Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z SGGW)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pałac Krasińskich, siedziba rektoratu uczelni
Aula Kryształowa
Gmach im. Eugeniusza Pijanowskiego, siedziba Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
Budynek Kliniki Małych Zwierząt na terenie kampusu SGGW na Warszawskim Ursynowie
Kompleks domów studenckich w kampusie SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) – uniwersytet przyrodniczy w Warszawie, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jego początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie w dzielnicy Bielany).

Wacław Dąbrowski (ur. 9 maja 1879 w Warszawie - zm. 24 kwietnia 1962 w Zalesiu koło Warszawy) – polski mikrobiolog, twórca Instytutu Fermentacyjnego i Bakteriologii Rolnej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1910), później przekształconej w Instytut (1911), rektor SGGW.Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego – istniejąca w latach 1927–1952 jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warszawskiego zajmująca się kształceniem w zakresie medycyny weterynaryjnej. Na jej bazie w 1952 utworzono w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

Historia[ | edytuj kod]

23 września 1816 we wsi Marymont założono Instytut Agronomiczny, jego siedzibą był wówczas pałacyk królowej Marysieńki Sobieskiej, pierwszy dyrektorem został Jerzy Beniamin Flatt. Instytutowi przydzielono dobra rządowe – Marymont, Bielany oraz folwarki Ruda, Wawrzyszew i Buraków. Nauka była prowadzone na poziomie elementarnym (kształcenie wykwalifikowanych robotników) oraz wyższym (dla przyszłych ekonomów i zarządców).

Włodzimierz Marian Kamiński (ur. 1924, zm. 3 maja 2015) – polski ekonomista i prawnik, profesor nauk ekonomicznych, wieloletni profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i doktor honoris causa tej uczelni. Bielany – dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta. Jest jedną z 18 dzielnic – jednostek pomocniczych m.st. Warszawy.

W ramach instytutu powstał Rządowy Instytut Weterynarii, całość w 1840 przekształcono w Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. Próby rusyfikacji polskich szkół doprowadziły ówczesny instytut na skraj likwidacji, szkoła została przeniesiona najpierw do Puław, a potem do Rosji. Do stolicy Polski wróciła w 1918 roku wraz z odzyskaniem niepodległości, uczelnia została w 1919 roku upaństwowiona i przemianowana na Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Pierwszymi jej wydziałami były rolniczy i leśny, od 1921 także ogrodniczy. Ok. 1925 wzniesiono budynki uczelni przy ul. Rakowieckiej 26/30 według projektu Tadeusza Zielińskiego. Zakłady doświadczalne powstały w Rogowie i w Skierniewicach.

Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.Maria Kazimiera de La Grange d’Arquien, Marysieńka (ur. 28 czerwca 1641 lub wcześniej w Nevers, zm. 30 stycznia 1716 w Blois) – królowa Polski, żona króla Jana III Sobieskiego.

W drugiej połowie lat 30. na uczelni wprowadzono getto ławkowe.

W czasie II wojny światowej szkoła prowadziła tajne nauczanie,jak również zajęcia w Miejskiej Szkole Ogrodniczo-Rolniczej i Prywatnej Szkoły Rybackiej. Jej budynki nie zostały zniszczone, a Biblioteka SGGW utraciła jedynie 7% swoich zbiorów (3325 z 44 035 jednostek).

Uczelnia wznowiła działalność akademicką 15 maja 1945 roku. Na uruchomione wydziały: Rolny, Ogrodniczy i Leśny zapisało się 600 studentów.

Instytut Agronomiczny – uczelnia rolnicza powołana w 1816 w Marymoncie koło Warszawy (obecnie część Warszawy), będąca pierwszą wyższą szkołą rolniczą na ziemiach polskich i jedną z pierwszych w Europie.Juwenalia, Dni Studenta (łac. Iuvenalia - igrzyska młodzieńców) – święto studentów odbywające się corocznie w maju.

Wkrótce nastąpił dalszy rozwój uczelni. Juz w 1951 istniały wydziały: Melioracji Rolnych, Technologii Drewna, Zootechniki, później powstała sekcja kształtowania terenów zielonych, obecnie Wydział Architektury Krajobrazu. Do szkoły przyłączono w 1952 wyłączony z Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Weterynaryjny.

W 1956 roku decyzją Rady Ministrów SGGW otrzymała tereny na Ursynowie oraz sąsiadujące gospodarstwa Wolica, Natolin i Wilanów, tam właśnie postępował rozwój uczelni – powstały wydziały techniki rolniczej oraz żywienia człowieka (1973). Zagospodarowanie terenu kampusu jest dziełem dr. inż. Przemysława Wolskiego. Ostatecznie na całkowite przeniesienia kampusu na Ursynów zdecydowano się w 2001 roku.

Marian Górski (ur. 11 marca 1886 w Warszawie, zm. 25 sierpnia 1961) - polski chemik rolny i gleboznawca, doktor filozofii, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW).Skierniewice – miasto na prawach powiatu, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, w połowie drogi między Warszawą a Łodzią, w województwie łódzkim. Miasto było stolicą województwa skierniewickiego w latach 1975–1998. Miasto położone jest w dorzeczu Wisły, na Nizinie Środkowomazowieckiej, w południowej części Równiny Łowicko-Błońskiej. Były miastem duchownym.

Rektorat uczelni mieści się w zabytkowym pałacu należącym do Juliana Ursyna Niemcewicza, który ze względu na swą funkcję nazywany jest „pałacykiem Rektorskim”.

Wydziały[ | edytuj kod]

Obecnie większość budynków uczelni mieści się na Ursynowie. Studenci kształcą się na następujących wydziałach:

 • Wydział Rolnictwa i Biologii
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Wydział Leśny
 • Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Technologii Drewna
 • Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
 • Wydział Technologii Żywności
 • Wydział Żywienia Człowieka
 • Wydział Inżynierii Produkcji
 • Wydział Ekonomiczny
 • Wydział Socjologii i Pedagogiki
 • Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki.
 • Prowadzone są również zajęcia w ramach studiów międzywydziałowych w następujących jednostkach:

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstały w 1977 roku.Jan Miklaszewski (ur. 24 stycznia 1874 w Łowiczu - zm. 5 lutego 1944 w Warszawie) - polski leśnik, rektor SGGW, działacz PPS.
 • Międzywydziałowe Studium Biotechnologii
 • Międzywydziałowe Studium Gospodarki Przestrzennej
 • Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
 • Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji.
 • Wydziały Zamiejscowe w Łowiczu i Sierpcu.

  Rolnicze i leśne zakłady doświadczalne, podlegające pod uczelnię:

 • Rolniczy Zakład Doświadczalny WilanówObory
 • Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej
 • Stacja Doświadczalna Wydziału Rolnictwa i Biologii w Skierniewicach
 • Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie
 • Od 1 października 2019 roku głównymi jednostkami organizacyjnymi uczelni są instytuty oraz wydziały. Wydziały są odpowiedzialne za kształcenie na kierunkach studiów. Instytuty organizują działalność naukową i badawczą w ramach dyscyplin naukowych. Badania naukowe prowadzone są w następujących instytutach:

  Getto ławkowe – forma segregacji narodowościowej wprowadzona na polskich uniwersytetach w latach 30. XX wieku. Polegała na wydzieleniu części sali lekcyjnej lub wykładowej i przeznaczeniu jej dla studentów pochodzenia żydowskiego, którzy nie mieli prawa dowolnego wybierania miejsc.Ursynalia – Warsaw Student Festival – coroczny festiwal odbywający się w Warszawie od 1983 r. zawsze na przełomie maja i czerwca. Jest to jeden z największych festiwali studenckich w Europie. Organizatorem całej imprezy są Samorząd Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz od 2009 roku Fundacja Bonum i Arena Live Production.
 • Instytut Biologii
 • Instytut Ekonomii i Finansów
 • Instytut Informatyki Technicznej
 • Instytut Inżynierii Lądowej
 • Instytut Inżynierii Mechanicznej
 • Instytut Inżynierii Środowiska
 • Instytut Medycyny Weterynaryjnej
 • Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
 • Instytut Nauk Leśnych
 • Instytut Nauk Ogrodniczych
 • Instytut Nauk o Zwierzętach
 • Instytut Nauk o Żywności
 • Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
 • Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
 • Instytut Rolnictwa
 • Instytut Zarządzania.
 • II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Ursynów – dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta. Od południa graniczy z gminami Piaseczno, Konstancin-Jeziorna i Lesznowola.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Kazimierz Sosnowski (ur. 26 stycznia 1876 - zm. 24 czerwca 1938) - fizjolog, zoolog, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - jeden z wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstały 1 września 1951 roku w wyniku usamodzielnienia Oddziału Technologii Drewna prowadzonego przy Wydziale Leśnym SGGW od 1946 roku. Jest to najstarszy w Europie (poza ZSRR) wydział akademicki zajmujący się zagadnieniami drzewnictwa.
  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.
  Michał Oczapowski (ur. 11 maja 1788 w Pociejkach koło Nowogródka, zm. 9 stycznia 1854 w Warszawie) - polski agronom, profesor Uniwersytetu Wileńskiego i, w latach 1836-1853, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na Marymoncie, powszechnie uznawany za prekursora rozwoju nowoczesnego rolnictwa na ziemiach polskich. Ponadto patron Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
  Stefan Biedrzycki (ur. 2 września 1876, zm. 12 lipca 1936) - agronom, inżynier mechanik, profesor SGGW (dwukrotnie rektor tej uczelni) i Politechniki Warszawskiej, od 1921 dziekan Wydziału Ogrodniczego SGGW.
  Seweryn Józef Zdzitowiecki (ur. 6 stycznia 1802 w Kodniu, zm. 13 grudnia 1879 w Warszawie) – polski chemik i metalurg, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa.
  Wydział Rolnictwa i Biologii – wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstały w 2004 z przekształcenia Wydziału Rolniczego,

  Reklama