Salutowanie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Salutowanie – oddawanie honorów, gest, polegający na uniesieniu ręki, często z dotknięciem palcami czapki lub głowy, albo uniesieniu ręki w inny sposób (salut rzymski, pozdrowienie skautowe), używany w wojsku (a także w służbach i organizacjach paramilitarnych) do pozdrowienia i oddania honorów.

Heil Hitler (niem. Chwała Hitlerowi, Cześć Hitlerowi), Hitlergruß – powitanie w III Rzeszy. Jest połączeniem salutu rzymskiego, czyli czynności polegającej na podniesieniu wyprostowanego prawego ramienia nieco powyżej wysokości ramion, z okrzykiem Heil Hitler!. Alarm (łac. ad arma – do broni, wł. allarme, niem. lärm) staropolskie larmo, larma, larum – rozkaz do natychmiastowego, pośpiesznego i zorganizowanego działania

Gest wywodzi się z czasów rycerskich, kiedy to rycerz spotkawszy innego i nie mając wrogich zamiarów podnosił ręką zasłonę hełmu.

Odmienne ułożenie dłoni podczas salutowania przez wojskowych różnych państw (po lewej generał amerykański, po prawej francuski)
Odmienne ułożenie dłoni salutujących żołnierzy brytyjskich – wojsk lotniczych, wojsk lądowych i marynarki

Sposób salutowania różni się w zależności od sytuacji, np. od tego, czy żołnierz jest w nakryciu głowy, czy bez, czy stoi, czy idzie, czy jedzie, jeśli idzie, to czy w formacji zwartej (jeśli tak, to w jakim miejscu tej formacji), jeśli jedzie to czy w pojeździe, czy konno, czy ma w ręce szablę, czy jej nie ma, itd. Obowiązuje oddawanie honorów najpierw przez żołnierza (lub funkcjonariusza) młodszego stopniem spotkanemu starszemu (jeśli są równi stopniem to powinni to zrobić równocześnie), przy czym regulaminy nakazują oddanie honorów tylko podczas pierwszego spotkania się ze sobą tych żołnierzy danego dnia.

Skauting (ang. scouting) – ruch społeczny i pedagogiczny, sformalizowany później w szeregu organizacji młodzieżowych w wielu krajach, który został zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. w Anglii przez Roberta Baden-Powella i Ernesta Thompson Setona w USA. W Polsce jego prekursorem był Andrzej Małkowski, uważany za twórcę harcerstwa – polskiej odmiany skautingu.Dyscyplina wojskowa (łac. - disciplina - uczenie się) - ścisłe podporządkowanie się każdego żołnierza zasadom postępowania określonym w regulaminach i innych przepisach wojskowych oraz rozkazom i poleceniom przełożonych, a w sytuacjach szczególnych przewidzianych w regulaminach (i innych przepisach prawa) - także starszych.

Nadto w różnych armiach i rodzajach wojsk sposób salutowania nieco się różni. Np. w Wojsku Polskim stosuje się salutowanie dwoma palcami, zaś w armiach innych państw wykonywany jest najczęściej całą dłonią (przy czym ułożenie dłoni jest w różnych armiach – a nawet w różnych rodzajach wojsk tej samej armii – różne).

Rycerstwo – stan społeczny złożony z konnych wojowników istniejący w Europie w okresie pełnego średniowiecza i późnego średniowiecza. Warstwa ta wytworzyła swoisty styl życia, ceremoniał i etykę. W zamian za nadanie ziemskie przyjmowało obowiązek służby pod rozkazami seniora. W późnym średniowieczu przekształciło się w szlachtę.Honor żołnierski (łac. honor - cześć) - poczucie godności osobistej żołnierza wypływające z przynależności do środowiska wojskowego i przyswojenia sobie obowiązujących w nim norm moralnych takich jak cześć, uczciwość, rzetelność, odwaga, zdyscyplinowanie, koleżeństwo, właściwy stosunek do przełożonych i podwładnych oraz cech osobowych odpowiadających wymogom etyki żołnierskiej.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Ave Caesar morituri te salutant
 • dyscyplina wojskowa
 • Heil Hitler
 • salutowanie dwoma palcami
 • salutowanie trzema palcami
 • salut rzymski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jeśli w jednostce wojskowej ogłoszono alarm, to żołnierze zwolnieni są z obowiązku salutowania sobie nawzajem
  2. Regulamin Musztry RP. [dostęp 2015-04-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.Salutowanie dwoma palcami – oddanie honorów przy użyciu wyłącznie palca środkowego i wskazującego, przy czym pozostałe palce są zgięte i przytrzymywane kciukiem, a wierzch dłoni skierowany jest do salutującego. Salutuje się tylko w nakryciu głowy, dotykając go czubkami palców. W ten sposób salutują żołnierze Wojska Polskiego i inne polskie służby mundurowe, a także polscy harcerze salutując do rogatywki. Oprócz tego często salutują również pracownicy wybranych grup zawodowych np. kolejarze.
  Reklama