• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raport Spaaka

  Przeczytaj także...
  Komitet Spaaka (ang. Spaak Committee) - komitet powstały w 1955 roku w odpowiedzi na zgłaszane w gronie państw EWWiS postulaty rozwoju integracji gospodarczej. W skład komitetu weszli eksperci wskazani przez rządy państw członkowskich EWWiS, zaś na czele gremium stanął Paul-Henri Spaak. Początkowo w pracach brali też udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, jednak w trakcie podjęli decyzję o wycofaniu się z tej inicjatywy. Efektem pracy komitetu był zaprezentowany 21 kwietnia 1956 tzw. Raport Spaaka.Wspólnota Europejska, WE (fr. Communauté Européenne, CE; ang. European Community, EC) – powołana do życia 1 stycznia 1958 na mocy traktatów rzymskich jako Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), a istniejąca do 30 listopada 2009 historyczna organizacja ponadnarodowa. Pierwszy filar Unii Europejskiej wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom), a do 2002 również z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. W 1992 na podstawie traktatu z Maastricht zmieniono nazwę EWG na Wspólnota Europejska, miał to być wyraz pragnienia państw narodowych rozszerzenia współpracy na obszary inne niż tylko gospodarka.
  Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA, także Euratom) – jedna z trzech Wspólnot Europejskich, powstała na mocy traktatów rzymskich 25 marca 1957 r (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej). Decyzja o powstaniu Euratomu zapadła podczas obrad konferencji mesyńskiej w 1955 roku.

  Raport Spaaka (ang. Brussels Report on the General Common Market, potocznie Spaak report) – raport przedstawiony przez Komitet Spaaka 21 kwietnia 1956 roku. Był wynikiem pracy międzyrządowej konferencji kierowanej przez Paula-Henriego Spaaka. Raport ten zawierał projekty powołania nowych ugrupowań integracyjnych w EuropieEuropejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Stał się podstawą rozmów i negocjacji, których efektem było wypracowanie tekstu traktatów rzymskich.

  Unia celna – porozumienie handlowe, w ramach którego kraje członkowskie znoszą cła i inne taryfy w obrotach handlowych oraz ustalają wspólną zewnętrzną politykę handlową. Niższym stadium integracji jest strefa wolnego handlu, w której nie obowiązuje wspólna polityka wobec państw trzecich. Wyższym stadium jest wspólny rynek, a więc dodatkowo swobodny przepływ czynników produkcji. Krótkookresowymi efektami utworzenia unii celnej są efekt kreacji handlu oraz efekt przesunięcia handlu. W dłuższym okresie można zaobserwować zmianę skali produkcji, związaną z powiększeniem się rynku. Są to tak zwane korzyści ze skali produkcji. Innym skutkiem jest wzrost konkurencji, który wymaga wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw. W nowo zaistniałej sytuacji przedsiębiorstwa muszą podejmować odpowiednie kroki, aby stać się konkurencyjnymi w porównaniu z zagranicznymi firmami.Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  W raporcie Spaak podkreślał, że integracja gospodarek sektor po sektorze może być bardzo trudna. Zamiast tego proponował kontynuowanie integracji horyzontalnej poprzez stopniowe usuwanie barier celnych. Aby to osiągnąć należało stworzyć unię celną.

  Traktaty rzymskie – ogólna nazwa dwóch umów międzynarodowych, podpisanych przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 25 marca 1957. Uroczystość miała miejsce w sali Horacjuszy i Kuracjuszy w Palazzo dei Conservatori na Kapitolu w Rzymie.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Co to jest Raport Spaaka? – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Intergovernmental Committee on European Integration. The Brussels Report on the General Common Market (abridged, English translation of document commonly called the Spaak Report) (June 1956) (ang.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.698 sek.