• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Resource Acquisition Is Initialization

  Przeczytaj także...
  Boost - kolekcja bibliotek programistycznych poszerzających możliwości języka C++, objętych liberalną licencją, która umożliwia użycie ich w dowolnym projekcie.Blokada (ang. lock) w informatyce to mechanizm służący do zapobiegania konfliktom w dostępie do zasobów w środowiskach wielozadaniowych.
  Język D – wieloparadygmatowy język programowania umożliwiający programowanie obiektowe, imperatywne oraz metaprogramowanie. Został opracowany przez Waltera Brighta, twórcę pierwszego natywnego kompilatora C++, Zortech C++. D powstał jako obiektowy następca języka C, jednak w przeciwieństwie do C++ zachowuje ze swoim poprzednikiem jedynie binarną kompatybilność. D posiada wiele cech obecnych w C++, a jego składnia oraz możliwości są wzorowane na Javie, C# oraz Eiffel. Pierwsza stabilna wersja języka ukazała się 2 stycznia 2007 roku. 17 czerwca 2007 roku opublikowano po raz pierwszy eksperymentalną wersję 2.0.

  Resource acquisition is initialization (inicjowanie przy pozyskaniu zasobu), w skrócie RAII – popularny wzorzec projektowy w C++ i D. Technika łączy przejęcie i zwolnienie zasobu z inicjowaniem i usuwaniem zmiennych.

  Przejęcie zasobu jest połączone z konstrukcją, a zwolnienie z automatyczną destrukcją zmiennej. Ponieważ wywołanie destruktora jest automatyczne, gdy zmienna wyjdzie poza swój zasięg, jest zagwarantowane, że zasób zostanie zwolniony od razu, gdy skończy się czas życia zmiennej. Stanie się tak również przy wystąpieniu wyjątku. RAII jest kluczową koncepcją przy pisaniu kodu odpornego na błędy.

  Loki jest nazwą biblioteki programistycznej C++ napisanej przez Andreia Alexandrescu jako część książki Nowoczesne programowanie w C++ (ang. Modern C++ design).Wyjątek (ang. exception) jest mechanizmem przepływu sterowania używanym w mikroprocesorach oraz współczesnych językach programowania do obsługi zdarzeń wyjątkowych, a w szczególności błędów, których wystąpienie zmienia prawidłowy przebieg wykonywania programu. W momencie zajścia niespodziewanego zdarzenia generowany jest wyjątek, który musi zostać obsłużony poprzez zapamiętanie bieżącego stanu programu i przejście do procedury jego obsługi. W niektórych sytuacjach po obsłużeniu wyjątku można powrócić do wykonywania przerwanego kodu, korzystając z zapamiętanych informacji stanu. Przykładowo obsługa błędu braku strony pamięci polega najczęściej na pobraniu brakującej strony z pliku wymiany, co umożliwia kontynuowanie pracy programu, natomiast błąd dzielenia przez zero powoduje, że wykonywanie dalszych obliczeń nie ma sensu i musi zostać przerwane na trwałe.

  Technika RAII jest używana na przykład przy zakładaniu blokad wątków albo obsłudze plików.

  Własność pamięci przydzielanej dynamicznie (za pomocą new w C++) może być również kontrolowana za pomocą RAII. Do tego celu biblioteka standardowa C++11 definiuje inteligentne wskaźniki: std::unique_ptr dla obiektów z jednym właścicielem oraz std::shared_ptr dla obiektów współdzielonych. Podobny efekt można uzyskać także za pomocą std::auto_ptr (z C++98, aktualnie usunięty ze standardu) i boost::shared_ptr z biblioteki Boost lub Loki::SmartPtr z biblioteki Loki.

  Wzorzec projektowy (ang. design pattern) – w inżynierii oprogramowania, uniwersalne, sprawdzone w praktyce rozwiązanie często pojawiających się, powtarzalnych problemów projektowych. Pokazuje powiązania i zależności pomiędzy klasami oraz obiektami i ułatwia tworzenie, modyfikację oraz pielęgnację kodu źródłowego. Jest opisem rozwiązania, a nie jego implementacją. Wzorce projektowe stosowane są w projektach wykorzystujących programowanie obiektowe.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.585 sek.