Ryszard Pampuri

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ryszard Pampuri, właśc. Hieronim Filip Pampuri, wł. Erminio Filippo Pampuri (ur. 2 sierpnia 1897 w Trivolzio, zm. 1 maja 1930 w Mediolanie) – włoski lekarz chirurg z zakonu bonifratrów, święty Kościoła katolickiego.

Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Kanonizacja – (łac. canonizatio ogłoszenie świętym) to oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości lub przez zatwierdzenie przez Święty Synod w Kościele prawosławnym danej zmarłej osoby z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym lub uznanie jej za męczennika. Poprzez akt kanonizacji, papież uznaje ją za osobę godną kultu publicznego w Kościele powszechnym i wpisania jej do katalogu świętych. Akt ten poprzedzony jest procesem kanonizacyjnym.

Pochodził z wielodzietnej rodziny. Był dziesiątym z jedenaściorga dzieci Angeli Campari i Innocenta Pampuriego. Gdy miał 3 lata jego matka zmarła na gruźlicę a on sam trafił na wychowanie do domu rodzeństwa matki w Turrino k. Trivolzio. Naukę zdobywał w okolicznych wsiach. Uczęszczał do jednej z dwu szkół podstawowych, kiedy jego ojciec zginął w wypadku samochodowym w 1907 roku. Wiedzę w gimnazjum zdobywał w Mediolanie. Następnie podjął studia medyczne na Uniwersytecie w Pawii (1915-1921) z przerwą na posługę medyczną dla żołnierzy walczących podczas I wojny światowej. W 1922 roku złożył śluby zakonne w III Zakonie św. Franciszka, jednak nie został przyjęty do zakonu z uwagi na wątły stan zdrowa. Podobnie spotkał się z odmową jezuitów. Od 1923 roku pracował, jako praktykant medycyny i chirurgii, na Uniwersytecie w Padwie. 22 czerwca 1927 roku wstąpił do Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego (bonifratrzy) i przybrał imię Ryszard.
Nowicjat odbywał w Brescii, gdzie posługiwał chorym w miejscowym szpitalu.

Wstawiennictwo świętych – doktryna występująca w części wyznań chrześcijańskich, przede wszystkim katolickich i prawosławnych, zakładająca możliwość wstawiennictwa zbawionych zmarłych w modlitwach zanoszonych do Boga oraz uznająca zanoszenie próśb przez wiernych w formie modlitwy skierowanej do świętego o wstawiennictwo u Boga. W pobożności katolickiej i prawosławnej występują tzw. patroni, uchodzący za posiadających szczególną skuteczność wstawienniczą w danych problemach.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

Będąc słabego zdrowia rozchorował się na zapalenie płuc i został umieszczony w szpitalu bonifratrów w Gorycji. 18 kwietnia 1930 roku, z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, przetransportowano go do Mediolanu, gdzie ostatnie dni życia spędził z rodziną matki. Zmarł w opinii świętości na gruźlicę w wieku 33 lat w szpitalu bonifratrów pw. św. Józefa. Całe swoje dorosłe, acz krótkie życie, poświęcił pomaganiu bezinteresownie chorym. Został pochowany na cmentarzu w rodzinnym mieście.

Franciszkański Zakon Świeckich (Bracia i Siostry od Pokuty, Bracia i Siostry od Pokuty św. Franciszka, Trzeci Zakon św. Franciszka, Tercjarze Franciszkańscy, Franciszkanie świeccy) – mający swoje korzenie w średniowiecznym franciszkańskim ruchu pokutniczym. Katolickie międzynarodowe stowarzyszenie publiczne, którego członkowie uczestniczą w duchu Zakonu Franciszkańskiego, prowadząc życie apostolskie i zdążając do doskonałości chrześcijańskiej pod wyższym kierownictwem tegoż zakonu. Za inspiratora i pierwotnego założyciela tego zakonu uważany jest św. Franciszek z Asyżu.Beatyfikacja (łac. beatificare „wyróżniać”) – akt kościelny wydawany przez Kościół katolicki, uznający osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na publiczny kult, ale o charakterze lokalnym (np. w diecezji). Akt taki wydaje się po pozytywnym rozpatrzeniu procesu beatyfikacyjnego. We wczesnym średniowieczu beatyfikacji dokonywano spontanicznie, później wymagana była zgoda Synodu Biskupów i Stolicy Apostolskiej. Od roku 1515 (Dekret Leona X aprobujący kult Konrada z Piacenzy) beatyfikację może zatwierdzić tylko papież.
Kult

16 maja 1951 roku dokonano elewacji jego szczątków do kościoła parafialnego w związku z procesem beatyfikacyjnym.

4 października 1981 roku papież Jan Paweł II ogłosił brata Ryszarda błogosławionym, a 1 listopada 1989 kanonizował go.

Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w Kościele katolickim na świecie w dzienną pamiątkę śmierci. Kościół katolicki w Polsce wspomina św. Ryszarda 18 kwietnia.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • beatyfikowani i kanonizowani przez Jana Pawła II
 • kult świętych
 • święci i błogosławieni Kościoła katolickiego
 • modlitwa za wstawiennictwem świętego
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Święty Ryszard Pampuri, zakonnik – brewiarz.katolik.pl [ostatnia aktualizacja: 29.04.2009]
 • Święty Ryszard Pampuri – biografia na oficjalnej stronie Bonifratrów Prowincji Polskiej pw. Zwiastowania N.M.P.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Pełna biografia świętego (wł.)
 • Richard Pampuri, O.H. – biografia na stronie Watykanu (ang.)
 • Włosi – naród zamieszkujący Włochy. We Włoszech jest ich około 56 mln, z czego prawie połowa wszystkich osób pochodzenia włoskiego mieszka poza Włochami, a najwięcej w Brazylii, Argentynie i w USA. Mówią językiem włoskim. Religią większości Włochów jest katolicyzm.Uniwersytet w Pawii – państwowa szkoła wyższa, która została założona w 1361 roku we włoskim mieście Pawia. Uczelnia ma charakter interdyscyplinarny, dająca możliwość podjęcia studiów na dziewięciu wydziałch.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Watykan, Państwo Watykańskie (wł. Città del Vaticano, Stato della Città del Vaticano, łac. Status Civitatis Vaticanæ) – miasto-państwo europejskie, enklawa w Rzymie. Najmniejsze państwo świata pod względem powierzchni.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

  Reklama