (od łac. signator – podpisujący) – zwykle oznacza państwo podpisujące umowę międzynarodową i zobowiązujące się w ten sposób do wypełniania postanowień zawartych w podpisywanym dokumencie. Sygnatariuszami nazywa się też osoby podpisujące umowę w imieniu swojego kraju. W umowach międzynarodowych przyjmowanych w trybie złożonym, sygnatariusz przyjmuje traktat dopiero w chwili jego ratyfikacji lub zatwierdzenia.
  Chwalebna rewolucja lub sławetna rewolucja (ang. Glorious Revolution) − przeprowadzona przez parlament angielski zmiana panującego, miała miejsce w listopadzie i grudniu 1688, zwana też czasem bezkrwawą rewolucją.
  Anglia (ang. England, język staroangielski Englaland) – w przeszłości samodzielne królestwo, obecnie największa i najludniejsza część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Anglię zamieszkuje 83% całkowitej populacji państwa. Region zajmuje dwie trzecie wyspy Wielkiej Brytanii i posiada granice lądowe z Walią na zachodzie i Szkocją na północy. Wyspa oblewana jest przez Morze Północne, Morze Irlandzkie, Ocean Atlantycki i kanał La Manche. Stolicą Anglii jest Londyn.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Reklama