SQL Slammer

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

SQL Slammerrobak, który 25 stycznia 2003 zainfekował serwery Microsoft SQL na całym świecie.

Gigabajt (10, skrót GB) lub Gibibajt (2, skrót GiB) – jednostka używana w informatyce oznaczająca miliard (a w praktyce częściej 1.073.741.824 ~ 1.000.000.000 = 10) bajtów.Transmission Control Protocol (TCP) – połączeniowy, niezawodny, strumieniowy protokół komunikacyjny wykorzystywany do przesyłania danych pomiędzy procesami uruchomionymi na różnych maszynach, będący częścią szeroko wykorzystywanego obecnie stosu TCP/IP - korzysta z usług protokołu IP do wysyłania i odbierania danych oraz ich fragmentacji wtedy, gdy jest to konieczne. Protokół TCP operuje w warstwie transportowej modelu OSI. Opracowano go na podstawie badań Vintona Cerfa oraz Roberta Kahna. Został opisany w dokumencie RFC793.

Cechą szczególną SQL Slammera była niespotykana dotychczas szybkość rozprzestrzeniania się. Tempo podwajania liczby zainfekowanych komputerów wynosiło ok. 8 i pół sekundy, w porównaniu z 37 minutami w przypadku Code Red.

Ponieważ dziura wykorzystywała pakiety UDP zamiast bardziej tradycyjnych TCP, pojedynczy pakiet mógł przejąć podatny komputer, a ponadto robak nie musiał śledzić losu wysłanych pakietów, co umożliwiło mu wysyłanie ich w niespotykanym dotychczas tempie. Co prawda TCP również umożliwia wysyłanie pakietów bez śledzenia ich losu, za pomocą procedury Reverse SYN dostępnej m.in. w Paketto Keiretsu, jednak jest to o wiele bardziej skomplikowana procedura i żaden robak jak dotychczas z tego nie korzystał.

Sasser – robak komputerowy, który pojawił się w 2004 roku i rozprzestrzeniał się na komputerach z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000 lub Windows XP.UDP (ang. User Datagram Protocol – protokół pakietów użytkownika) – jeden z protokołów internetowych. UDP stosowany jest w warstwie transportowej modelu OSI.

Ten sposób działania umożliwił robakowi generowanie gigantycznego ruchu w sieci, rzędu wielu gigabajtów na sekundę.

Microsoft w lipcu 2002 wypuścił patcha, który łatał tę dziurę, jednak potem kolejny patch ponownie ją otwierał. Większość administratorów serwerów opartych o ten produkt Microsoftu jednak nie zaaplikowała ani jednego, ani drugiego z nich, włącznie z niektórymi administratorami wewnątrz Microsoftu.

Administrator (potocznie admin) – informatyk zajmujący się zarządzaniem systemem informatycznym i odpowiadający za jego sprawne i ciągłe działanie. Wyróżnić można administratorów:Serwer - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć.

Ponieważ główne straty powstały nie w wyniku przejęcia serwerów MS SQL, ale w wyniku wygenerowania ogromnego ruchu w sieci, ofiarami którego padły w większości zupełnie inne serwery, bardzo trudno było takiemu atakowi przeciwdziałać.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • Mydoom
  • Sasser
  • Reklama