• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Resource Reservation Protocol  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching) – technika stosowana przez routery, w której trasowanie pakietów zostało zastąpione przez tzw. przełączanie etykiet.

  RSVP (ang. Resource Reservation Protocol) – protokół dla sieci zintegrowanych usług IntServ (ang. integrated services), które do transmisji danych wymagają określonej przepustowości łącza – np. dla transmisji strumieniowych audio lub wideo poprzez Internet. Protokół RSVP umożliwia aplikacji inicjującej transmisję danych strumieniowych zgłoszenie węzłom sieci (hostom) wymagań dotyczących przepustowości łącza i na ich podstawie dokonuje rezerwacji zasobów na każdym węźle wzdłuż trasy przesyłu danych, zapewniając potrzebną przepustowość całego połączenia oraz jakość przekazu, QoS (ang. Quality of Service).

  Unicast - to rodzaj transmisji, w której dokładnie jeden punkt wysyła pakiety do dokładnie jednego punktu - istnieje tylko jeden nadawca i tylko jeden odbiorca. Wszystkie karty Ethernet posiadają zaimplementowany ten rodzaj transmisji. Oparte na nim są podstawowe protokoły takie jak TCP, HTTP, SMTP, FTP i telnet i częściowo ARP, który pierwsze żądanie wysyła zawsze korzystając z transmisji broadcast.RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.

  RSVP nie jest protokołem trasowania (routującym), ale został zaprojektowany do współpracy z obecnymi i przyszłymi protokołami trasowania.

  Jego rozszerzenie, RSVP-TE, jest używany jako protokół dystrybucji etykiet w technologiach MPLS oraz GMPLS

  Cechy protokołu RSVP[ | edytuj kod]

 • jest niezależny od protokołów trasowania;
 • obsługuje transmisję jednokierunkową (simpleks) typu unicast, czyli do jednego odbiorcy (punkt-punkt) oraz multicast, czyli do wielu odbiorców;
 • umożliwia aplikacji odbiorcy inicjującej przesyłanie danych zarezerwowanie przepustowości połączenia, a następnie zarządzanie zarezerwowanymi na węzłach sieciowych zasobami i zwolnienie ich po zakończeniu transmisji;
 • wymaga okresowego odnawiania dokonanych na każdym węźle rezerwacji, co umożliwia dostosowanie do zmieniającego się ruchu w sieci;
 • oferuje dużą skalowalność.
 • RSVP może być używany zarówno przez hosty jak i rutery w celu zgłaszania zapotrzebowania lub dostarczania usług konkretnej jakości (QoS) dla strumieni danych różnych aplikacji. RSVP definiuje sposób w jaki aplikacje zgłaszają potrzebę rezerwacji oraz zwalniają je po zakończeniu korzystania z połączenia.

  Integrated Services (w jęz. ang.: usługi zintegrowane, w skrócie: IntServ) – jeden z mechanizmów zapewniających jakość usług (ang. Quality of Service).Wideo (z łaciny "widzę") – technika elektroniczna bazująca na sekwencji nieruchomych obrazów, które mogą być nagrywane, przetwarzane, transmitowane, a następnie odtwarzane dając złudzenie ruchu. Terminem tym określa się również sekwencję obrazów zarejestrowaną na nośniku danych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Protokół trasowania (routingu, routujący, ang. routing protocol) – używany jest do wymiany informacji o trasach pomiędzy sieciami komputerowymi, co pozwala na dynamiczną budowę tablic trasowania. Tradycyjne trasowanie jest bardzo proste, bo polega na wykorzystaniu tylko informacji o następnym "przeskoku" (ang. hop). W tym przypadku router tylko kieruje pakiet do następnego routera, bez uwzględnienia na przykład zbyt wielkiego obciążenia czy awarii na dalszej części trasy.
  Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz.
  Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.
  Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.
  QoS (ang. Quality of Service – jakość usługi) to, zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800, całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi.
  Host – dowolna maszyna (komputer, karta sieciowa, modem itp.) uczestnicząca w wymianie danych lub udostępniająca usługi sieciowe poprzez sieć komputerową za pomocą protokołu komunikacyjneg TCP/IP oraz posiadająca własny adres IP.
  Strumień danych definiowany jest w źródłach literaturowych w różny sposób. Poniżej przedstawiono kilka stosowanych definicji:

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.077 sek.