• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruth Benedict  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.
  Kariera antropologiczna[ | edytuj kod]

  Edukacja i wczesna kariera[ | edytuj kod]

  Ruth zamierzała rozwijać się w kierunku filozofii i uczęszczała na wykłady w New School for Social Research. Tam wzięła udział w kursie „Płeć w etnologii” prowadzonym przez Elsie Clews Parsons. Podobał jej się, wybrała więc kolejny kurs antropologiczny prowadzony przez Alexandra Goldenweisera, ucznia wybitnego antropologia Franza Boasa. Pod kierunkiem Goldenweisera, Ruth coraz bardziej angażowała się w antropologię. Po roku pracy z Goldenweiserem Benedict rozpoczęła w 1921 roku studia na Columbia University, gdzie była studentką Franza Boasa. Z Boasem łączyła ją bliska przyjaźń, mówiła o nim „Papa Franz”. Benedict napisała pracę „Pojęcie duchów opiekuńczych w Ameryce Północnej” i w 1924 roku otrzymała doktorat z antropologii. Zaprzyjaźniła się też z Edwardem Sapirem, który zachęcał ją do kontynuowania badań nad relacjami między indywidualną kreatywnością a wzorami kulturowymi. Sapir i Benedict dzielili zainteresowanie poezją, czytali też wzajemnie swoje prace. Oboje wysyłali je do tych samych wydawców i oboje byli odrzucani. Łączyło ich również zainteresowanie psychologią i związkiem indywidualnych osobowości z wzorami kulturowymi. Niemniej jednak, Sapir nie zawsze rozumiał uczucia i myśli Benedict. Różniły ich przede wszystkim konserwatywne spojrzenie Sapira na kwestię płci, w sprzeczności z emancypacyjnymi poglądami Benedict. Choć byli bliskimi przyjaciółmi, to właśnie różnice światopoglądowe zaważyły na rozpadzie przyjaźni.

  Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie. Wzory kultury (tytuł oryginału: Patterns of Culture) – wydana w 1934 roku książka amerykańskiej antropolog Ruth Benedict. Wstęp napisał Franz Boas, w kolejnych wydaniach przedmowę dodała Margaret Mead. Praca została przetłumaczona na 14 języków i była wielokrotnie publikowana. Od lat stanowi element kanonu lektur dla przyszłych antropologów na amerykańskich uczelniach.

  W 1922 roku Benedict prowadziła swój pierwszy wykład antropologiczny w Barnard. Jedną z jej studentek była Margaret Mead. Benedict przekonała ją do zmiany specjalizacji z psychologii na antropologię.

  Boas uważał Benedict za cenny nabytek dla wydziału antropologicznego. W 1931 roku mianował ją adiunktem, choć dopiero po rozwodzie ze Stanleyem Benedict przyjęła stanowisko.

  Jedną ze studentek pod szczególnym wpływem Benedict była Ruth Schlossberg Landes. Listy wysyłane przez Landes świadczą o tym, że była zafascynowana kursami Benedict i jej niekonwencjonalnym podejściem.

  Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Kiedy Boas przeszedł na emeryturę w 1937 roku większość studentów spodziewała się, że Ruth Benedict będzie jego następczynią na czele wydziału. Jednak zarząd uniwersytetu Columbia nie był tak nowoczesny jak jego studenci w kwestii kobiet w nauce a rektor Nicholas Murray Butler chciał ograniczyć wpływ naśladowców Boasa, których uważał za politycznych radykałów. Stanowisko objął więc Ralph Linton, jeden z byłych studentów Boasa, weteran pierwszej wojny światowej i zagorzały krytyk „Wzorów kultury” Benedict. Wybór Lintona był zniewagą dla Benedict. Wydział był podzielony na dwa stronnictwa, Lintona i Benedict. Oboje byli wybitnymi antropologami z wpływowymi publikacjami, choć żadne z nich nigdy nie cytowało prac drugiego.

  Plemię – grupa spokrewnionych rodów wywodzących się od wspólnego przodka (w odróżnieniu od szczepu), zamieszkujących jeden obszar i połączonych wspólnymi związkami społecznymi oraz ekonomicznymi. Plemię ma świadomość bliskiego pokrewieństwa, posługuje się tym samym dialektem i jest połączone wyznawaniem tego samego kultu religijnego. Definicja "krewniacza" plemienia może być też, w niektórych przypadkach (np. plemiona słowiańskie), zastąpiona definicją terytorialną. Według tej definicji plemię to lokalna wspólnota osadnicza złożona z kilku lub kilkunastu mniejszych wspólnot terytorialnych (np. w na ziemiach polskich tą mniejszą wspólnotą było opole).Nationalencyklopedin – największa, szwedzka encyklopedia współczesna. Jej stworzenie było możliwe dzięki kredytowi w wysokości 17 mln koron, którego udzielił rząd szwedzki w 1980 roku i który został spłacony w 1990. Drukowana wersja składa się z 20 tomów i zawiera 172 tys. haseł. Wersja internetowa zawiera 260 tys. haseł (stan z czerwca 2005). Inicjatorem projektu był rząd szwedzki, który rozpoczął negocjacje z różnymi wydawcami. Negocjacje zakończyły się w 1985, kiedy na wydawcę został wybrany Bra Böcker z Höganäs. Encyklopedia miała uwzględniać kwestie genderowe i związane z ochroną środowiska. Pierwszy tom ukazał się w 1989 roku, ostatni w 1996. Dodatkowo w roku 2000 ukazały się trzy dodatkowe tomy. Encyklopedię zamówiło 54 tys. osób. W 1997 roku ukazało się wydanie elektroniczne na CD, a w 2000 pojawiło się wydanie internetowe, które jest uzupełniane na bieżąco.

  Związek z Margaret Mead[ | edytuj kod]

  Margaret Mead i Ruth Benedict są uważane za dwie najsłynniejsze i najbardziej wpływowe antropolożki swoich czasów. Mead i Benedict łączyła pasja i duma z bycia kobietą odnoszącą sukces w czasach, gdy taka sytuacja uchodziła za niezwykłą. Badaczki wzajemnie krytykowały swoje prace. Ich związek, początkowo oparty na pracy, przerodził się też w romans. Benedict i Mead chciały walczyć ze stereotypami dotyczącymi kobiet pokazując, że kobiety mogą odnosić sukces zawodowy mimo że świat pracy wydawał się w ich czasach być światem mężczyzn. Kiedy Benedict umarła na atak serca w 1948 roku, Mead kontynuowała jej pracę – nadzorowała prowadzone przez Benedict projekty, redagowała i publikowała zapiski zebrane w toku całej pracy Benedict.

  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Czasy powojenne[ | edytuj kod]

  Przed II wojną światową wykłady Benedict w Bryn Mawr College skupiały się na idei synergii. Jednak po wojnie jej zainteresowania zmieniły się i wykłady te nigdy nie były ukończone. Po wojnie Benedict skupiła się na ukończeniu książki Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej. Należy zaznaczyć, że oryginalne notatki z przedwojennych wykładów nigdy nie zostały odnalezione po jej śmierci. Benedict została wybrana do American Academy of Arts and Sciences w 1947 roku. Po wojnie kontynuowała nauczanie. Zaledwie dwa miesiące przed śmiercią 17 września 1948 roku awansowała do stopnia profesora.

  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Antonina Kłoskowska (ur. 7 listopada 1919 roku w Piotrkowie, zm. w 2001 r.) – socjolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Warszawskiego, a także członkini Polskiej Akademii Nauk.

  Tłumaczenia prac na język polski[ | edytuj kod]

 • Wzory kultury (Patterns of Culture), 1934, wyd. pol. wstęp Franz Boas, wyd I: przedmowa do wyd. pol. Antonina Kłoskowska, Warszawa 1966, PWN, s. 386, wyd II-IV: Wyd Muza 1999, 2002, 2008, ISBN 978-83-7495-582-9
 • Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej (The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture), 1946, wyd. pol. przedmowa i tłumaczenie Ewa Klekot, Warszawa 1999, 2003, PIW, ISBN 83-06-02734-5
 • Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Nicholas Murray Butler (ur. 2 kwietnia 1862 w Elizabeth, zm. 7 grudnia 1947 w Nowym Jorku) – amerykański filozof, publicysta i dyplomata, laureat pokojowej Nagrody Nobla.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.
  Antropologia (gr. άνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej (gender). Ma dwa podstawowe nurty:
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Amerykańska Akademia Sztuk i Nauk (ang. American Academy of Arts and Sciences) – jedno z najstarszych amerykańskich stowarzyszeń naukowych oraz niezależny ośrodek badawczy znajdujący się w Cambridge (w Stanach Zjednoczonych), który prowadzi wielodyscyplinarne badania złożonych oraz wschodzących problemów. Członkowie Akademii są liderami w dyscyplinach akademickich, sztuce, biznesie i sprawach publicznych.
  Elsie Worthington Clews Parsons (ur. 27 listopada 1875 w Nowym Jorku, zm. 19 grudnia 1941 tamże) – amerykańska socjolog, (badaczka ról społecznych w struktur społecznych w rodzinach), antropolog (badaczka folkloru amerykańskiego, m.in. Indian Pueblo), krytyk, pisarka i działaczka społeczna, sufrażystka.
  Los Angeles – najludniejsze miasto amerykańskiego stanu Kalifornia, a zarazem drugie pod względem liczby mieszkańców miasto w Stanach Zjednoczonych (za Nowym Jorkiem), za sprawą populacji liczącej 3 792 621 mieszkańców (2010). Los Angeles zajmuje powierzchnię 1302 km² i położone jest w regionie Kalifornii Południowej. Miasto stanowi centrum aglomeracji Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, którą w 2010 roku zamieszkiwało 12 828 837 osób, czyniąc z tego regionu 2. pod względem populacji obszar metropolitalny Stanów Zjednoczonych i jednocześnie jedną z najludniejszych metropolii świata. Los Angeles jest siedzibą hrabstwa Los Angeles, czyli najbardziej zaludnionego i jednego z najbardziej zróżnicowanych etnicznie hrabstw w Stanach Zjednoczonych. Z kolei obszar samego Los Angeles uznany został za najbardziej zróżnicowane etnicznie amerykańskie miasto. Mieszkańcy Los Angeles często określani są mianem „Angelenos”.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.855 sek.