Receptory metabotropowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Receptory metabotropowe – grupa receptorów umiejscowionych w błonie komórkowej, które regulują funkcjonowanie kanałów jonowych. Pod wpływem zewnątrzkomórkowego neuroprzekaźnika inicjują wtórną kaskadę sygnałów wewnątrz komórki, które oddziałują z kanałami jonowymi znajdującymi się w ich sąsiedztwie (natomiast receptory jonotropowe, będące drugim typem receptorów reagujących na neuroprzekaźniki, zawierają w sobie kanał jonowy i odpowiadają na sygnał zewnątrzkomórkowy bezpośrednio).

Szlak sygnałowy, ścieżka sygnałowa, kaskada sygnałowa, przekazywanie sygnału, transdukcja sygnału – szereg procesów biochemicznych w komórce, który moduluje jej zachowanie przez zewnętrzne i wewnętrzne bodźce (sygnały), zamieniając je na fizjologiczną odpowiedź. W przekazie informacji pośredniczą pozakomórkowe chemiczne stymulanty takie jak neurotransmitery, cytokiny, hormony, które wiążą się z powierzchniowymi lub wewnątrzkomórkowymi receptorami. Inicjuje to kaskadę reakcji wewnątrz komórki i ostatecznie prowadzi do zmiany w fizjologicznym procesie.Białka receptorowe (receptory) – białka łączące się z określoną inną substancją (ligandem), taką jak np. neuroprzekaźnik albo hormon, i inicjujące kaskadę przewodzenia sygnału i reakcji komórki w odpowiedzi na ligand. W zasadzie ligand pasuje do receptora jak klucz do zamka, jednak jeden ligand może wiązać się z różnymi receptorami oraz jeden receptor może być pobudzany przez jeden lub więcej ligandów. Receptory mają ogromne znaczenie w biotechnologii i medycynie: badania nad nowymi lekami koncentrują się na znalezieniu substancji chemicznych blokujących lub pobudzających receptory.

Receptory metabotropowe dzielą się na dwa lub trzy podstawowe typy:

Receptor jonotropowy (kanał jonowy bramkowany przekaźnikiem) - rodzaj receptora błonowego hormonalnego sprzężonego z kanałem jonowym działającym na zasadzie transportu biernego. W części zewnątrzkomórkowej receptora znajduje się miejsce wiążące cząsteczkę sygnałową (ligand), w efekcie związania dochodzi do zmiany konformacji białek tworzących kanał jonowy. Przez otwarty kanał przenikają jony zgodnie z gradientem stężeń.Neuroprzekaźnik, neurotransmiter, neuromediator – związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych. Najbardziej rozpowszechnionymi neuroprzekaźnikami są: glutaminian, GABA, acetylocholina, noradrenalina, dopamina i serotonina.
 • receptory sprzężone z białkami G
 • kinazy receptora tyrozynowego
 • receptory przekazujące pobudzenie przez cyklazę guanylową.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Eric R Kandel i inni red., Principles of Neural Science, New York: McGraw-Hill, 2013, s. 236 i 237, ISBN 978-0-07-139011-8.
  2. Waldemar Janiec (red.), Kompendium farmakologii, wyd. IV, unowocześnione i rozszerzone, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015, ISBN 978-83-200-5001-1.
  Cyklaza guanylowa to enzym (EC 4.6.1.2) produkujący cykliczny GMP (cGMP). Jest to enzym katalizujący reakcję GTP → cGMP.
  Reklama