Reforma walutowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Medal Stanisława Augusta dla upamiętnienia reformy monetarnej w 1766

Reforma walutowa – całkowita lub częściowa zmiana ustroju pieniężnego państwa. Może ona nastąpić z powodów politycznych lub ekonomicznych, w celu przywrócenia lub utrzymania równowagi rynkowej.

Reforma monetarna Karola Wielkiego - reforma systemu pieniężnego przeprowadzona ok. roku 790 w państwie karolińskim. Równowaga rynkowa jest jednym z fundamentalnych pojęć w ekonomii i w teorii ekonomii. Ogólnie, określa się tak sytuację, w której wszystkie siły rynkowe równoważą się, a wartości zmiennych ekonomicznych pozostają niezmienne. W szczególności, najczęściej mianem równowagi rynkowej określa się stan rynku, w którym ilość dóbr nabywanych przez konsumentów równa jest ilości tych dóbr wytwarzanych przez producentów, czyli stan w którym wielkość popytu na danym rynku jest równa wielkości podaży. Czynnikiem równoważącym podaż i popyt jest zazwyczaj cena. Cena, przy której występuje równowaga rynkowa nazywana jest ceną równowagi rynkowej.

Polega ona na wycofaniu przez bank centralny znajdujących się dotychczas w obiegu znaków pieniężnych oraz wprowadzeniu nowych znaków pieniężnych. Może ona być przeprowadzona np. poprzez:

Denominacja – reforma walutowa, polegająca na zastąpieniu dotychczasowej waluty kraju nową, bez ingerencji w kurs walutowy. Denominacji nie należy mylić z dewaluacją, ta bowiem zakłada realne obniżenie wartości waluty krajowej wobec innych walut, podczas gdy denominacja ma charakter usprawnienia czysto technicznego, a wszelkie obniżki mają w tym wypadku charakter wyłącznie nominalny.Reforma walutowa w Polsce w 1950 roku – druga reforma walutowa w powojennej Polsce dokonana 30 października 1950 roku. Pierwszej wymiany pieniędzy dokonano dekretem PKWN w 1944 roku.
 • denominację – proporcjonalną zmianę nominału waluty, np. 10 000 „starych” złotych na 1 „nowy” złoty
 • gorszą relację wymienną dotychczasowej waluty na nową w stosunku do przeliczenia cen ze starej na nową
 • niedopuszczenie do wymiany starych znaków pieniężnych na nowe
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • reforma walutowa Władysława Grabskiego
 • reforma walutowa w Polsce w 1950
 • decymalizacja
 • Euro
 • systemy monetarne w Polsce
 • system monetarny w Cesarstwie Rzymskim
 • gatunki pieniądza na Ziemiach polskich
 • reforma monetarna Karola Wielkiego
 • reforma monetarna Kazimierza Wielkiego
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Andreas Freytag: Success and failure in monetary reform: monetary commitment and the role of institutions. Edward Elgar Publishing, 2002. ISBN 1-84064-817-1.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • https://histmag.org/Zjednoczenie-wspolna-moneta.-Stefan-Batory-i-reformy-monetarne-14416/
 • https://www.skarbnicanarodowa.pl/kroniki-numizmatyczne/223-kronika-pieniadza-polskiego-reforma-mennicza-zygmunta-starego
 • https://www.nbportal.pl/wiedza/numizmatyka/historia-monet/wspolczesnosc/europa-reforma-monetarna-w-niemczech-1871r
 • https://dzieje.pl/aktualnosci/reforma-walutowa-i-utworzenie-banku-polskiego-sa
 • https://historia.wprost.pl/497171/jak-lokietek-jednoczyl-krolestwo-moneta.html
 • Systemy monetarne na ziemiach polskich – ogół różnych nominałów określonej jednostki monetarnej, warunków jej obiegu i zdolności zwalniania od zobowiązań, jej podział na drobniejsze nominały, jej stopa mennicza i wartość określona w stosunku do kruszców szlachetnych obowiązujących na terytorium: państwa pierwszych Piastów, księstw okresu rozbicia dzielnicowego, zjednoczonego Królestwa Polskiego, Korony Królestwa Polskiego, I Rzeczypospolitej, ziemiach odebranych I Rzeczypospolitej w wyniku rozbiorów, II Rzeczypospolitej, ziemiach II Rzeczypospolitej okupowanych bądź anektowanych w czasie II wojny światowej, PRL oraz III Rzeczypospolitej, aż do czasów współczesnych. Podstawową jednostką był as, złoty aureus liczył 25x16 = 400 asów. W asach początkowo podawano wszystkie sumy (ceny, płace), później dla wygody większe sumy podawano w sestercach lub rzadziej – w denarach. Armia rzymska za Oktawiana liczyła w czasie pokoju 150 000 żołnierzy. Legionista dostawał 228 denarów na rok, czyli 34,2 mln denarów rocznie kosztowało utrzymanie wojsk rzymskich (1 368 000 aureusów, czyli 10,74 tony złota).
  Warto wiedzieć że... beta

  Decymalizacja – (fr. décimalisation ze ś.łc. decimalis "dziesiętny") reforma walutowa, polegająca na zastąpieniu dotychczasowej waluty kraju (opartej na systemie innym niż dziesiętny) nową, opartą na systemie dziesiętnym, bez ingerencji w kurs walutowy.
  Stanisław August Poniatowski, właściwie Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek, (ur. 17 stycznia 1732 w Wołczynie, zm. 12 lutego 1798 w Petersburgu) – król Polski w latach 1764–1795 jako Stanisław II August; wcześniej stolnik wielki litewski od 1755, starosta przemyski od 1753. Od 1777 należał do masonerii. Ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Bank centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa, bądź podporządkowana państwu.
  Waluta (jednostka monetarna) – nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych. Skrótowe oznaczenie waluty (np. GBP), to ustandaryzowany, trzyliterowy kod przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Dwie pierwsze litery oznaczają kraj w którym dana waluta obowiązuje (np. GB - Great Britain), a trzecia to zazwyczaj inicjał danej waluty (P - Pound)

  Reklama