• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruch Katolicko-Narodowy

  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Sejmik Województwa Opolskiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa opolskiego. Istnieje od 1998 r. Obecna IV Kadencja Sejmiku trwa od 2010 do 2014 roku. Przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego jest Bogusław Wierdak, marszałkiem województwa opolskiego jest Józef Sebesta.
  Antoni Stanisław Stryjewski (ur. 22 kwietnia 1958 w Ostródzie) – polski polityk, geolog, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm IV kadencji.

  Ruch Katolicko-Narodowy (RKN) – małe polskie prawicowe ugrupowanie polityczne. Deklarowana ideologia partii ma charakter narodowo-katolicki.

  Historia[ | edytuj kod]

  Ruch Katolicko-Narodowy powstał 14 grudnia 1997 na skutek rozłamu, do którego doszło w Ruchu Odbudowy Polski po usunięciu Antoniego Macierewicza. Został on prezesem nowej partii, która zarejestrowana została sądownie 16 czerwca 1998. RKN wszedł w skład Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 członkowie partii startowali do Sejmu z list Ligi Polskich Rodzin.

  Jerzy Czerwiński (ur. 19 czerwca 1960 w Niemodlinie) – polski polityk i nauczyciel, poseł na Sejm IV kadencji, senator IX kadencji.Okręg wyborczy nr 6 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Lublin oraz powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego i świdnickiego (województwo lubelskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 15 posłów w systemie proporcjonalnym.

  W Sejmie IV kadencji RKN posiadał koło poselskie zrzeszające 5 posłów, którzy w 2001 weszli do Sejmu z list LPR. Przed wyborami do Sejmu w 2005 RKN współtworzył Ruch Patriotyczny, który otrzymał 1,05% głosów i nie uzyskał mandatów.

  Obecnie RKN nadal istnieje jako partia polityczna (funkcjonował równolegle do Ruchu Patriotycznego, który przestał istnieć w 2014). W 2007 jego kandydaci startowali do parlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując 2 mandaty poselskie, które otrzymali Antoni Macierewicz i Krystyna Grabicka (zasiedli oni w Sejmie w klubie parlamentarnym PiS). W 2011 oboje z list PiS ubiegali się o reelekcję. Mandat uzyskał ponownie Antoni Macierewicz, który jednak 15 lutego 2012 wstąpił do PiS. Pozostający członkiem zarządu głównego RKN Jerzy Czerwiński w latach 2006–2014 był radnym sejmiku województwa opolskiego, wybieranym z listy PiS. W 2014 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję, startując z listy PiS z rekomendacją Solidarnej Polski. W 2015 nowym prezesem partii została Małgorzata Romanowicz. W tym samym roku w wyborach parlamentarnych Jerzy Czerwiński wystartował z ramienia komitetu PiS do Senatu, uzyskując mandat (zasiadł w klubie PiS). W trakcie kadencji przeszedł on z RKN do PiS. W kolejnych wyborach działacze RKN nie startowali.

  Krystyna Grabicka (ur. 15 kwietnia 1949 w Wylezinku) – polski polityk, radca prawny, samorządowiec, posłanka na Sejm RP IV i VI kadencji.Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Solidarna Polska, SP, SPZZ) – polska prawicowa partia polityczna założona 24 marca 2012, zarejestrowana postanowieniem z 1 czerwca 2012. Została utworzona przez działaczy, którzy znaleźli się poza Prawem i Sprawiedliwością. Posiada klub parlamentarny w Sejmie VII kadencji i w Senacie VIII kadencji, założony przez grupę parlamentarzystów wybranych w wyborach parlamentarnych w 2011.

  Parlamentarzyści RKN[ | edytuj kod]

  Senator RKN w klubie PiS w Senacie IX kadencji (początkowo)[ | edytuj kod]

 • Jerzy Czerwiński, Brzeg, Kluczbork, Namysłów, Nysa, Prudnik
 • Poseł RKN w klubie PiS w Sejmie VII kadencji (do 15 lutego 2012)[ | edytuj kod]

 • Antoni Macierewicz, Piotrków Trybunalski
 • Posłowie RKN w klubie PiS w Sejmie VI kadencji[ | edytuj kod]

 • Krystyna Grabicka, Sieradz
 • Antoni Macierewicz, Piotrków Trybunalski
 • Skład Koła Poselskiego RKN w Sejmie IV kadencji[ | edytuj kod]

 • Jerzy Czerwiński, Opole
 • Krystyna Grabicka, Sieradz
 • Robert Luśnia, Lublin (wykluczony z koła 5 maja 2005 po niekorzystnym wyroku sądu lustracyjnego, pozostał jednak w partii)
 • Antoni Macierewicz, Warszawa
 • Antoni Stryjewski, Wrocław
 • Poseł RKN w Sejmie III kadencji[ | edytuj kod]

 • Antoni Macierewicz, woj. mazowieckie bez Warszawy

 • Okręg wyborczy nr 2 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (1993–2001) obejmował województwo warszawskie z wyłączeniem Miasta Stołecznego Warszawy. W ówczesnym kształcie został utworzony w 1993. Wybieranych było w nim 8 posłów w systemie proporcjonalnym.Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).
   Zobacz też kategorię: Politycy Ruchu Katolicko-Narodowego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Krystyna Paszkiewicz: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 127. ISBN 83-229-2493-3.
  2. Krystyna Paszkiewicz: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 128. ISBN 83-229-2493-3.
  3. Macierewicz założy nową „partię smoleńską”? Nie musi, bo „uśpione” struktury jego byłej formacji tylko czekają na sygnał, natemat.pl, 18 stycznia 2018.
  Okręg wyborczy nr 51 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, nyskiego i prudnickiego (województwo opolskie). Wybierany jest w nim 1 senator na zasadzie większości względnej. W obecnym kształcie został utworzony w 2011 na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112). Po raz pierwszy wybory zostały zorganizowane w nim 9 października 2011.Prawica – zwyczajowe określenie sił politycznych, które charakteryzuje szacunek dla tradycji, autorytetów, religii, istniejącej hierarchii społecznej oraz wstrzemięźliwość przy dokonywaniu zmian w systemie społeczno-gospodarczym i politycznym. Poglądy prawicowe są przeciwstawiane lewicowym.
  Warto wiedzieć że... beta

  Okręg wyborczy nr 3 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Wrocław oraz powiatów: górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego (województwo dolnośląskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 14 posłów w systemie proporcjonalnym.
  Ruch Patriotyczny Rzeczypospolitej Polskiej – inicjatywa organizacji patriotycznych działająca w formie partii politycznej, powstała w wyniku połączenia kilku ugrupowań (Przymierza dla Polski, Ruchu Odbudowy Polski i Ruchu Katolicko-Narodowego). W Sejmie IV kadencji ugrupowanie posiadało własne 3-osobowe koło, jednak równocześnie osobne koła tworzyli również posłowie RKN (4-osobowe) i ROP (3-osobowe), posłem niezrzeszonym był też jeden z działaczy RKN. Łącznie z Ruchem Patriotycznym związanych było więc 11 posłów. Podczas wyborów parlamentarnych w 2005 ugrupowanie zgłosiło swoje listy w 39 spośród 41 okręgów wyborczych i nie przekroczyło pięcioprocentowego progu wyborczego, zdobywając 124 038 głosów, tj. 1,05% głosów ważnych. Z list Ruchu Patriotycznego startowały również Liga Obrony Suwerenności, Stronnictwo Narodowe "Patria", część Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, kilkoro członków LPR, a także pojedynczy członkowie Partii Victoria, ONP-LP, SPS i PiS. Później ROP i PdP rozluźniły swoje związki z RP. W wyborach w 2007 RP na listach Prawa i Sprawiedliwości reprezentowali działacze RKN (działacze ROP również wystartowali z ramienia PiS – mandat w Senacie, podobnie jak 4 lata później, uzyskał Stanisław Gogacz; PdP wystawiło z własnego komitetu kandydatów do Senatu). Mandaty poselskie uzyskali Krystyna Grabicka i Antoni Macierewicz, którzy zasiedli w klubie PiS. W wyborach w 2011 ubiegali się oni o reelekcję, mandat uzyskał ponownie lider partii Antoni Macierewicz. W lutym 2012 wstąpił on do PiS.
  Narodowy katolicyzm – doktryna polityczna łącząca nacjonalizm z przyznaniem religii katolickiej statusu wyznania państwowego na którym będzie oparty ustrój państwa. W Polsce idee narodowo-katolickie pojawiły się na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, kiedy to młodzi narodowcy zaczęli głosić konieczność budowy "Katolickiego Państwa Narodu Polskiego". Popularna jako nacionalcatolicismo w Hiszpanii epoki Francisco Franco a także w Chorwacji za panowania Ante Pavelića.
  Liga Polskich Rodzin (LPR) – polska prawicowa partia polityczna, powstała 21 kwietnia 2001 (zarejestrowana sądownie 30 maja 2001) z połączenia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego, których wspólne władze wybrano na I Kongresie LPR 5 maja 2001. W skład Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin weszły także inne ugrupowania prawicy, m.in. Ruch Odbudowy Polski, Ruch Katolicko-Narodowy, Porozumienie Polskie i Przymierze dla Polski.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Okręg wyborczy nr 19 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje miasto na prawach powiatu Warszawa (województwo mazowieckie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 20 posłów w systemie proporcjonalnym (do 2011 wybierano 19 posłów).
  Okręg wyborczy nr 10 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miast na prawach powiatu Piotrków Trybunalski i Skierniewice oraz powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, rawskiego, skierniewickiego i tomaszowskiego (województwo łódzkie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 9 posłów w systemie proporcjonalnym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.