• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SCADA  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Programowalny sterownik logiczny, PLC (ang. programmable logic controller) – uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. Sterownik musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci żądanego algorytmu działania obiektu. Cechą charakterystyczną programowalnych sterowników logicznych, odróżniającą je od innych sterowników komputerowych, jest cykliczny obieg pamięci programu. Zenon jest niezależną platformą rodziny produktów do wizualizacji procesów, jak również system interfejsu użytkownika (Human Machine Interface) oraz oprogramowaniem nadzorującym przebieg procesów produkcyjnych (SCADA) firmy COPA-DATA, niezależnego dostawcę oprogramowania automatyzacji. zenon działa na systemach operacyjnych Windows, m.in. Windows CE, XP Embedded, Windows 7 i Windows Server. Oprogramowanie jest nazwane na cześć filozofa Zenona z Elei.
  Komponenty systemu SCADA[ | edytuj kod]

  Systemy SCADA zbudowane są z 3 komponentów:

  1. Sprzęt
  2. komputery
  3. PLC / PAC
  4. moduły komunikacyjne
  5. Technologia komunikacji
  6. Ethernet
  7. RS-232/485
  8. Modbus
  9. OPC
  10. MQTT
  11. DNP3
  12. Oprogramowanie
  13. runtime
  14. inżynieryjne
  15. drivery komunikacyjne

  Przykładowe systemy SCADA[ | edytuj kod]

 • Adroit – system SCADA wraz z oprogramowaniem raportującym OPUS oraz dostępem poprzez strony web (VIZNET). Producent: Adroit Technologies
 • AutoLink – oprogramowanie SCADA firmy ASCON
 • ANT Studio – oprogramowanie SCADA firmy ANT, do integracji systemów automatyki i pomiarów z wbudowanym serwerem WWW, telemetrią, oraz językiem skryptów [TCL/Tk]
 • Asix – pakiet projektowania i realizacji systemów wizualizacji i nadzoru komputerowego firmy ASKOM
 • BTC PRINS – System Zarządzania Sieciami firmy BTC AG
 • CoMeta – polski system SCADA firmy MetaSoft
 • Control Maestro (dawniej Wizcon Supervisor) – oprogramowanie SCADA firmy Elutions
 • DEMKOP – system dla dyspozytorni energomechanicznych firmy Somar
 • ECONTROL – system nadzoru i wizualizacji firmy ENERGOTEST
 • EDS – system zbierania i przetwarzania danych obiektowych firmy Transition Technologies S.A.
 • EMAC – system nadzoru i wizualizacji firmy ENERGOTEST
 • ENERGIA – polski system firmy NUMERON w standardzie TETRA przeznaczony do nadzoru i wizualizacji danych o energii elektrycznej
 • eVoster – system nadzoru i wizualizacji firmy VOLEN S.A.
 • GEMOS – System Zarządzania Budynkiem i Bezpieczeństwem firmy ELA COMPIL
 • GENESIS64 – systemy SCADA firmy Iconics oparte na technologii OPC-UA
 • IC-VIEW – systemy nadzoru i sterowania instalacji energetycznych i innych mediów serii ICPower firmy Inter-Consulting.
 • Ignition – System SCADA oraz MES oparty na technologii Java. Wydawcą oprogramowania jest firma Inductive Automation.
 • infoU – oprogramowanie SCADA firmy LSIS
 • LBX – system zbierania, wizualizacji, sygnalizacji i sterowania firmy LAB-EL (nadzór temperatury, wilgotności),
 • National Instruments LabVIEW
 • środowisko do tworzenia systemów SCADA (graficzny język programowania).
 • MicroSCADA. Produkt firmy ABB służący do wizualizacji stacji elektroenergetycznej
 • Movicon SCADA Oprogramowanie wizualizacyjne służące do kontroli, monitorowania i archiwizacji parametrów urządzeń oraz procesów przemysłowych.
 • OpenEye SCADA – oprogramowanie firmy WASKO S.A.
 • PRINS - system firmy BTC, przeznaczony do kontrolowania procesów lokalnych i rozproszonych oraz sterowania nimi (w sieci elektrycznej, gazowej, wodnej)
 • Pro Tool
 • PRO-2000 – elastyczny system SCADA po polsku
 • Proficy HMI/SCADA firmy GE Digital
 • Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY 11.0, dawna nazwa CIMPLICITY Plant Edition
 • Proficy HMI/SCADA iFIX (dawniej GE iFIX)
 • Proficy Webspace – system SCADA w przeglądarce WWW
 • PROMOTIC SCADA system firmy Microsys
 • RSView firmy Rockwell Automation
 • SAURON – system dyspozytorski przeznaczony dla średnich i dużych zakładów przemysłowych oraz górnictwa firmy REDNT S.A..
 • SCADA: Solutions Centre
 • SCADABr
 • SCADA-LTS
 • SCADA-MES – system firmy APLIXCOM oparty na serwerze OPC służący do nadzorowania i wizualizacji procesów na produkcji.
 • SCATEX – system SCADA portugalskiej firmy EFACEC
 • SMEW SCADA – System monitoringu elektrowni wiatrowych firmy DATAMATIC
 • SMoK – System Monitorowania Kompleksów Ścianowych firmy Somar
 • Syndis – System nadzoru, doradztwa i sterowania, firmy Mikronika
 • SZARP – polskie oprogramowanie SCADA na licencji GPL
 • TAC VISTA – System nadzoru i monitorowania, dostępne wersje w języku polskim.
 • TelWin SCADA – oprogramowanie typu SCADA polskiego producenta firmy TEL-STER Sp. z o.o.
 • TELEXUS – oprogramowanie SCADA/Telemetryczne firmy Atrem S.A.
 • THOR – SCADA firmy Sevitel przeznaczona do dyspozytorni zakładów przemysłowych, odpowiedzialna za rejestrację i wizualizację wybranych parametrów środowiska oraz procesów technologicznych, a także archiwizację i raportowanie ułatwiające analizę stanu monitorowanego obiektu
 • TRACE MODE – oprogramowanie SCADA/HMI
 • UniArt – międzynarodowa SCADA produkcji izraelskiej, dystrybuowana w polskiej wersji językowej przez firmę SATCONTROL automatyka
 • VERO System – oprogramowanie firmy Elektro-System typu SCADA służące do kontroli, monitorowania, wizualizacji i archiwizacji parametrów urządzeń oraz procesów przemysłowych.
 • Vijeo CITECT – system nadzoru i wizualizacji procesów przemysłowych firmy Schneider Electric.Dodatkowo możliwa jest również archiwizacja danych poprzez oprogramowanie Vijeo HISTORIAN
 • WinCC firmy Siemens
 • WebHMI - System SCADA / HMI do integracji systemów automatyki, z możliwością organizacji dostępu i zarządzania poprzez przeglądarki, z serwerem WWW, API oraz językiem skryptów Lua.
 • Web SCADA
 • WindEx – system nadzoru sieci elektroenergetycznych firmy Apator Elkomtech
 • WindMon SCADA – System monitoringu elektrowni wiatrowych autorstwa firmy Wind-Service.com Sp. z o.o.
 • Winlog SCADA software – Sielco Sistemi SCADA system with OPC Client.
 • Wonderware InTouch – system SCADA z wbudowanym dostępem zdalnym
 • ZenOn – oprogramowanie HMI/SCADA firmy COPA-DATA
 • Lua − język skryptowy pierwotnie zaprojektowany dla rozszerzenia funkcjonalności różnych aplikacji, jednak często używany jako samodzielny język. Lua wiąże w sobie prostą składnię procedury (podobną do Pascala) z konstrukcjami opisu danych opartymi na tablicach asocjacyjnych i rozszerzalnej semantyce.Wizualizacja – ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, analizy i przekazywania informacji. Za pomocą środków wizualnych ludzie wymieniają się zarówno ideami abstrakcyjnymi jak i komunikatami mającymi bezpośrednie oparcie w rzeczywistości. W dzisiejszych czasach wizualizacja wpływa na sposób prowadzenia badań naukowych, jest rutynowo wykorzystywana w dyscyplinach technicznych i medycynie, służy celom dydaktycznym, a także bywa pojmowana jako środek wyrazu artystycznego.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  OLE for process control, OPC jest otwartym standardem komunikacyjnym stosowanym w automatyce przemysłowej i informatycznych systemach wyższych warstw, a mianowicie biznesowej i zarządzania, przedsiębiorstw przemysłowych. Interoperacyjność aplikacji jest zapewniona dzięki utworzeniu i utrzymywaniu specyfikacji otwartych standardów. Utrzymaniem i rozwojem standardu zajmuje się OPC Foundation.
  Proces technologiczny – uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.
  Standard RS-232 opisuje sposób połączenia urządzeń DTE (ang. Data Terminal Equipment) tj. urządzeń końcowych danych (np. komputer) oraz urządzeń DCE (ang. Data Communication Equipment), czyli urządzeń komunikacji danych (np. modem). Standard określa nazwy styków złącza oraz przypisane im sygnały a także specyfikację elektryczną obwodów wewnętrznych. Standard ten definiuje normy wtyczek i kabli portów szeregowych typu COM. Standard RS-232 (ang. Recommended Standard) opracowano w 1962 roku na zlecenie amerykańskiego stowarzyszenia producentów urządzeń elektronicznych (Electronic Industries Alliance) w celu ujednolicenia parametrów sygnałów i konstrukcji urządzeń zdolnych do wymiany danych cyfrowych za pomocą sieci telefonicznej.
  System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka.
  System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność). Z uwagi na fakt, że wyodrębnienie wszystkich elementów przynależących do systemu bywa w praktyce niekiedy bardzo trudne, dlatego do badania systemów wykorzystuje się ich uproszczone modele. Elementy przynależące do jednego systemu nie mogą jednak stanowić jednocześnie elementów przynależnych do innego systemu.
  LabVIEW (akronim nazwy ang. Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) - graficzne środowisko programistyczne stworzone przez National Instruments. Używany w nim graficzny język programowania nosi nazwę "G".
  TETRA (ang. TErrestrial Trunked Radio (dawniej TransEuropean Trunked Radio)) – stworzony przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) otwarty standard cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej (trankingowej), powstały z przeznaczeniem zwłaszcza dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.773 sek.