• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rejowiec Fabryczny  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Szlak Mikołaja Reja - rowerowy szlak turystyczny na terenie województwa lubelskiego od Rejowca Fabrycznego do dworca PKP w Krasnymstawie.Szlak Stawów Kańskich - szlak turystyczny na terenie województwa lubelskiego od dworca PKP w Rejowcu Fabrycznym do Krynicy.

  Rejowiec Fabryczny (1954-57 gromada Morawinek) – miasto w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, siedziba gminy wiejskiej Rejowiec Fabryczny.

  W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa chełmskiego. Istnieje rzymskokatolicka parafia Podwyższenia Krzyża Świętego.

  Ma powierzchnię 14 km². Według danych GUS z 31 grudnia 2019 r. Rejowiec Fabryczny liczył 4386 mieszkańców.

  Chełm (biał., ukr., ros. Холм [Chołm]) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.Ziemia chełmska – w okresie I Rzeczypospolitej jednostka administracyjna Królestwa Polskiego, wchodząca w skład województwa ruskiego. Ziemia chełmska posiadała status szczególny, zbliżony do województwa, dlatego w niektórych źródłach określana jest jako palatinatus chelmensis ("województwo chełmskie"). Przejawem autonomii ziemi chełmskiej była pozycja sejmiku chełmskiego, który obradował w terminach sejmików wojewódzkich i delegował posłów ziemskich bezpośrednio na sejm walny bez konsultacji z sejmikiem generalnym województwa ruskiego.

  Rejowiec Fabryczny powstał w 1958 r. z obszaru gromady Morawinek, otrzymując status osiedla. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r..

  Miasto leży w obrębie Pagórów Chełmskich, na terenie stanowiącym w XVIII w. ziemię chełmską.

  Transport[ | edytuj kod]

  Załoga stacji PKP, 3 maja 1933

  Miasto stanowi znaczący węzeł kolejowy. Linie kolejowe łączą Rejowiec Fabryczny z Chełmem, Zamościem oraz Lublinem.

  Gromada Morawinek – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.Rejowiec – stacja kolejowa w Rejowcu Fabrycznym, w województwie lubelskim, w Polsce. Znajdują się tu 2 perony. Z tej stacji kursują pociągi bezpośrednie do stacji:

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z 2002 Rejowiec Fabryczny ma obszar 14,36 km², w tym:

 • użytki rolne: 70%
 • użytki leśne: 1%
 • Miasto stanowi 0,81% powierzchni powiatu.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo chełmskie - jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było we wschodniej Polsce, przy granicy z Ukrainą. Sąsiadowało z województwami: bialskopodlaskim, lubelskim i zamojskim. W nowym podziale administracyjnym, od 1999 roku ziemie dawnego województwa znalazły się w całości w nowym i większym województwie lubelskim. Siedzibą władz województwa chełmskiego był Chełm.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rejowcu Fabrycznym - parafia rzymskokatolicka w Rejowcu Fabrycznym, należąca do archidiecezji lubelskiej i Dekanatu Chełm - Zachód. Została erygowana 1 czerwca 1981 z terytoriów parafii Pawłów i Rejowiec Osada. Kościół parafialny wybudowany w latach 1981-1994 według projektu architekta Stanisława Machnika z Lublina. Mieści się przy ulicy Jana Pawła II.
  Dwór Kiwerskich – dwór w Rejowcu Fabrycznym zbudowany w 1895 roku przez Mieczysława Morawskiego. Po jego śmierci dobra objął jego zięć Jan Kiwerski. Przy dworze założono park ze szpalerami grabów, świerków i kasztanowców. W budynku znajduje się obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury "Dworek". Jest to parterowy, murowany budynek z gankiem. Mieści się przy ulicy Lubelskiej.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Gmina Rejowiec Fabryczny (do 1954 gmina Pawłów) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.