Rekombinaza Cre

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rekombinaza Cre - topoizomeraza typu I pochodząca z bakteriofaga P1, która katalizuje zlokalizowaną rekombinację cząsteczek DNA między sekwencjami zwanymi loxP. Sekwencja loxP ma długość 34 par zasad i składa się z dwóch odcinków o długości 13 pz o identycznej sekwencji ale odwrotnej orientacji, które otaczają rdzeń - asymetryczną sekwencję o długości 8 pz.

Para zasad (pz lub bp z (ang.) base pair) - w biologii molekularnej - komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego. W parach zasad podaje się długość cząsteczek DNA.Genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów. Termin mylony jest z genotypem, czyli całością informacji genetycznej zawartej w chromosomach organizmu.

W biologii molekularnej system Cre/loxP umożliwia ukierunkowane wycinanie fragmentów genomu. Do genomu organizmu należy wprowadzić gen kodujący rekombinazę Cre, a także umieścić elementy loxP w taki sposób, aby otaczały gen, który ma zostać usunięty. Kiedy komórka rozpocznie produkcję rekombinazy Cre, gen otoczony sekwencjami loxP zostanie wycięty. Dzięki umieszczeniu genu Cre pod kontrolą odpowiedniego promotora (np. tkankowo-specyficznego lub indukowalnego) można pozbawić organizm genu tylko w niektórych tkankach lub w odpowiedzi na określone czynniki.

PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.Ludzki wirus niedoboru odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) – wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów. Atakuje głównie limfocyty T-pomocnicze (limfocyty Th). Wiriony mają budowę kulistą i otoczone są otoczką lipidową, zawierającą liczne białka (glikoproteiny: gp120 u HIV-1 i HIV-2 oraz gp41 u HIV-1 i gp36 u HIV-2). Pod osłonką znajduje się płaszcz białkowy, czyli kapsyd, kryjący materiał genetyczny wirusa (RNA) i enzymy: odwrotną transkryptazę, integrazę. Wywołuje AIDS. Dotychczas poznano 2 typy wirusa:

Modyfikacje tego enzymu pozwoliły na uzyskanie między innymi rekombinazy Tre, dzięki której można usunąć wirus HIV z genomów zainfekowanych komórek w hodowlach tkankowych.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Indrani Sarkar i inni, HIV-1 Proviral DNA Excision Using an Evolved Recombinase, „Science”, 316 (5833), 2007, s. 1912-1915, DOI10.1126/science.1141453.c?

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ken Abremski, Ronald Hoess, Bacteriophage P1 site-specific recombination. Purification and properties of the Cre recombinase protein, „Journal of Biological Chemistry”, 259 (3), 1984, s. 1509-1514, PMID6319400.c?
 • Ronald H. Hoess, Kenneth Abremski, Mechanism of strand cleavage and exchange in the Cre-lox site-specific recombination system, „Journal of Molecular Biology”, 181 (3), 1985, s. 351-362, DOI10.1016/0022-2836(85)90224-4, PMID3856690.c?
 • Feng Guo, Deshmukh N. Gopaul, Gregory D. Van Duyne, Structure of Cre recombinase complexed with DNA in a site-specific recombination synapse, „Nature”, 389 (6646), 1997, s. 40-46, DOI10.1038/37925, PMID9288963.c?
 • Deshmukh N. Gopaul, Feng Guo, Gregory D. Van Duyne, Structure of the Holliday junction intermediate in Cre-loxP site-specific recombination, „The EMBO Journal”, 17 (14), 1998, s. 4175-4187, DOI10.1093/emboj/17.14.4175, PMID9670032, PMCIDPMC1170750.c?
 • Rekombinacja genetyczna – proces wymiany materiału genetycznego, w wyniku którego powstają nowe genotypy. Rekombinacja nie zwiększa puli genowej gatunku.Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Nature – jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Ukazuje się jako ilustrowany tygodnik. Zostało założone przez Normana Lockyera. Pierwszy numer ukazał się 4 listopada 1869 roku – poruszone w nim tematy obejmowały m.in. zapylanie kwiatów kwitnących w zimie, spotkanie niemieckich przyrodników i lekarzy w Innsbrucku, stan podróżnika Davida Livingstone’a czy otwarcie Kanału Sueskiego. Aktualnie wydawcą „Nature” jest firma Nature Publishing Group, należąca do brytyjskiego wydawnictwa Macmillan Publishers. Oprócz „Nature” wydaje ona także miesięczniki naukowe, prowadzi serwis internetowy [email protected] oraz serwis rekrutacyjny Nature Jobs.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Bakteriofag, fag – wirus atakujący bakterie. Przeważnie dany bakteriofag zdolny jest do infekcji tylko jednego gatunku (a czasem tylko szczepu) bakterii. Mogą przybierać kształty złożone (buławkowate), pałeczkowate lub wielościenne.
  Rekombinaza Tre - eksperymentalny enzym, zmutowana rekombinaza Cre, umożliwiająca selektywne wycięcie zintegrowanego genomu wirusa HIV z genomu zainfekowanych komórek. Dotychczas enzym wykazał swoją aktywność w liniach komórek HeLa, w warunkach laboratoryjnych w ciągu trzech miesięcy całkowicie usuwając zintegrowany wirus z hodowli. Odkrycie jest dziełem naukowców z Instytutu Heinrich Pette Wirologii Eksperymentalnej i Immunologii w Hamburgu oraz Instytutu Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie.
  Topoizomerazy – grupa enzymów biorących udział w replikacji gdzie odpowiadają za stopień skręcenia podwójnej helisy.

  Reklama