Rybulozo-1,5-bisfosforan

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rybulozo-1,5-bisfosforan (ang. ribulose-1,5-bisphosphate) – pięciowęglowy, organiczny związek chemiczny z grupy estrów. Bierze udział w procesie fotosyntezy.

Fotosynteza (stgr. φῶς – światło, σύνθεσις – łączenie) – biochemiczny proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej, przez komórki zawierające chlorofil lub bakteriochlorofil, przy udziale światła. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi. Proces ten utrzymuje wysoki poziom tlenu w atmosferze oraz przyczynia się do wzrostu ilości węgla organicznego w puli węgla, zwiększając masę materii organicznej kosztem materii nieorganicznej.Fosforylacja – reakcja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego atomu dowolnego związku chemicznego. Zazwyczaj fosforylowane są grupy hydroksylowe (estryfikacja alkoholi) lub aminowe (tworzenie amidów). Przeciwieństwem fosforylacji jest defosforylacja.

Rola w procesie fotosyntezy[ | edytuj kod]

RuBP reaguje z dwutlenkiem węgla w procesie karboksylacji katalizowanym przez enzym RuBisCO. Produktem jest wysoce niestabilny sześciowęglowy związek pośredni znany jako 1,5-bisfosforan 3-keto-2-karboksyarabinitol. Niemal natychmiast rozpada się on na dwie cząsteczki 3-fosfoglicerynianu. Dzięki swoim właściwościom umożliwiającym mu zarówno prowadzenie karboksylacji jak i oksygenacji, RuBisCO katalizuje również RuBP tlenem (O2) w procesie zwanym fotooddychaniem. W cyklu Calvina RuBP jest odtwarzany wskutek fosforylacji rybulozo-5-fosforanu przez ATP.

Cykl Calvina-Bensona-Basshama (CBB), Cykl Calvina-Bensona, cykl Calvina, redukcyjny cykl węgla, cykl C-3 cykl PCR (PCR – ang. Photosynthetic Carbon Reduction), redukcyjny szlak pentozofosforanowy – cykl biochemiczny który zachodzi w stromie chloroplastów oraz cytoplazmie niektórych bakterii, jest to drugi etap fotosyntezy określany jako faza bezpośrednio niezależna od światła lub faza ciemna fotosyntezy. W cyklu Calvina zostają zużyte produkty reakcji świetlnych fotosyntezy, ATP i NADPH, określane jako siła asymilacyjna, jednocześnie z dwutlenku węgla zostają wytworzone cukry proste w postaci heksoz. Sumaryczne równanie reakcji zachodzących w cyklu Calvina jest następujące:Rybulozo-5-fosforan – organiczny związek chemiczny, ester kwasu fosforowego z grupą hydroksylową OH znajdującą się przy atomie węgla nr 5 rybulozy (cukru z grupy ketoz).

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Franciszek Dubert i inni, Biologia na czasie 2, 2016, ISBN 978-83-267-2583-8.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • RuBisCO
 • cykl Calvina
 • Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli. Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Karboksylacja – reakcja chemiczna polegająca na przyłączeniu cząsteczki dwutlenku węgla do innej cząsteczki chemicznej, w wyniku czego powstaje produkt będący kwasem karboksylowym.
  Kwas 3-fosfoglicerynowy (3PG, PGA) – organiczny związek chemiczny z grupy fosforanów biorący udział w glikolizie i cyklu Calvina.

  Reklama