Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie – leżący na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego, największy polski rezerwat biosfery utworzony w 2010 r. przez Międzynarodową Radę Koordynującą UNESCO do spraw "Człowiek i Biosfera" (MAB). Zajmuje powierzchnię 3195 km². Swoim zasięgiem obejmuje największy kompleks leśny w Polsce - Bory Tucholskie.

Gmina Bukowiec – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim. Co roku odbywa się tu inscenizacja Bitwy pod Bukowcem stoczonej 3 IX 1939 r.Jezioro Zdręczno – rezerwat florystyczny w centralnej części Tucholskiego Parku Krajobrazowego ok. 6 km od Woziwody (gmina Tuchola, powiat tucholski) w województwie kujawsko-pomorskim, utworzony w 1982 roku na obszarze 15,74 ha. Rezerwat obejmuje śródleśne zarastające jezioro eutroficzne z zespołami roślinności wodnej i szuwarowej oraz torfowisko z gatunkami roślin chronionych i reliktowych.

Strefę rdzenną rezerwatu stanowi Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz 25 rezerwatów przyrody stanowiących najcenniejsze przyrodniczo obiekty całego regionu Borów Tucholskich: Dolina Rzeki Brdy, Bagna nad Stążką, Źródła Stążki, Jezioro Piaseczno, Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego, Miedzno, Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego, Jezioro Laska, Mętne, Bór Chrobotkowy, Bagno Stawek, Jezioro Ciche, Jezioro Małe Łowne, Piecki, Cisy nad Czerską Strugą, Kręgi Kamienne, Jezioro Zdręczno, Krwawe Doły, Dury, Jeziorka Kozie, Jezioro Nawionek, Ustronie, Bagno Grzybna, Jelenia Góra, Martwe. Łączna powierzchnia strefy rdzennej wynosi 78,81 km²

Park Narodowy „Bory Tucholskie” – utworzony w 1996 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Park znajduje się na terenie województwa pomorskiego, w powiecie Chojnickim, w granicach gmin Chojnice i Brusy. Siedzibą jest miejscowość Charzykowy, położona 3 km od Chojnic.Jezioro Nawionek (kasz. Jezoro Nôwiónk) – florystyczno-wodny rezerwat przyrody na Równinie Charzykowskiej w obrębie Zaborskiego Parku Karjobrazowego i gminy Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie (utworzony w roku 1974 o powierzchni 10,67 ha).

Strefę buforową tworzą przede wszystkim cztery parki krajobrazowe, z wyłączeniem powierzchni występujących w nich rezerwatów przyrody, które stanowią strefę rdzenną. W skład tej strefy wchodzą: Wdzydzki Park Krajobrazowy, Tucholski Park Krajobrazowy, Zaborski Park Krajobrazowy oraz Wdecki Park Krajobrazowy. Powierzchnia strefy buforowej wynosi 1126,35 km².

Rezerwat przyrody Ustronie – leśny rezerwat na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kompleksie leśnym Borów Tucholskich (utworzony w 1958 r., o powierzchni 3,87 ha). Ochronie rezerwatu podlega fragment naturalnego lasu liściastego z występującym tu jarzębiem brekinią jak również buczyną kwaśną, olsem i grądem. Najbliższa miejscowość to Kurcze.UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

Strefę tranzytową tworzą obszary 22 gmin (13 z województwa kujawsko-pomorskiego i 9 z województwa pomorskiego) oraz miasta Tuchola, z wyłączeniem terenów wchodzących w skład parku narodowego i parków krajobrazowych. W skład tej strefy wchodzą obszary następujących gmin: Bukowiec, Cekcyn, Drzycim, Gostycyn, Jeżewo, Kęsowo, Lniano, Lubiewo, Osie, Śliwice, Świekatowo, Tuchola i Warlubie (woj. kujawsko – pomorskie) oraz Brusy, Chojnice, Czersk, Dziemiany, Karsin, Konarzyny, Kościerzyna, Lipusz, Stara Kiszewa (woj. pomorskie). Powierzchnia strefy tranzytowej wynosi 2068,65 km².

Gmina Karsin – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gdańskim. Wcześniej gmina lub tereny gminy należały do dawnego powiatu chojnickiego. Gmina leży na terenie Borów Tucholskich.Gmina Warlubie – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim. Pod względem geograficznym gmina zlokalizowana jest w dwóch mezoregionach: Bory Tucholskie i Kotlina Grudziądzka.

Historia powstania[ | edytuj kod]

 • Rok 2000 – pierwsze prace nad utworzeniem rezerwatu biosfery "Bory Tucholskie".
 • Luty 2008 – zawarto porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem "Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie" w Tucholi a Lokalną Grupą Działania "Sandry Brdy" z Chojnic. Podjęto kolejne kroki mające na celu przygotowanie wniosku o uznanie przez UNESCO obszaru Borów Tucholskich za rezerwat biosfery. Pieczę nad opracowaniem formularza sprawował prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 31 maja – 4 czerwca 2010 – 22 Sesja Międzynarodowej Rady Koordynującej programu Człowiek i Biosfera (UNESCO) w Paryżu. Podczas tego posiedzenia zapadła decyzja o utworzeniu rezerwatu biosfery „Bory Tucholskie”.
 • 23 czerwca 2010 – w siedzibie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" odbyła się uroczystość z okazji powołania rezerwatu biosfery „Bory Tucholskie”.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Powiat Tucholski. Biuletyn informacyjny Starostwa Powiatowego w Tucholi nr 2 (6) 2010 ISSN 1899-5888. Artykuł '"Rezerwat Biosfery "Bory Tucholskie"'. Strona 8.
  2. Oficjalna strona rezerwatu biosfery "Bory Tucholskie"

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • http://www.borytucholskie.org.pl/
 • Rezerwat przyrody Bagna nad Stążką – rezerwat częściowy torfowiskowy na terenie Borów Tucholskich w województwie kujawsko-pomorskim powołany w 1999 r. w celu trwałego zabezpieczenia i zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowisk wraz z lasami położonymi w rozlewiskach rzeki Stążki, z typowo wykształconymi zespołami roślinnymi torfowisk niskich, przejściowych i wysokich oraz z unikatową florą gatunków reliktowych, chronionych, rzadkich i bardzo rzadkich w skali regionu kraju.Rezerwat przyrody Mętne – torfowiskowy rezerwat przyrody na obszarze gminy Czersk w kompleksie leśnym Borów Tucholskich (utworzony w 1963 r., o powierzchni 103,35 ha). Ochronie rezerwatu podlegają torfowiska wysokie i przejściowe, zarastające śródleśne jezioro Mętno i otaczające je połacie leśne z występującą tu brzozą niską. Znajduje się w pobliżu wiosek Małe Wędoły oraz Duże Wędoły. Najbliższa miejscowość to Rytel.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Tuchola – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.
  Gmina Chojnice – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.
  Bory Tucholskie (kasz. Tëchòlsczé Bòrë, niem. Tucheler Heide) – jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Zajmuje ok. 3 tys. km sandru w dorzeczu Brdy i Wdy oraz Równiny Tucholskiej i Równiny Charzykowskiej. Od lasów tych wziął nazwę również mezoregion fizycznogeograficzny Bory Tucholskie znajdujący się we wschodniej części kompleksu oraz szereg powierzchniowych form ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat biosfery, obszar Natura 2000, a także leśny kompleks promocyjny. Bory Tucholskie dały również nazwy jednostkom różnych systemów podziału geobotanicznego, np. okręg Borów Tucholskich w systemie Szafera i Zarzyckiego lub dzielnica Borów Tucholskich w systemie Mroczkiewicza.
  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².
  Gmina Dziemiany – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gdańskim.
  Program "Człowiek i biosfera" (ang. Man and the Biosphere, skr. MAB) – zainicjowany w 1971 r. przez UNESCO, międzynarodowy program, którego celem jest tworzenie i propagowanie prawidłowych relacji pomiędzy ludźmi a biosferą. Zadaniem programu jest osiągnięcie trwałej równowagi pomiędzy często sprzecznymi celami jak zachowanie różnorodności biologicznej, wspieranie rozwoju zasobów ludzkich, utrzymanie wartości kulturowych.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Reklama