• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Referendum konstytucyjne w Australii w 1906 roku

  Przeczytaj także...
  Konstytucja Australii – konstytucja Związku Australijskiego, akt prawny sytuujący się najwyżej w hierarchii źródeł prawa w Australii. Choć stanowi część prawa federalnego, jej postanowienia mają istotny wpływ również na prawo wszystkich stanów Australii, a także wyznaczają granice między zakresami obowiązywania prawa federalnego i stanowego.Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.
  Wybory parlamentarne w Australii w 1906 roku odbyły się w dniu 12 grudnia. Przedmiotem głosowania była obsada wszystkich 75 miejsc w Izbie Reprezentantów oraz 18 z 36 mandatów w Senacie.

  Referendum konstytucyjne w Australii w 1906 roku było pierwszym po inauguracji Związku Australijskiego referendum w sprawie zmiany konstytucji federalnej. Odbyło się w dniu 12 grudnia 1906 roku, równocześnie z wyborami parlamentarnymi.

  Przedmiot referendum[ | edytuj kod]

  Referendum dotyczyło zmiany sekcji 13 konstytucji Australii, a ściślej przepisów na temat dnia rozpoczęcia kadencji przez członków Senatu Australii. Oryginalny tekst konstytucji przewidywał, iż kadencja senacka będzie rozpoczynać się 1 stycznia, natomiast w głosowaniu poproszono obywateli o wyrażenie zgody na przesunięcie tej daty na 1 lipca. Wynikało to z powszechnego wówczas wśród polityków i teoretyków przekonania, że lepiej przeprowadzać wybory jesienią (czyli w australijskich warunkach np. w marcu) niż późną wiosną czy latem (np. w grudniu).

  Większość bezwzględna (większość absolutna) – większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów). Większość bezwzględna jest wymagana np. w Sejmie do odrzucenia poprawki Senatu, ogłoszenia referendum ogólnokrajowego, czy uchwalenia tajności obrad.Wybory parlamentarne w Australii w 2010 roku odbyły się 21 sierpnia. W ich wyniku zostało wyłonionych 150 deputowanych do Izby Reprezentantów oraz 40 z 76 senatorów.

  Większość wyborców uznała zmianę za bardzo techniczną i nie mającą żadnego wpływu na ich własne życie. Kwestia ta nie budziła też poważniejszych sporów politycznych, dlatego kampania przedreferendalna przebiegła niezwykle spokojnie, a proponowane zmiany zostały przyjęte dużą większością głosów we wszystkich stanach.

  Wyniki[ | edytuj kod]

  Frekwencja wyniosła 50,17%, przy czym należy pamiętać, iż było to jeszcze przed wprowadzeniem istniejącego dziś w Australii obowiązkowego udziału w wyborach i referendach.

  Wobec uzyskania większości głosów ogółem na TAK, a także wobec uzyskania bezwzględnej większości głosów stanów na TAK (gdzie każdy stan ma jeden głos, zależny od wyniku referendum wśród jego mieszkańców), referendum zostało uznane za wiążące, a głosowane zmiany za przyjęte.

  Konsekwencje[ | edytuj kod]

  Podjęta w 1906 roku decyzja obowiązuje do dziś. Na przestrzeni ponad stulecia od jej podjęcia okazała się raczej chybiona i kłopotliwa, ponieważ około dwóch trzecich przeprowadzonych w tym czasie wyborów do Senatu odbyło się między początkiem września a Bożym Narodzeniem, zdarzały się też wybory w sierpniu (np. w 2010 roku). W konsekwencji decyzji z 1906 wybrani senatorowie nowej kadencji zwykle muszą czekać na objęcie swoich mandatów ponad pół roku, aż do najbliższego 1 lipca. Z drugiej strony, przez tak samo długi czas nadal urzędują członkowie izby, którzy stracili już mandat wyborców.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Parliamentary Handbook, wyd. 32. Canberra: Parlament Australii, 2011.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 1.119 sek.