Request for Comments

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.

Prima aprilis (z łac. 1 kwietnia, łc.: Prima dies Aprilis), dzień żartów – obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, obchodzony w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, kłamaniu, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje. Pochodzenie tego zwyczaju nie jest jeszcze wyjaśnione.Mirror (ang.) – lustro – kopia strony internetowej lub innych zasobów (np. bazy danych lub plików udostępnianych przez FTP).

Dokumenty nie mają mocy oficjalnej, jednak niektóre z nich zostały później przekształcone w oficjalne standardy sieciowe, np. opis większości popularnych protokołów sieciowych został pierwotnie opisany właśnie w RFC.

Powstawanie RFC[ | edytuj kod]

Witryna RFC-Editor wydaje każdy nowy dokument z unikatowym numerem, wykorzystywanym przy późniejszych odniesieniach do niego. Po publikacji RFC nie jest już poprawiany i zmieniany. W przypadku pojawienia się błędów redakcyjnych, odpowiednie poprawki zawarte są w erracie. Dla korekty nieprawidłowych rozwiązań lub sprostowania idei publikuje się nowy RFC, anulujący poprzedni. W ten sposób zbiór RFC jest też cennym historycznym zapisem procesu rozwoju technologii internetowych.

Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.Standard de facto (łac. standard faktyczny) – standard lub zbiór zwyczajów i technologii stosowanych powszechnie przez informatyków i użytkowników komputerów, który nie jest uznany przez żadną z formalnych organizacji standaryzacyjnych.

Dokumenty RFC są pisane przeważnie na podstawie doświadczenia przez jednego eksperta lub niewielką grupę ludzi. Ma to kilka oczywistych i ważnych zalet nad opracowywaniem oficjalnych standardów w organizacjach takich, jak ANSI czy ISO. Objawia się to m.in. publikacją humorystycznych RFC (opisanych w dalszej części).

ARPANET (ang. Advanced Research Projects Agency Network) – pierwsza sieć rozległa oparta na rozproszonej architekturze i protokole TCP/IP. Jest bezpośrednim przodkiem Internetu. Istnieje do dzisiaj.Jon Postel (ur. 6 sierpnia 1943, zm. 16 października 1998), pełne nazwisko Jonathan Bruce Postel – jeden z najważniejszych twórców Internetu.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
Steve D. Crocker (ur. 15 października 1944 w Pasadenie) – pomysłodawca serii Request for Comments, autor pierwszego dokumentu RFC i wielu innych. Uzyskał tytuł licencjata z matematyki (1968) i doktora informatyki (1977) na Uniwersytecie Kalifornijskim (UCLA) w Los Angeles. W 2011 Crocker został przewodniczącym zarządu ICANN (Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów).
Hyper Text Coffee Pot Control Protocol, HTCPCP – żartobliwe rozszerzenie protokołu HTTP, służące kontrolowaniu, monitorowaniu i diagnozowaniu działania ekspresów do kawy. Protokół został opisany i włączony do zbioru dokumentów Request For Comment jako RFC 2324 1 kwietnia 1998, jest więc żartem przygotowanym na Prima aprilis, podobnie jak inne dokumenty RFC wydawane 1 kwietnia. Nazwę protokołu można przetłumaczyć z języka angielskiego na polski jako Hipertekstowy protokół kontroli ekspresu do kawy.
International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
QoS (ang. Quality of Service – jakość usługi) to, zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800, całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi.
Primaaprilisowe RFC – w prawie każdy prima aprilis (1 kwietnia) od 1989 roku Internet Engineering Task Force publikuje jeden lub więcej humorystycznych RFC. Pierwszy ukazał się w 1978 roku, a po 11 latach zaczęto regularnie, co roku publikować kolejne, z pominięciem roku 2006, w którym, zamiast humorystycznego RFC, 1 kwietnia opublikowano ogłoszenie na liście mailingowej IETF na temat mianowania Huberta, postaci z Ulicy Sezamkowej, członkiem Internet Architecture Board.

Reklama