• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Retrokonwersja

  Przeczytaj także...
  Katalog (gr. katálogos – lista) – rejestr dokumentów bibliotecznych w sposób uporządkowany, ułatwiający ich odszukanie, podający ich cechy indywidualne i bibliograficzne oraz miejsce przechowywania.Inwentarz zespołu (zbioru) archiwalnego jest to pomoc archiwalna mająca na celu zabezpieczenie całości, a jednocześnie udostępnianie materiałów archiwalnych jednego zespołu (zbioru) archiwalnego. Inwentarz winien składać się z następujących części: 1) wstępu, omawiającego dzieje i organizację aktotwórcy, dzieje akt, ich ewentualne brakowanie, mikrofilmowanie, skanowanie, sposób uporządkowania, oraz 2) ciągu opisów poszczególnych jednostek archiwalnych, zazwyczaj zgodnie z fizycznym ich układem w zespole (zbiorze).
  Zintegrowany system biblioteczny – program komputerowy lub zespół modułów umożliwiający całościowy proces zarządzania biblioteką.

  Retrokonwersja - proces przenoszenia opisów katalogowych, bibliograficznych księgozbioru z katalogu kartkowego biblioteki do katalogu komputerowego zintegrowanego systemu bibliotecznego lub do bazy danych. Dotyczy także przenoszenia do bazy informatycznej inwentarzy archiwalnych.

  Biblioteka (od greckiego βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka) – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest to też nazwa samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.

  W bibliotekach retrokonwersja zbiorów to:

 • przeniesienie istniejących opisów bibliograficznych dokumentów z tradycyjnej postaci kartkowej do programu komputerowego. Można tego dokonać poprzez: wprowadzenie danych do komputera z klawiatury, przejęcie danych z dostępnych baz i i przystosowanie do własnych potrzeb, skanowanie kart katalogowych i przenoszenie z nich tekstu do bazy.
 • przeniesienie opisów bibliograficznych istniejących na nośniku elektronicznym do innej postaci przy pomocy odpowiednich programów komputerowych.
  1. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - Program retrokonwersji pomocy archiwalnych - 13 milionów opisów teczek online w dwa lata, www.archiwa.gov.pl [dostęp 2018-08-27] (pol.).
  2. Jadwiga Sadowska, Retrokonwersja zbiorów bibliotecznych w Polsce. Stan prac, potrzeby i zamierzenia., „Zagadnienia Informacji Naukowej” (2), 1996, s. 3-10.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.706 sek.