Repelenty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Repelent)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Repelenty, środki odstraszające, odstraszacze (łac. repellere – odstraszać, odrzucać) – organizmy żywe, związki chemiczne, urządzenia generujące światło lub dźwięki mające właściwość odstraszania niepożądanych w danym miejscu gatunków. Ich stosowanie zaliczane jest do biologicznych (ekologicznych) metod ochrony.

Marchew zwyczajna Daucus carota L. – gatunek rośliny z rodziny selerowatych. Występuje w stanie dzikim pospolicie na terenach Europy, Azji i północnej Afryki. Jest również rośliną uprawną. W Polsce w stanie dzikim jest rośliną bardzo pospolitą.Sójka zwyczajna, sójka, sójka żołędziówka (Garrulus glandarius) – gatunek średniego ptaka z rodziny krukowatych (Corvidae).
Omacnica spichrzanka – szkodnik lubiący ciszę
Larwa omacnicy spichrzanki

Niektóre ze środków odstraszających stosowane na zwierzęta zamknięte w klatce mogą prowadzić do ich śmierci (warunki eksperymentalne; chodzi tu zwłaszcza o dźwięki, źle znoszą je np. omacnica spichrzanka oraz gryzonie). W normalnych warunkach zwierzęta zachowujące swobodę poruszania się mogą chroniony obszar opuścić znajdując sobie inne miejsce żerowania. Stosowanie odstraszania nie zawsze wynika z troski o środowisko lub z poszanowania życia. W sytuacji, gdy każde ugryzienie może spowodować zakażenie jakąś chorobą odzwierzęcą, trudno sobie wyobrazić inny sposób zabezpieczenia człowieka przed kleszczami lub komarami. Działanie odstraszające repelentów może także wynikać z nieprzyjemnego zapachu lub zawartych w nich substancji żrących atakujących odnóża lub układ oddechowy.

Ultradźwięki – fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek. Za górną granicę słyszalnych częstotliwości, jednocześnie dolną granicę ultradźwięków, uważa się częstotliwość 20 kHz, choć dla wielu osób granica ta jest znacznie niższa. Za umowną, górną, granicę ultradźwięków przyjmuje się częstotliwość 1 GHz. Zaczyna się od niej zakres hiperdźwięków Niektóre zwierzęta mogą emitować i słyszeć ultradźwięki, np. pies, szczur, delfin, wieloryb, chomik czy nietoperz.N,N-Dietylo-m-toluamid (łac. Diethyltoluamidum; DEET) – organiczny związek chemiczny z grupy amidów, metylowa pochodna benzamidu. Stosowany jako środek odstraszający owady, np. komary, meszki, muchy końskie, kleszcze lub muchy tse-tse oraz jako środek owadobójczy.

Przykłady[ | edytuj kod]

Wiele ptaków można odstraszyć od zagonów rozwieszając przeciw nim paski błyszczącej folii aluminiowej. Wiszące na sznurkach błyszczące srebrzyste kule odstraszają jastrzębie od gołębników a sójki od szkółek leśnych. Ultradźwięki wydawane przez nietoperze (można je nagrać) powodują u niektórych owadów panikę i ograniczenie lotów, przez co zmniejszają im możliwości szkodzenia. Szpaki nie lubią hałasu, głośne dźwięki (nie za częste) płoszą je i zniechęcają do wiśni. Gryzonie słyszą dźwięki do 30 kHz, podczas gdy człowiek słyszy dźwięki do 20 kHz. Te niesłyszalne dla człowieka dźwięki wykorzystuje się do odstraszania gryzoni. Dźwiękami, jeśli zachodzi taka potrzeba, można się pozbyć kretów z pola, zabezpieczyć samochód przed obgryzaczami kabli itp. Odstraszacz UOZ-1 automatycznie przed przejazdem pociągu płoszy z torów zwierzęta ratując im życie.

Pomidor zwyczajny, pomidor jadalny (Lycopersicon esculentum Mill.) – gatunek rośliny z rodziny psiankowatych. Pochodzi z Ameryki Południowej lub Środkowej. Do Europy dotarł po 1492, po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.

Kapustę przed bielinkiem można chronić sadząc wokół i wśród jej zagonów krzaki pomidorów. Cebula sadzona wśród marchwi chroni ją przed połyśnicą marchwianką (Psila rosae). Naftalina odstrasza mole. Skutecznym repelentem przeciwko komarom przenoszącym żółtą febrę (Aedes aegypti) lub malarię (Anopheles quadrimaculatus) jest ftalan dimetylu(ang.). Kleszcze odstrasza adypinian dibutylu(niem.). Szerokie spektrum odstraszania mają etyloheksanodiol i dietylotoluamid (DEET). Tlenochlorek miedzi(II) zwalczający zarazę ziemniaczaną równocześnie zniechęca stonkę do siadania na potraktowanych nim ziemniakach. Uważa się, że brak stonki ziemniaczanej w Szwajcarii spowodowany jest regularnym stosowaniem tego fungicydu.

Kret europejski (Talpa europaea) – gatunek owadożernego ssaka z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu Soricomorpha, zwyczajowo nazywany kretem.Malaria, zimnica (łac. malaria, plasmodiosis, dawne nazwy: febra z łac. febris = gorączka i paludyzm) – ostra lub przewlekła, tropikalna choroba pasożytnicza, której różne postacie wywoływane są przez jeden lub więcej z pięciu gatunków jednokomórkowego pierwotniaka z rodzaju Plasmodium:

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Środki przeciw pasożytom zewnętrznym, w tym świerzbowcobójcze, owadobójcze i repelenty
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J.M. Franz, A. Krieg Biologiczne zwalczanie szkodników. PWRiL.1975
 • Warto wiedzieć że... beta

  Gryzonie (Rodentia) – najliczniejszy rząd ssaków, obejmujący ok. 1850 gatunków. Cechą charakterystyczną wszystkich gryzoni jest obecność stale rosnących siekaczy – dwóch (jedna para) w górnej i dwóch w dolnej szczęce oraz brak kłów. Większość gryzoni to zwierzęta roślinożerne, niektóre jednak nie stronią od pokarmu zwierzęcego. Zwierzęta te cechuje znaczna rozrodczość. Występują na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą. Wcześniej zaliczane do nich były zajęczaki, obecnie wydzielone – głównie z powodu różnic w uzębieniu – jako odrębna, choć blisko spokrewniona grupa.
  Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz.
  Jastrząb zwyczajny, jastrząb, jastrząb gołębiarz (Accipiter gentilis) – gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae).
  Kapusta (Brassica L.) – rodzaj roślin zielnych z rodziny kapustowatych. Należy do niego 38 gatunków roślin, które w stanie dzikim występują na obszarze od Morza Śródziemnego po obszary Azji o umiarkowanym klimacie. Liczne gatunki, mieszańce, odmiany i kultywary są uprawiane na tym obszarze, ale również w wielu innych regionach świata. Gatunkiem typowym jest Brassica oleracea L.
  Biologiczne zwalczanie szkodników – początkowo, zgodnie z nazwą była to metoda zwalczania szkodników za pomocą organizmów, zwykle będących ich naturalnymi wrogami. Obecnie pod tą nazwą ukrywa się wiele różnorodnych metod, których celem jest zmniejszenie populacji szkodnika poniżej progu szkodliwości gospodarczej a zarazem zminimalizowanie wpływu samych zabiegów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Wobec różnorodności stosowanych zabiegów, w sensie ogólnym powinno się raczej mówić o ekologicznych metodach zwalczania szkodników lub o proekologicznych zabiegach ochronnych i zapobiegawczych. W zakres tych metod wchodzą działania wykorzystujące wszelkiego rodzaju organizmy (klasyczna metoda zwalczania biologicznego), metody agrotechniczne oraz zabiegi biotechniczne. Złożoność sposobów oddziaływania powoduje, że podział metod jest orientacyjny i nie całkiem rozłączny, co nie ma najmniejszego wpływu na ich skuteczność.
  Szkółka leśna – obszar ziemi, często podzielony na poletka, z wysianymi lub wysadzonymi roślinami, w celu produkcji sadzonek drzew leśnych.
  Naftalen (gr. náphta – olej skalny, naftalina), C10H8 – organiczny związek chemiczny, najprostszy z policyklicznych węglowodorów aromatycznych o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych. Tworzy pochodne: nitrowe, sulfonowe i chlorowe, ulega także reakcji uwodorniania.

  Reklama