Rypinek

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rypinek – lewobrzeżne osiedle Kalisza usytuowane na skarpie doliny Prosny, na południe od Śródmieścia; włączone w granice administracyjne miasta w 1934 od gminy Kalisz.

Śródmieście jest jedną z dzielnic Kalisza. Dzielnica ta ma powierzchnię ok. 4,6 km² i jest zamieszkiwana przez ok. 25 tys. mieszkańców.Zawodzie – dzielnica Kalisza położona w odległości 1,5 km od centrum miasta. Zawodzie tworzy z Rypinkiem i Starym Miastem silnie powiązany ze sobą obszar zamieszkiwany przez ponad 8 tys. mieszkańców.

Historia[ | edytuj kod]

Osiedle historycznie powiązane z Zawodziem i Starym Miastem. Rypinek nazywany wcześniej Podgórzem stanowił część dawnej podkaliskiej wsi Dobrzec Mały; nazwa pochodzi od staropolskiego słowa ripa, oznaczającego groblę, wyżynę.

Osią osiedla jest ulica Częstochowska, przy której znajduje się kościół pw. św. Gotarda, wzmiankowany w 1280 jako kościół filialny wsi Dobrzec Wielki (obecnie tereny osiedli Dobrzec P, Dobrzec W, Dobro oraz sołectwa Dobrzec).

Ulica Częstochowska – ulica w Kaliszu przebiegająca przez dzielnice Śródmieście, Czaszki, Rypinek i Zagorzynek. Pod względem długości mieści się na czwartym miejscu najdłuższych ulic miasta. Jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 450.Gmina Kalisz – dawna gmina wiejska istniejąca w latach do końca 1935 roku w woj. łódzkim. Była położona na zachód od Kalisza. Siedzibą władz gminy był Kalisz, który stanowił odrębną gminę miejską .

W 1807 Napoleon Bonaparte nadał Rypinek Józefowi Zajączkowi. W XIX wieku teren słynął z cegielni, wykorzystujących bogate złoża gliny (w 1978 największe wyrobisko zagospodarowano na Park Przyjaźni).

W 1912 na Łęgu Rypinkowskim odbyła się Krajowa Wystawa Ogrodnicza zorganizowana przez Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie; w tym samym roku tereny powystawowe włączono do Parku Miejskiego.

Przez Rypinek przebiega Trasa Bursztynowa, wybudowana w latach 2004–2010.

Glina – pod kątem genezy, jest to ilasta skała osadowa, powstała najczęściej w okresie czwartorzędu w wyniku nagromadzenia osadów morenowych (skały ilaste starsze niż czwartorzędowe nazywane są najczęściej iłami). Jest to zatem skała złożona z minerałów ilastych, kwarcu, skaleni, substancji koloidalnych, może zawierać okruchy innych skał oraz substancje organiczne (humus, korzenie, bituminy).Złoże mineralne – naturalne nagromadzenie kopalin w obrębie skorupy ziemskiej, powstałe w wyniku różnorodnych procesów geologicznych. Istotny jest fakt, iż złoże występuje w takiej ilości i w takich warunkach ekonomicznych i geologicznych, że jego eksploatacja jest opłacalna (tym się różni złoże od zasobu).

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. MSIP Kalisz
 2. Zapytanie w sprawie ilości mieszkańców Kalisza z podziałem na jednostki pomocnicze. bip.kalisz.pl, 2020-07-17. [dostęp 2020-08-19].
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Kalisza w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem (Dz.U. z 1934 r. nr 30, poz. 272).
 5. Władysław Kościelniak, Wędrówki po moim Kaliszu, Kalisz: Edytor, 2010, ISBN 978-83-60579-56-5.
 6. Władysław Kościelniak: Kalisz : ilustrowany przez autora przewodnik po mieście. Kalisz: Sztuka i Rynek, 2002, s. 127. ISBN 83-913102-3-X.
 7. Józef Raciborski. Opatówek. „Ziemia : miesięcznik krajoznawczy ilustrowany”. 4, s. 120, kwiecień 1922. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. 
 8. Jerzy Aleksander Splitt: "...Perłą jest park jego..." : widoki dawnego parku kaliskiego. Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 1998, s. 23. ISBN 83-904583-5-7.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Rypinek, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. X: Rukszenice – Sochaczew, Warszawa 1889, s. 111.
 • Rypinek, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XV, cz. 2: Januszpol – Wola Justowska, Warszawa 1902, s. 566.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Dobro – osiedle Kalisza usytuowane w zachodniej części miasta. Główne trakty przebiegające przez osiedle to ulica Dobrzecka, Korczak oraz Północna.
  Prosna – rzeka w środkowej Polsce, w dorzeczu Odry, lewy dopływ Warty; długość: 216,8 km, powierzchnia dorzecza: 4 924,7 km², różnica wysokości między źródłem a ujściem: ~190 m.
  Kościół filialny – kościół wchodzący w skład danej parafii, ale niebędący jej kościołem głównym (tzw. kościołem parafialnym).
  Dobrzec – sołectwo położone w zachodniej części Kalisza, nad strugą Krępica, graniczy z Biskupicami, Boczkowem i Kościelną Wsią. W południowej części sołectwa, przy drodze krajowej nr 25, znajduje się strefa gospodarcza Dobrzec-Zachód.
  Stare Miasto – historyczna dzielnica Kalisza położona na lewym brzegu Prosny, na wschód od Rypinka i na północ od Zawodzia; włączona do miasta w 1934; pełni funkcje mieszkaniowe.
  Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie powstało w 1884 r. Założycielami m.in. byli Edmund Jankowski – pierwszy prezes Towarzystwa i Jerzy Aleksandrowicz.
  Dobrzec W (Dobrzec Wschód) – osiedle Kalisza, położone w zachodniej części miasta, w którego skład wchodzi wielki zespół mieszkaniowy, około 2,5 km od Śródmieścia. Granice osiedla wyznacza niemal w całości ul. Wyszyńskiego oraz część ulic Podmiejskiej i Granicznej.

  Reklama