Ruch posuwisto-zwrotny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Animacja ruchu posuwisto zwrotnego
Tłok (kolor żółty) oraz zawory (kolor czerwony i niebieski) wykonują ruchy posuwisto-zwrotne, podczas gdy wał korbowy (kolor fioletowy) wykonuje ruch obrotowy

Ruch posuwisto-zwrotny – rodzaj ruchu, w którym ciało porusza się ruchem prostoliniowym po pewnym odcinku. Kierunek ruchu nie ulega zmianie, natomiast jego zwrot zmienia się cyklicznie. W zależności od użytego mechanizmu zmiany te mogą mieć zarówno charakter harmoniczny (tłok na rysunku po prawej) jak też przerywany (zawory na rysunku).

DMP – określenie stosowane w technice, oznaczające "Dolne Martwe Położenie" tłoka, czyli skrajne dolne położenie tłoka w cylindrze odpowiadające największej objętości przestrzeni roboczej również DZP - dolne zwrotne położenie, inna nazwa ZZP - zewnętrzne zwrotne położenie: moment w którym tłok znajduje się najdalej od komory spalania. W tym momencie kończy się zasysanie a zaczyna się sprężanie powietrza, albo kończy się suw pracy a zaczyna się wydalanie spalin w zależności od tego w jakim cyklu roboczym jest silnik.GMP – Określenie stosowane w technice, oznaczające "Górne Martwe Położenie" tłoka, czyli skrajne górne położenie tłoka w cylindrze odpowiadające najmniejszej objętości przestrzeni roboczej. Można spotkać także określenie ZMP, oznaczające "Zewnętrzne Martwe Położenie" jest ono jednoznaczne dla każdego położenia cylindra ale w społeczności mechaników silnikowców nie używane często.

Ponieważ w krańcowych punktach ruchu (czasem określanych jako zwrot wewnętrzny i zwrot zewnętrzny) prędkość ciała jest równa zero – na ciało i obiekty z nim związane a będące w ruchu posuwisto-zwrotnym oddziałują przyśpieszenia, mające w wielu przypadkach pokaźną wartość. Stąd zazwyczaj ciała wykonujące taki ruch mają z reguły konstrukcyjnie małą masę własną.

Wał korbowy (lub wał wykorbiony) – rodzaj wału, posiadającego czopy przesunięte względem swojej osi. Służy zwykle do zamiany ruchu posuwisto-zwrotnego na obrotowy, będąc elementem mechanizmu korbowego.Ruch obrotowy bryły sztywnej to taki ruch, w którym wszystkie punkty bryły poruszają się po okręgach o środkach leżących na jednej prostej zwanej osią obrotu. Np. ruch Ziemi wokół własnej osi. Jest to ruch złożony z ruchu postępowego środka masy danego ciała oraz ruchu obrotowego względem pewnej osi. Środek masy ciała można uważać za punkt materialny. Do opisania ruchu obrotowego używa się odmiennych pojęć od używanych do opisania ruchu postępowego.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • ruch obrotowy
  • Zwrot wektora – jedna z podstawowych własności charakteryzujących wektor, obok jego kierunku, długości i (dla wektora zaczepionego) punktu zaczepienia.Zawór - element silnika spalinowego tłokowego umieszczony w głowicy silnika (w silnikach górnozaworowych) bądź w bloku silnika (w silnikach dolnozaworowych), sterujący przepływem powietrza (w silnikach wysokoprężnych), mieszanki paliwowo-powietrznej (w silnikach o zapłonie iskrowym) i spalin.
    Reklama