• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rodzaj wojsk

  Przeczytaj także...
  Korpus Ochrony Pogranicza, KOP – formacja wojskowa czasu pokoju utworzona w 1924 do ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej przed penetracją agentów, terrorystów i zwartych uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie służby specjalne z terenu ZSRR na terytorium II Rzeczypospolitej. W czasie stanu wojny funkcja KOP miała dobiec końca, a jego jednostki miały zgodnie z planem mobilizacyjnym zasilić oddziały i pododdziały Wojska Polskiego w linii.Służba Komunikacji Wojskowej - służba zajmująca się całokształtem zagadnień komunikacyjnych w ludowym Wojsku Polskim.
  Obrona Narodowa (ON) – terytorialna formacja wojskowa istniejąca w latach 1937-1939. Była zorganizowana w systemie brygad i półbrygad, przyporządkowanych dowództwom okręgów korpusów (DOK), a po mobilizacji - konkretnym armiom Wojska Polskiego.

  Rodzaj wojsk – termin o dwóch znaczeniach. Po pierwsze, w znaczeniu dosłownym, są to jednostki (oddziały, związki taktyczne i operacyjne) o jednakowym podstawowym uzbrojeniu i zasadach prowadzenia działań oraz wspólnym systemie szkoleniowym, organizacyjnym i zaopatrzeniowym, przeznaczone do bezpośredniego zwalczania przeciwnika. Po drugie, w znaczeniu ogólnym, termin ten obejmuje również jednostki zabezpieczające oraz uzupełniające działalność wyżej opisanych wojsk; w nazewnictwie niektórych armii określa się je mianem „wojsk specjalnych” oraz „służb”. W przeszłości rodzaje wojsk nazywane były broniami.

  Wojska inżynieryjne (saperzy, wojska saperskie) - rodzaj wojsk przeznaczonych do inżynieryjnego zabezpieczenia działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk. Wojska inżynieryjne wykonują najbardziej złożone prace wymagającego specjalistycznego przygotowania i zastosowania różnorodnego sprzętu inżynieryjnego.Wojska chemiczne – jeden z rodzajów wojsk, przeznaczony do wykonywania specjalistycznych zadań podczas prowadzenia działań bojowych (wojny) jak i w różnych sytuacjach kryzysowych, np. podczas katastrof.

  Znaczenie dosłowne[ | edytuj kod]

  W siłach zbrojnych poszczególnych państw stosowana jest odmienna klasyfikacja rodzajów wojsk. W większości państw wojska lądowe, jako rodzaj sił zbrojnych, składają się z następujących rodzajów wojsk:

  Wojska lądowe – rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do wykonywania zadań operacyjnych przede wszystkim na obszarach lądowych.Marynarka Wojenna II RP – jeden z dwóch, obok wojska, jak ówcześnie nazywano wojska lądowe, rodzajów Sił Zbrojnych II RP.
 • Wojska zmechanizowane
 • Wojska pancerne
 • Wojska rakietowe i artyleria
 • Wojska obrony przeciwlotniczej
 • Wojska desantowe (powietrznodesantowe i piechota morska)
 • Znaczenie ogólne[ | edytuj kod]

  Do wojsk specjalnych zalicza się między innymi:

 • Wojska łączności
 • Wojska inżynieryjne
 • Wojska chemiczne (obrony przed bronią masowego rażenia)
 • Wojska radiotechniczne
 • Wojska kolejowe
 • Wojska drogowe
 • Znaczenie historyczne[ | edytuj kod]

  Siły Zbrojne II RP dzieliły się na: wojsko i marynarkę wojenną. W skład wojska wchodziły bronie główne:

  Wojska powietrznodesantowe (wojska spadochronowe, spadochroniarze) – oddziały wojskowe przeznaczone do przeprowadzania desantu z powietrza.Wojska łączności - rodzaj wojsk przeznaczony do organizowania łączności wojskowej w czasie pokoju i wojny zarówno w warunkach garnizonowych jak i polowych.
 • piechota
 • kawaleria (do kwietnia 1924 nazywana jazdą)
 • artyleria
 • bronie techniczne:

 • saperzy
 • łączność
 • wojska samochodowe
 • bronie pancerne
 • bronie pomocnicze:

 • żandarmeria
 • tabory
 • Ponadto w skład wojska wchodziło lotnictwo oraz jednostki organizacyjne Korpusu Ochrony Pogranicza (od 1924) i Obrony Narodowej (od 1937).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych jest rodzajem sił zbrojnych.
  2. W ludowym Wojsku Polskim wojska kolejowe i drogowe zorganizowane były w Służbę Komunikacji Wojskowej.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Mała Encyklopedia Wojskowa. tom III (R – Ż), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1971, wyd. I
 • "Leksykon wiedzy wojskowej", Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1979 s. 369
 • Artyleria w II Rzeczypospolitej - jeden z trzech, obok piechoty i kawalerii, głównych rodzajów wojska Sił Zbrojnych II RP (w ówczesnej terminologii rodzaj wojsk nazywano bronią).Działania bojowe – uderzenie na wojska przeciwnika lub odparcie jego uderzeń. Ich rezultatem jest doprowadzenie do rozbicia (obezwładnienia) wojsk przeciwnika oraz opanowanie określonego rejonu lub utrzymanie własnego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wojska drogowe - wojska przeznaczone do odbudowy, remontu, budowy i eksploatacji dróg oraz do pełnienia służby regulacji ruchu na drogach.
  Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
  Przeciwnik (ang.enemy) – osoba, grupa osób (zorganizowana lub niezorganizowana), wojska lub siły paramilitarne, elementy narodowe lub sojusznicze, które prowadzą w sposób zamierzony wrogie działania wymierzone przeciwko stronie własnej i z którymi należy walczyć z użyciem, w razie konieczności, siły.
  Kawaleria w II Rzeczypospolitej (do 29 kwietnia 1924 nazywana Jazdą) – kawaleria polska okresu międzywojennego, jeden z trzech, obok piechoty i artylerii, głównych rodzajów broni Wojska Polskiego II RP (w ówczesnej terminologii rodzaj wojsk określony był mianem broni).
  Piechota II RP - jeden z trzech, obok artylerii i kawalerii, głównych rodzajów wojska Sił Zbrojnych II RP (w ówczesnej terminologii rodzaj wojsk nazywano bronią).
  Wojska radiotechniczne – rodzaj wojsk przeznaczony do prowadzenia rozpoznania radiolokacyjnego i powiadamiania o środkach napadu powietrznego nieprzyjaciela oraz zabezpieczania działań bojowych wojsk rakietowych, artylerii przeciwlotniczej, lotnictwa myśliwskiego, oddziałów przeciwdziałania radioelektronicznego.
  Ludowe Wojsko Polskie (LWP) – potoczna nazwa polskich sił zbrojnych sformowanych w latach 1943–1944 w ZSRR oraz wywodzącego się z nich Wojska Polskiego w Polsce Ludowej w latach 1944–1952 i Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1952–1989.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.626 sek.