Nowotwór złośliwy krtani

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Rak krtani)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nowotwory złośliwe krtani – najczęstsze nowotwory złośliwe w obrębie głowy i szyi. Po raku płuca są to częstsze nowotwory dróg oddechowych. W Polsce stanowią siódmy pod względem częstości występowania rodzaj nowotworów u mężczyzn (3,4% wszystkich nowotworów). Współczynnik zachorowań wynosi dla mężczyzn 12,1/100 000 a dla kobiet 1,6/100 000. Zachorowalność kobiet w stosunku do mężczyzn wynosi w Polsce w zależności od regionu od 1:9 do 1:5 i ma tendencję wzrostową. Szczyt zapadalności na nowotwory złośliwe krtani przypada na 6 i 7 dekadę życia. Umieralność na nowotwory krtani w Polsce rosła systematycznie od lat powojennych do lat 90. XX wieku. Na początku XXI wieku zaobserwowano powolny spadek zapadalności i umieralności.

Laryngektomia (łac. laryngectomia) – zabieg laryngologiczny polegający na częściowym lub całkowitym wycięciu krtani. Jest to jedna z metod chirurgicznego leczenia raka krtani i raka gardła dolnego.Metaplazja (przetwarzanie) - pojęcie z zakresu patomorfologii; określa pojawienie się komórek odmiennych czynnościowo i morfologicznie od swojej macierzy. Dotyczy tkanki łącznej lub nabłonkowej. Na podłożu metaplazji (zwłaszcza w tkance nabłonkowej) częściej rozwijają się nowotwory.

Najczęstszym typem nowotworu złośliwego krtani jest rak płaskonabłonkowy (90%).

Głównym czynnikiem etiologicznym nowotworów złośliwych krtani jest dym papierosowy i etanol (alkohol etylowy), szczególnie wysokoprocentowy. Dodatkowo zwiększenie ryzyka niesie narażenie na opary kwasu chromowego, siarkowego, azotowego, lotne rozpuszczalniki, pył drzewny, węglowy, cementowy, metale ciężkie, azbest. Przypisuje się istotną rolę niedoborom pokarmowym, diecie ubogiej w witaminy A i C oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Za kancerogenną uznaje się wysokoprzetworzoną żywność ze szczególnym uwzględnieniem konserw mięsnych oraz wędzonych ryb.

Przestrzeń okołogłośniowa - znajdująca się po obu stronach krtani przestrzeń, ważna ze względu na znaczenie rokownicze w przypadku szerzenia się raka krtani. Zawiera mięśnie głosowe. Ograniczona jest od przodu i boku chrząstką tarczowatą i stożkiem sprężystym, od tyłu błoną śluzową zachyłków gruszkowatych, przyśrodkowo błoną czworokątną. Od przodu łączy się z przestrzenią przednagłośniową. Naciek nowotworowy szerzący się w tej lokalizacji możliwy jest do rozpoznania tylko na podstawie badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.Mięsak prążkowanokomórkowy (mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy, łac. rhabdomyosarcoma, z gr. ραβδομυοσάρκωμα, ang. rhabdomyosarcoma, RMS) – nowotwór złośliwy tkanek miękkich wywodzący się z komórek mezenchymalnych, występujący przede wszystkim u dzieci. RMS stanowią około 50% wszystkich mięsaków tkanek miękkich i około 10% wszystkich pozaczaszkowych złośliwych guzów litych występujących u dzieci, przez co zajmują trzecie miejsce pod względem częstości występowania po neuroblastoma i guzie Wilmsa.

Powodem zachorowania na ten nowotwór może też być wirus brodawczaka ludzkiego, zwłaszcza HPV-16. Nie zostało to jednak jednoznacznie udowodnione.

Możliwe, że rak krtani ma podłoże genetyczne.

Histopatologia[ | edytuj kod]

 • rak płaskonabłonkowy (carcinoma planoepitheliale) około 95% przypadków
 • rak brodawkowy (carcinoma verrucosum) tzw. guz Ackermana
 • rak płaskonabłonkowy brodawkowaty
 • rak płaskonabłonkowy bazaloidny (basaloid squamous cell carcinoma)
 • rak wrzecionowatokomórkowy lub inaczej mięsakorak (carcinoma fusocellulare, sarcomatoid carcinoma, spindle cell carcinoma
 • rak płaskonabłonkowy akantolityczny
 • rak gruczołowo-płaskonabłonkowy lub inaczej rak gruczołowo-łuskowy
 • guzy wywodzące się z komórek endokrynnych
 • rakowiak
 • rakowiak atypowy
 • typ neuroendokrynny guza drobnokomórkowego
 • mieszany neuroendokrynny rak drobnokomórkowy
 • chrzęstniakomięsak
 • rak gruczołowy (adenocarcinoma)
 • rak śluzowo-naskórkowy (mucoepidermoid carcinoma)
 • oblak (cylindroma)
 • czerniak
 • nabłoniak limfatyczny
 • włókniakomięsak
 • tłuszczakomięsak
 • mięsak gładkokomórkowy
 • mięsak prążkowanokomórkowy
 • mięsak naczyniowy
 • mięsak Kaposiego
 • plazmocytoma
 • chłoniaki
 • Epidemiologia[ | edytuj kod]

 • zapadalność: mężczyźni:kobiety = 10:1
 • wiek: najczęściej 40-60 lat
 • Rafinacja – oczyszczanie substancji (np. tłuszczów, benzyn) w celu nadania im odpowiednich właściwości, np. pozbawienia zabarwienia, poprawienia zapachu, zwiększenia trwałości. Rafinacja może odbyć się za pomocą metod fizycznych (destylacja, ekstrakcja) lub chemicznych (działanie kwasami, zasadami)Kwas chromowy (nazwa Stocka: kwas chromowy(VI)), H2CrO4 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych. Powstaje w wyniku reakcji tlenku chromu(VI) z wodą:


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kwas siarkowy (nazwa Stocka: kwas siarkowy(VI)), H2SO4 – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami. Bywa zwany krwią przemysłu chemicznego, ze względu na to, że używa się go w bardzo wielu kluczowych syntezach. Sole kwasu siarkowego to siarczany.
  Nowotwory głowy i szyi (ang. head and neck cancer) – jest grupa chorób nowotworowych, którą ze względu na zbliżoną etiopatogenezę, patomorfologię i podobny przebieg kliniczny ujmuje się w jedną grupę. Guzy wywodzące się z górnej części układu oddechowego i pokarmowego - są to nowotwory jamy ustnej, języka, gardła, krtani, ślinianek, jamy nosowej, zatok przynosowych, ucha, tarczycy. Do tej grupy zalicza się również chłoniaki i mięsaki. Histopatologiczne większość (90%) nowotworów głowy i szyi to rak płaskonabłonkowy wywodzący się z błony śluzowej. Nowotwory często zajmują węzły chłonne, których powiększenie często jest pierwszym objawem choroby. Większość nowotworów cechuje względnie małe ryzyko przerzutów odległych (przerzutem odległym nie jest obecność nowotworu w lokalnym węźle).
  Witamina A – zbiorcza nazwa organicznych związków chemicznych z grupy retinoidów (z których najważniejszy jest retinol), pełniących w organizmie funkcję niezbędnego składnika pokarmowego, rozpuszczalnej w tłuszczach witaminy.
  Mięsak Kaposiego (łac. sarcoma Kaposi) – nowotwór związany z zakażeniem wirusem opryszczki (ludzki typ wirusa opryszczki 8 – HHV-8).
  Nikiel (Ni, łac. niccolum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Został odkryty w roku 1751 przez szwedzkiego chemika, Axela Cronstedta. W 1804 r. otrzymano go po raz pierwszy w stanie czystym. Przed naszą erą był używany w stopach z miedzią i cynkiem.
  Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp.
  Gruczolakorak (łac. adenocarcinoma) - złośliwy nowotwór pochodzenia nabłonkowego. Wywodzi się z nabłonka gruczołów wydzielania zewnętrznego oraz z ich przewodów.

  Reklama