• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rybonukleazy

  Przeczytaj także...
  Enzymy trawienne układu pokarmowego – grupa enzymów trawiennych, należących w większości do hydrolaz (enzymów hydrolitycznych), które katalizują rozkład związków bardziej złożonych do prostszych (z udziałem wody). U wszystkich heterotrofów (organizmów cudzożywnych) procesy trawienia przebiegają podobnie. Uczestniczą w nich takie same lub bardzo podobne grupy enzymów, które wytwarzane są przez wyspecjalizowane gruczoły trawienne.Mostek dwusiarczkowy (inaczej mostek disulfidowy) – mostek utworzony przez dwa atomy siarki (-S-S-) dwóch cząsteczek tego samego lub różnych związków chemicznych. Związki zawierające mostki dwusiarczkowe noszą nazwę disulfidów.
  Rybonukleaza L (RNaza L) – enzym hydrolityczny z klasy rybonukleaz. Pełni istotną rolę w działaniu interferonu przeciw wirusom i nowotworom, biorąc udział w indukcji apoptozy i regulacji proliferacji komórek organizmu w odpowiedzi na obecność patogenu lub rozpoznania przez organizm procesu nowotworzenia.

  Rybonukleazy, RN-azy – enzymy, z klasy hydrolaz (podklasa nukleazy), dzielące cząsteczki RNA na krótsze łańcuchy lub pojedyncze nukleotydy przez hydrolizę wiązań fosfodiestrowych. Należą do enzymów trawiennych pochodzenia trzustkowego.

  Endorybonukleazy dzielą cząsteczki RNA pośrodku łańcucha, egzorybonukleazy odłączają nukleotydy od 3' lub 5' końca RNA.

  Rybonukleaza A składa się z pojedynczego łańcucha polipeptydowego (124 reszty aminokwasowe) zwiniętego głównie w B-harmonijkę i jest stabilizowana czterema mostkami dwusiarczkowymi.

  Wiązanie fosfodiestrowe – wiązanie chemiczne powstające w wyniku połączenia dwóch grup hydroksylowych przez grupę fosforanową.Kwasy rybonukleinowe, RNA – organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi. Z chemicznego punktu widzenia są polimerami kondensacyjnymi rybonukleotydów. Występują w jądrach komórkowych i cytoplazmie, często wchodząc w skład nukleoprotein. Znanych jest wiele klas kwasów rybonukleinowych o zróżnicowanej wielkości i strukturze, pełniących rozmaite funkcje biologiczne. Zarówno struktura, jak i funkcja RNA jest silnie uzależniona od sekwencji nukleotydów, z których zbudowana jest dana cząsteczka.

  Klasyfikacja[ | edytuj kod]

  Endorybonukleazy[ | edytuj kod]

 • EC 3.1.26.5: RN-aza P
 • EC 3.1.26.4: RN-aza H
 • EC 3.1.26.3: RN-aza III
 • EC 3.1.27.3: RN-aza T1
 • EC 3.1.27.1: RN-aza T2
 • EC 3.1.27.4: RN-aza U2
 • EC 3.1.27.8: RN-aza V1
 • EC 3.1. RN-aza I
 • EC 3.1.: RN-aza L
 • EC 3.1.: RN-aza PhyM
 • EC 3.1.27.8: RN-aza V
 • Egzorybonukleazy[ | edytuj kod]

 • EC 2.7.7.8: PNP-aza
 • EC 2.7.7.56: RN-aza PH
 • EC 3.1.??: RN-aza II
 • EC 3.1.??: RN-aza R
 • EC 3.1.13.5: RN-aza D
 • EC 3.1.: RN-aza T
 • EC 3.1.13.3: oligorybonukleaza
 • EC 3.1.11.1: egzorybonukleaza I
 • EC 3.1.13.1: egzorybonukleaza II
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • G. d'Alessio, J.F. Riordan: Ribonucleases: Structures and Functions, Academic Press, 1997.
 • Hydrolazy (EC 3) – klasa enzymów katalizujących rozcięcie wiązań chemicznych w procesie hydrolizy. Do grupy tej należy wiele enzymów trawiennych. Cechą charakterystyczną hydrolaz jest fakt, że nie posiadają one koenzymów. Ich działanie można przedstawić ogólnie jako: AB + H2O → A-H + B-OH
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.587 sek.