• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reichsmark  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Księstwo Waldecku i Pyrmontu (skrótowo: Waldeck i Pyrmont; niem.: Fürstentum Waldeck und Pyrmont; do 1692: Księstwo Waldecku, Waldeck; niem.: Fürstentum Waldeck) – księstwo (do 1692 hrabstwo) w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Od 1806 roku państwo Związku Reńskiego, a od 1815 Związku Niemieckiego. Od 1866 roku państwo Związku Północnoniemieckiego, a po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku jeden z krajów Cesarstwa Niemieckiego. Po 1919 kraj Rzeszy. W 1922 do Prus włączono Pyrmont (na mocy postanowień plebiscytu z 24 marca), a Waldeck - w 1928 (plebiscyt z 7 września 1928). Walther von der Vogelweide (ur. ok. 1170 najprawdopodobniej w Dolnej Austrii, zm. ok. 1230, najprawdopodobniej koło Würzburga) – minnesänger i poeta przypowieściowy (Spruchdichter) tworzący w języku średniowysokoniemieckim.
  Banknot 5 bilionów marek (przed wymianą)
  Banknot 5 reichsmarek (po wymianie)
  Moneta 5 reichsmarek
  Moneta 5 reichspfennig z 1948 r.

  Reichsmark (pl. „marka rzeszowa”) – niemiecka waluta, wprowadzona w wyniku wymiany walutowej w 1924 r. (kurs wymiany: 1 bilion (10) marek inflacyjnych = 1 nowa marka). Emitowana przez Reichsbank (Bank Rzeszy). Dzieliła się na 100 reichspfennigów (pl. fenig rzeszowy). Symbol stosowany do oznaczenia waluty to ℛℳ.

  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).Szyling austriacki był oficjalną jednostką monetarną Austrii do 31 grudnia 2001 r., kiedy to zastąpiło go euro. Kod ISO 4217 to ATS. Szyling był wymieniany na euro według parytetu €1 = 13.7603 szylingów.

  Początkowo nazwą nowej waluty była rentenmarka (pl. „marka rentowa”), jednakże mocą Ustawy Bankowej z 1924 r., rentenmarka została przemianowana na reichsmarkę.

  W 1938, w następstwie Anschlussu Austrii, reichsmarka stała się walutą stosowaną na terenie Austrii. Szyling został zastąpiony po kursie 1,5 szylinga = 1 reichsmarka. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r., reichsmarka została wycofana, a szylingi ponownie wprowadzone do obiegu.

  Reichsmarka została zastąpiona w zachodnich strefach okupacyjnych marką niemiecką (Deutsche Mark), a w strefie radzieckiej marką NRD (Mark der Deutschen Demokratischen Republik) w 1948 r.

  Radziecka strefa okupacyjna w Niemczech (niem. Sowjetische Besatzungszone, SBZ; ros. Советская зона Германии) - obszar środkowych (w granicach przedwojennych) lub wschodnich (w granicach powojennych) Niemiec, okupowany przez ZSRR od końca II wojny światowej w 1945 roku. 7 października 1949 utworzono na jego terenie Niemiecką Republikę Demokratyczną.Nordhausen - miasto powiatowe w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Turyngia, siedziba powiatu Nordhausen. Leży na przedgórzu Harzu, liczy ok. 44 tys. mieszkańców, powierzchnia miasta wynosi 105,27 km².

  Monety[ | edytuj kod]

  Wydawano następujące nominały monet obiegowych:

 • 1 reichspfennig (brąz 1924–1940, cynk 1940–1946),
 • 2 reichspfennig (brąz 1924-1925 i 1936–1940),
 • 4 reichspfennig (brąz 1932),
 • 5 reichspfennig (aluminium-brąz 1924–1926, 1930 i 1935-1939, cynk 1940–1948),
 • 10 reichspfennig (aluminium-brąz 1924-1926 i 1928–1939, cynk 1940–1948),
 • 50 reichspfennig (nikiel 1927-1933 i 1935–1939, aluminium 1935 i 1939–1944),
 • 1 reichsmark (srebro 1924–1927, nikiel 1933–1939),
 • 2 reichsmark (srebro 1925-1927, 1931, 1936–1939),
 • 3 reichsmark (srebro 1924-1925, 1931-1933),
 • 5 reichsmark (srebro 1927–1939).
 • Emisje monet jednomarkowych i trzymarkowych z lat 1924–1925 nie posiadały waluty określonej jako Reichsmark, lecz jako Mark.

  Poczdam (niem. Potsdam, dolnołuż. Podstupim, pol. hist. Postąpin i Podstąpin) – miasto we wschodnich Niemczech, położone nad Hawelą. Stolica i największe miasto kraju związkowego Brandenburgia, wchodzące w skład obszaru metropolitalnego Berlin-Brandenburg.Anschluss Austrii (niem. Anschluss Österreichs - pol. przyłączenie Austrii) – wcielenie Austrii do III Rzeszy, dokonane w dniach 12 marca - 13 marca 1938.

  W 1933 nastąpiły pewne zmiany w kwestii emitowanych monet. Wielkość srebrnych dwu- i pięciomarkówek została zmniejszona. Próba srebra została jednocześnie podwyższona, w związku z czym monety Trzeciej Rzeszy zawierały tyle samo kruszcu, co te wydawane za czasów Republiki Weimarskiej. Przestano emitować monety trzymarkowe. Wznowiono emisję monet jednomarkowych, od tego roku bitych w niklu. Następnie stopniowo zmieniano wizerunki przedstawiane na monetach. Początkowo (1934-1935), obiegowe emisje srebrnych monet przedstawiały kościół garnizonowy w Poczdamie, od 1935 do końca ich emisji znajdował się na nich portret Paula von Hindenburga.

  Okupacja aliancka Niemiec i Austrii – po zwycięstwie nad III Rzeszą, Alianci podzielili ją (teren dzisiejszych Niemiec i Austrii) na strefy okupacyjne 4 zwycięskich mocarstw. Istniały one w latach 1945–1949 w Niemczech i 1945–1955 w Austrii.Marcin Luter (niem. Martin Luther, ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 r. tamże) – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej.

  Aluminiowe monety pięćdziesięciofenigowe z datą 1935 zostały wybite w ramach przygotowań wojennych. Zostały wprowadzone do obiegu dopiero w latach 1939/40.

  Emitowano także monety okolicznościowe, początkowo trzy- i pięciomarkowe, następnie dwu- i pięciomarkowe:

 • 3 i 5 reichsmarek tysiąclecie Nadrenii (1925),
 • 3 reichsmark 700-lecie wolnego miasta Lubeka (1926),
 • 3 i 5 reichsmark stulecie założenia miasta Bremerhaven (1927),
 • 3 reichsmark tysiąclecie założenia miasta Nordhausen (1927),
 • 3 reichsmark 400-lecie Uniwersytetu w Marburgu (1927),
 • 3 i 5 reichsmark 450-lecie Uniwersytetu w Tybindze (1927),
 • 3 reichsmark 900-lecie założenia miasta Naumburg (1928),
 • 3 reichsmark 400-lecie śmierci Albrechta Dürera (1928),
 • 3 reichsmark tysiąclecie założenia miasta Dinkelsbühl (1928),
 • 3 i 5 reichsmark dwustulecie urodzin Gottholda Lessinga (1929),
 • 3 reichsmark przyłączenie Waldecku do Prus (1929),
 • 3 i 5 reichsmark dziesięciolecie konstytucji Republiki Weimarskiej (1929),
 • 3 i 5 reichsmark tysiąclecie założenia miasta Miśnia (1929),
 • 3 i 5 reichsmark lot dookoła świata sterowca LZ 127 Graf Zeppelin (1930),
 • 3 reichsmark 700-lecie śmierci Walthera von der Vogelweide (1930),
 • 3 i 5 reichsmark oswobodzenie Nadrenii (1930),
 • 3 reichsmark 300-lecie odbudowy Magdeburga (1931),
 • 3 reichsmark stulecie śmierci Heinricha vom Steina (1931),
 • 3 i 5 reichsmark stulecie śmierci Goethego (1932),
 • 2 i 5 reichsmark 450-lecie urodzin Marcina Lutra (1933),
 • 2 i 5 reichsmark pierwsza rocznica otwarcia kadencji nowego parlamentu (1934),
 • 2 i 5 reichsmark 175-lecie urodzin Friedricha Schillera (1934).
 • W przeciwieństwie do większości monet tego okresu bitych jednocześnie w wielu mennicach Rzeszy, niektóre z wyżej wymienionych monet okolicznościowych były produkowane tylko w jednej z mennic Rzeszy.

  Bilion (skrót: bln) – liczba o wartości: 1 000 000 000 000 = 10 (czyli 1000 miliardów), w krajach stosujących długą skalę. Nominał - nadawana przez emitenta wartość środka pieniężnego; ułamek lub wielokrotność przyjętej jako obowiązująca jednostki pieniężnej.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Magdeburg (dolnoniem. Meideborg; pol. hist. Dziewin) – miasto na prawach powiatu w Niemczech, stolica kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Siedziba zarówno biskupstwa ewangelickiego, jak i katolickiego. Działają tu dwie uczelnie: Uniwersytet Ottona von Guerickego (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) i Wyższa Szkoła Magdeburg-Stendal (Hochschule Magdeburg-Stendal). W roku 2005 Magdeburg obchodził 1200 lat swego istnienia.
  Nadrenia (niem. Rheinland) – kraina historyczna w zachodniej części Niemiec; obecnie w granicach krajów związkowych Nadrenia-Palatynat i Nadrenia Północna-Westfalia.
  Miśnia (niem. Meißen; górnołuż. Mišno; łac. Misena) – miasto powiatowe w południowo wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Saksonia, w okręgu administracyjnym Drezno, siedziba powiatu Miśnia. Leży nad Łabą, ok. 26 km od Drezna.
  Wolne Państwo Prusy (niem. Freistaat Preußen) – niemiecki kraj związkowy, powstały po upadku Królestwa Prus i Cesarstwa Niemieckiego.
  Johann Christoph Friedrich von Schiller (do otrzymania szlachectwa w 1802 roku Johann Christoph Friedrich Schiller) znany jako Friedrich Schiller (ur. 10 listopada 1759, zm. 9 maja 1805) – niemiecki poeta, filozof, historyk, estetyk, teoretyk teatru i dramaturg, przedstawiciel tzw. klasyki weimarskiej, autor "Ody do radości".
  Konstytucja weimarska (niem. Die Verfassung des Deutschen Reichs – Konstytucja Rzeszy Niemieckiej) – konstytucja niemiecka z 11 sierpnia 1919 uchwalona przez rewolucyjne Zgromadzenie Narodowe. Zastąpiła Konstytucję Rzeszy Niemieckiej z 1871.
  Marka niemiecka – jednostka monetarna w Niemczech od 1873 roku. 1 marka dzieliła się na 100 fenigów. Zastąpiona przez euro 1 stycznia 2002 (po kursie 1,95583 marki za 1 euro).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.802 sek.