Radomskie Towarzystwo Naukowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Radomskie Towarzystwo Naukowe (łac. Societas Scientarium Radomiensis) – stowarzyszenie, którego celem jest inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w szczególności dotyczących ziemi radomskiej oraz upowszechnianie ich wyników.

Wiesław Stefan Wasilewski (ur. 1937) – fizyk specjalizujący się w dziedzinach fizyki ciała stałego oraz fizyki przejść fazowych, profesor.Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.

Działające dziś Towarzystwo kontynuuje tradycje Radomskiego Towarzystwa Naukowego założonego w 1827 z inicjatywy ks. Kazimierza Kłaczyńskiego. Pierwsza, zakończona niepowodzeniem próba odbudowy RTN miała miejsce w 1959. Działające do dziś Towarzystwo zostało odtworzone 23.10.1969 r. Inicjatorami utworzenia RTNu byli regionalni działacze – mec. Maria Gajewiczowa, Wacław Telus oraz doc. dr hab. Stefan Witkowski, który został pierwszym prezesem Towarzystwa.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Wacław Urban (ur. 28 czerwca 1930 w Niwce, zm. 25 maja 2009 w Krakowie) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych.

Towarzystwo jest wydawcą licznych monografii etnograficznych a od 1964 także kwartalnego Biuletynu RTN.

Siedziba i skład Zarządu[ | edytuj kod]

Siedziba Towarzystwa mieści się w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a.

Obecnie funkcję Prezesa RTNu piastuje mgr Marcin Kępa. Pełny skład Zarządu wygląda następująco:

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
 • mgr Marcin Kępa – prezes
 • mgr Róża Domańska – wiceprezes
 • dr Wiesław Chudoba – wiceprezes
 • mgr Łukasz Zaborowski – sekretarz


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Bożena Wyrozumska (ur. 27 czerwca 1933 w Stanisławowie) - polska historyk, mediewistka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodziła się w Stanisławowie. Od 1940 uczęszczała do szkoły podstawowej w Kołomyi. Studiowała historię na UJ w latach 1950-1955 (promotor pracy mgr Roman Grodecki. Doktorat w 1967 pod kierunkiem Sylwiusza Mikuckiego. Związana Zakładem Nauk Pomocniczych Historii IH UJ. Habilitacja w 1997, tytuł profesora w 2002.
  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
  Jan Leszek Bednarczyk (ur. 20 kwietnia 1950 w Bukowej) – polski ekonomista specjalizujący się w polityce finansowej i bankowości, nauczyciel akademicki, w latach 1996–2002 prorektor Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.
  Waldemar Zbigniew Kowalski (ur. 2 maja 1957 w Kielcach) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.
  Piotr Paweł Gach (ur. 1 czerwca 1943 w Pilicy) – polski historyk, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny KUL.
  Ryszard Brykowski (ur. 8 stycznia 1931 w Kołomyi, zm. 5 sierpnia 2017) – polski historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie drewnianej architektury sakralnej, historii sztuki, inwentaryzacji i konserwacji zabytków.

  Reklama