Salowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Salowa/salowy – pracownik ochrony zdrowia, zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia, w szczególności w salach szpitalnych (stąd nazwa). Podlegając służbowo (w szpitalach) pielęgniarce oddziałowej pełni także funkcje pomocnicze przy obsłudze chorych i opiece nad nimi.

Pielęgniarka (stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Dawniej posiadała wykształcenie średnie (liceum medyczne, medyczne studium zawodowe), a obecnie wyższe pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa), drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa) lub trzeciego stopnia (doktor nauk o zdrowiu) uzyskiwany na wydziałach Zdrowia Publicznego lub Pielęgniarstwa i Położnictwa uczelni medycznych.Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.

Do pracy na tym stanowisku w Polsce nie jest wymagane żadne wykształcenie; jednoczesny brak (w Polsce, w 2009 r.) centralnych szczegółowych uregulowań, które określałyby zakres czynności, jakich nie wolno powierzyć salowej powoduje, że w niektórych szpitalach w blokach operacyjnych zadania tzw. „instrumentariuszki brudnej” powierza się salowym.

Stanowisko salowej w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej z roku 2001 zaliczane było (jako równorzędne do takich stanowisk, jak: sanitariusz, fasowaczka, pomoc laboratoryjna i pomoc apteczna) do VIII, najniższej grupy zaszeregowania z grupy pracowników działalności podstawowej.

Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Słownik Języka Polskiego PWN
  • Przypisy[ | edytuj kod]

    Reklama