sRGB

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Diagram chromatyczności. Trójkąt przedstawia zakres kolorów możliwy do przedstawienia w sRGB.

sRGB (ang. standarised Red, Green, Blue) – przestrzeń odwzorowania kolorów w układzie RGB stanowiąca wspólny standard dla urządzeń – monitorów, skanerów, drukarek, aparatów cyfrowych. W tym standardzie informacja o każdym ze składowych kolorów jest przechowywana w 8-bitowej liczbie naturalnej. Standard został zaproponowany w 1996 roku przez przedsiębiorstwa Hewlett-Packard i Microsoft. Obecnie podlega nadzorowi komisji IEC jako IEC 61966-2-1. sRGB jest także standardem internetowym wprowadzonym przez konsorcjum W3C jako obowiązującym dla HTML i CSS.

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em. Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie.Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.

W przestrzeni kolorów sRGB zawarte jest 256 wersji każdego z kolorów podstawowych co daje ok. 16,78 mln odcieni (2 = 16 777 216). Przestrzenie kolorów mające większy zakres tonalny można przedstawić w sRGB przez transformację, która przybliża kolor spoza zakresu do mieszczącego się w zakresie. Nie jest to jednak możliwe w drugą stronę. Uproszczenie zakresu kolorów sRGB powoduje, że niektóre urządzenia nie mogą wykorzystać swych maksymalnych możliwości.

Skaner – urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej). Skaner przeszukuje kolejne pasma informacji odczytując je lub rejestrując. Nie jest to więc zwykły czytnik, a czytnik krokowy (np. skaner obrazu nie rejestruje całego obrazu w jednej chwili jak aparat fotograficzny, a zamiast tego rejestruje kolejne linie obrazu - dlatego głowica czytająca skanera przesuwa się lub skanowane medium pod nią). Nazwa skanera jako czytnika przebiegowego, często przenoszona jest na czytniki nieprzebiegowe (np. elektroniczne).HSL – jeden z modeli opisowych dla kolorów postrzeganych przez ludzi. Ten sposób opisowy miał polegać na tym, że każdej barwie postrzeganej przez człowieka jest przyporządkowany jeden punkt w przestrzeni trójwymiarowej identyfikowany przez trzy składowe: (h,s,l). Model pojawił się w okresie startu telewizji – pierwsze demonstracje w latach 1926-1930.

Przestrzeń barw[ | edytuj kod]

W sRGB zdefiniowana jest Chromatyczność barw podstawowych; czerwonej, zielonej i niebieskiej, w których w trzech składowych sRGB jedna z wartości jest różna od zera, a dwie pozostałe są równe zero. Zakres chromatyczności, która może być reprezentowana w sRGB, jest trójkątem koloru zdefiniowanym przez chromatyczność kolorów podstawowych. Podobnie jak w przypadku każdej przestrzeni kolorów RGB, dla nieujemnych wartości R, G i B nie jest możliwe przedstawienie kolorów poza tym trójkątem, który znajduje się w zakresie kolorów widocznych dla człowieka z normalnym trójchromatycznym widzeniem.

RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej (zob. promieniowanie elektromagnetyczne).Hewlett-Packard Company (HP), NYSE: HPQ - amerykańska firma informatyczna z siedzibą w Palo Alto w Kalifornii. W 2010 roku druga pod względem obrotów największa firma informatyczna świata. Producent m.in. komputerów osobistych, serwerów, drukarek i urządzeń poligraficznych oraz dostawca usług IT. W 1999 z HP wyodrębniono działy produkujące elektroniczny sprzęt pomiarowy, podzespoły oraz sprzęt medyczny i naukowy, formując osobną spółkę Agilent Technologies. W 2002 firma przejęła konkurenta Compaq Computer. W roku 2010 firma zatrudniała na całym świecie ok. 324 tys. osób.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • CMY, CMYK, CMYKOG
 • CIELAB
 • HSI, HSL, HSV
 • RGB, scRGB, RYB
 • Warto wiedzieć że... beta

  Przestrzeń barw - widma fal elektromagnetycznych z zakresu od 380 do 780 nm (tj. światło widzialne) znalazły swe matematyczne modele w postaci trójwymiarowych przestrzeni barw. Dzięki tym modelom barwę można opisać nie tylko przez podanie jej widma, ale przez modele w różnym stopniu zbliżone do ludzkiej percepcji barwy, związanej z fizjologią oka ludzkiego. Najważniejsze przestrzenie barw ujęto w normach międzynarodowych. Stosuje się je w różnych dziedzinach przemysłu: farbiarskim, tekstylnym, spożywczym, fotografii itd.
  Barwy podstawowe – minimalne zestawy kolorów, które łączone umożliwiają uzyskanie dowolnych kolorów z podanego zakresu. Do stosowania u ludzi, układy są oparte na trzech kolorach, do addytywnego składania barw stosowanych np. w wyświetlaczach, zwykle używane są kolory czerwony, zielony i niebieski lub czerwony, żółty i niebieski. Dla subtraktywnego mieszania kolorów, jak mieszanie pigmentów lub barwników, zwykle wykorzystywane są magenta, cyjan i żółty.
  Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission, skrót IEC) to globalna organizacja opracowująca i publikująca międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych. Służy to za podstawę norm krajowych oraz jako odniesienie dla przetargów i kontraktów międzynarodowych.
  Model heksachromatyczny, Hexachrome − zestaw sześciu kolorów farb drukarskich (CMYKOG) stosowany w druku kolorowym wysokiej jakości. Poza czterema farbami zestawu CMYK (C = cyan (błękitny), M = magenta (purpurowy), Y = yellow (żółty), K = blacK (czarny)), czyli poza farbami triadowymi, używane są dodatkowo farba O = orange (pomarańczowa) i G = green (zielona), w celu wierniejszego oddania barw jak i poszerzenia możliwej do osiągnięcia przestrzeni barw w stosunku do farb triadowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu ogranicza się też stosowanie farb spotowych. Ściśle rzecz biorąc system hexachrome nie polega na prostym dodaniu dwóch dodatkowych farb, tzn. np. magenta hexachrome daje inną barwę niż magenta triadowa. Farby hexachrome są dedykowane dla maszyn sześciokolorowych, tj. z sześcioma zespołami drukującymi.
  CMYK – zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku wielobarwnym w poligrafii i metodach pokrewnych (atramenty, tonery i inne materiały barwiące w drukarkach komputerowych, kserokopiarkach itp.). Na zestaw tych kolorów mówi się również barwy procesowe lub kolory triadowe (kolor i barwa w jęz. polskim to synonimy). CMYK to jednocześnie jedna z przestrzeni barw w pracy z grafiką komputerową.

  Reklama