• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ratusz w Brodnicy

  Przeczytaj także...
  Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.Ratusz (niem. Rathaus, dosł. dom rady) – reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, zwykle tradycyjna siedziba samorządowych władz miejskich. Budowany był najczęściej na planie prostokąta i nadawano mu formę monumentalną.
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Ratusz w 1891 r.

  Ratusz w Brodnicy – brodnicki ratusz został wybudowany w końcu XIV wieku. W 1631 został zniszczony wskutek pożaru i ostatecznie rozebrano go w 1868 roku. Do dnia dzisiejszego zachowała się ośmioboczna wieża i fragment ściany szczytowej.

  Historia[ | edytuj kod]

  Ratusz w Brodnicy wzniesiono w końcu XIV wieku. W okresie 1598-1646 budynek służył m.in jako siedziba zboru ewangelickiego. W roku 1631 w czasie wielkiego pożaru miasta ratusz został częściowo spalony, a następnie sprzedano go. Po częściowym odbudowaniu pełnił funkcje mieszkalne, a następnie w roku 1868 został rozebrany, oprócz wieży i części szczytu.
  Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 27 lutego 1931 roku ratusz został wpisany do rejestru zabytków.

  Wieża Mazurska - zabytek z czasów zakonu krzyżackiego w Brodnicy, w Polsce. Początek budowy Wieży Mazurskiej datuje się na pierwszą połowę XIV wieku. Wzniesiono ją zapewne przy okazji budowy murów miejskich w latach 1310-40. Pierwotnie stanowiła część składową Bramy Mazurskiej, obecnie nieistniejącej. Około roku 1370 dokonano nadbudowy aby poprawić jej warunki obronne.Wimperga (niem. Wimperg) – dekoracyjne wykończenie w kształcie wysokiego trójkąta, wieńczące szczyt portalu albo ostrołuk okna charakterystyczne w architekturze gotyckiej oraz stosowane w zdobnictwie neogotyckim.

  Architektura[ | edytuj kod]

  Pozostałości gotyckiego ratusza usytuowane są w bloku zabudowy śródrynkowej. Nad całością wznosi się ośmioboczna wieża, na jej najwyższej kondygnacji widnieje tarcza zegarowa. Wieża nakryta jest ośmiopołaciowym dachem namiotowym z czerwonej dachówki, zwieńczonym sterczyną. Wewnątrz wieży są zawieszone dwa dzwony: jeden pochodzi z 1553 roku, a drugi z 1554. Poniżej wieży zachowały się fragmenty gotyckiego szczytu podzielonego lizenami, ozdobionego blendami i wimpergami.
  Otoczona jest budynkami mieszkalno-usługowymi, położona w północnej pierzei trójkątnego rynku budowla nie jest udostępniona do zwiedzania.

  Blenda (niem. blende ślepe okno, ślepa wnęka) – płytka wnęka w ścianie, o wykroju arkady lub okna, stosowana przede wszystkim w celach estetycznych, rzadziej do odciążenia ściany.Brama Chełmińska w Brodnicy, także Brama Kamienna – zachowana brama miejska Brodnicy z 1 poł. XIV wieku, obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Brodnicy.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Muzeum w Brodnicy
 • Zamek w Brodnicy
 • Brama Chełmińska (Kamienna) w Brodnicy
 • Wieża Mazurska (Bociania) w Brodnicy
 • Pałac Anny Wazówny w Brodnicy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Roman Pawlak: Polska: zabytkowe ratusze. Warszawa: Muza SA, s. 64. ISBN 83-7200-991-0.
  2. Maciej Sukalski: Brodnica nad Drwęcą. [dostęp 2015-09-26].
  3. Rejestr zabytków nieruchomych woj. kujawsko-pomorskiego. Narodowy Instytut Dziedzictwa. [dostęp 2015-09-26].
  4. Roman Pawlak: Polska: zabytkowe ratusze. Warszawa: Muza SA, s. 65. ISBN 83-7200-991-0.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Pawlak R., Zabytkowe ratusze, Warszawa, MUZA SA, 2003, ​ISBN 83-7200-991-0​.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Dawne zdjęcia ratusza na stronie fotopolska.eu
 • Muza – polskie wydawnictwo założone w 1991 w Warszawie, od 1998 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pinakle (inaczej fiala, sterczyna) – w architekturze gotyckiej i neogotyckiej pionowy element dekoracyjny w postaci smukłej kamiennej wieżyczki, zakończonej od góry ostrosłupem, którego krawędzie często dekorowane są żabkami i często zwieńczonej kwiatonem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Pałac Anny Wazówny w Brodnicy – pałac wzniesiony przed rokiem 1564 dla starosty brodnickiego z wykorzystaniem jednego z gotyckich budynków zamku w Brodnicy. W latach 1605-1625 mieszkała tu księżniczka Anna Wazówna siostra króla polskiego Zygmunta III Wazy.
  Termin architektura gotycka (gotyk) odnosi się do stylu w architekturze europejskiej okresu późnego średniowiecza, od około połowy XIII do początku XVI wieku. Za wzorcowy przykład budynku gotyckiego uważa się gotycką katedrę, choć w rzeczywistości był to również okres rozwoju architektury świeckiej (mieszczańskiej i rezydencjonalnej). Architektura gotycka w zamierzeniu jej twórców miała w doskonały sposób odzwierciedlać boską naturę i wielbić Boga. Strzelista i ogromna bryła kościoła stała się symbolem czasów, w których religijność łączyła w sobie wyprawy krzyżowe i pragnienie wzniesienia się ku Bogu. W bryle dominują kierunki pionowe. Ich powtarzalność w bliskim sąsiedztwie, rozczłonkowanie bryły, delikatna dekoracja tworzą budowle ekspresyjne i lekkie. Barwne światło przenikające do wnętrza przez wysokie witraże stwarza wrażenie uduchowienia, a powtarzające się we wnętrzu wertykalne linie i znaczna odległość do sklepienia kieruje wzrok ku górze.
  Szczyt – fragment ściany na wysokości poddasza w dachu dwuspadowym, pulpitowym, półszczytowym ograniczony połaciami dachu lub ozdobne zwieńczenie elewacji lub jej części np. ryzalitu, portalu, obramienia okiennego oparte na kształcie trójkąta. Szczytem określa się też boczną, węższą ścianę budynku (inaczej ściana szczytowa).
  Dach namiotowy – dach o kilku trójkątnych połaciach zbiegających się w jednym wierzchołku, przykrywający budynek na planie wielokąta foremnego. Liczba połaci zależy od kształtu rzutu budynku. Odmianą dachu namiotowego jest dach stożkowy, w przypadku gdy rzut budynku jest kołem.
  Wojewódzki konserwator zabytków – kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, wykonując zadania z zakresu ochrony dóbr kultury wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki, administracji publicznej, samorządu, a także innych ustaw resortowych uwzględniających kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.721 sek.