• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radiostacja R-110  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Zimna wojna – trwający w latach 1947-1991 stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a także państwami pozaeuropejskimi pod hegemonią ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) - pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR dążącego do rozszerzania zasięgu jego światowej ekspansji terytorialnej i narzucania siłą ustroju komunistycznego i kontrakcją USA i jego sojuszników w tej sprawie.
  Foto galeria R-110[ | edytuj kod]
 • Samochód nadawczy i zasilania radiostacji R-110M

 • Nadajnik WJAZ radiostacji R-110M

 • Maszt anteny nadawczej radiostacji R-110M

 • Ukompletowanie[ | edytuj kod]

 • wersja R-110 na 5 samochodach:
 • samochód odbiorczy (odbiorniki, stojak sterowania i łączności oraz zespoły spalinowe)
 • samochód anten odbiorczych (dipol odbiorczy, antena rombowa, anteny fali bieżącej)
 • samochód nadawczy (nadajnik, część osprzętu antenowego, stojak sterowania)
 • samochód zasilania (zespół spalinowo-elektryczny, zapasowe zbiorniki paliwa)
 • samochód anten nadawczych (dipole nadawcze, antena "V", antena rombowa)
 • wersja R-110M na 3 samochodach:
 • samochód odbiorczy:
 • odbiornik BERYL-2 2 szt.
 • odbiornik R-250M
 • stojak sterownia
 • radiolinia R-403ŁM
 • dalekopis taśmowy STA-2MF 2 szt.
 • klucz automatyczny Morse'a R-010
 • radiostacja UKF R-105M
 • zespół spalinowo-elektryczny AB-4-T/230 2 szt.
 • maszt antenowy składany 12 m 2 szt.
 • maszt antenowy składany 12 m (do radiolinii)
 • anteny odbiorcze
 • kable zasilania i manipulacyjne
 • fidery antenowe
 • ogrzewacz benzynowy R-030
 • samochód nadawczy:
 • nadajnik radiostacji WJAZ-M2
 • stojak sterowania
 • radiolinia R-403ŁM
 • radiostacja UKF R-105M
 • maszt antenowy składany 12 m
 • maszt antenowy składany 12 m (do radiolinii)
 • maszt antenowy składany 22,5 m z systemem podnoszenia za pomocą rei
 • anteny nadawcze i fidery
 • ogrzewacz benzynowy R-030
 • samochód zasilania:
 • zespół spalinowo-elektryczny AD-30-T/400 z wysokoprężnym silnikiem JAZ
 • zespół spalinowo-elektryczny AB-1-O/230
 • radiostacja UKF R-105M
 • ogrzewacz benzynowy R-030
 • wersja R-110M2 na 3 samochodach:
 • Mankamentem radiolinii R-403ŁM był jej zakres roboczy w paśmie stosowanej w Polsce radiofonii FM (67-73 MHz). W wersji tej wyprodukowanej już w latach 1975-76 przestarzałą radiolinię, w wozach nadawczym i odbiorczym zamieniono na pracującą już w paśmie decymetrowym radiolinię R-405D. Ponadto po zmianach konstrukcyjnych stojaków sterowania dodano do nich: dwutorowe urządzenia telefoniczne P-309 i czterokanałowe urządzenia telegrafii wielokrotnej P-318-4 z przystawkami dalekopisowymi i urządzeniem rozmówniczym UTTP. Usprawniło to system sterowania nadajnika dając do dyspozycji operatorów 4 dwutorowe kanały telegraficzne. Dało to nowe możliwości: załączenie wysokiego napięcia nadajnika zdalne - z wozu odbiorczego, sygnalizację promieniowania nadajnika w wozie odbiorczym i sterowanie dodatkowego nadajnika np. R-102MZ rozwiniętego obok nadajnika R-110M2.

  Siły pokojowe ONZ – część sił zbrojnych państw oddanych do dyspozycji ONZ w celu przeprowadzenia konkretnych operacji pokojowych. Siły te powoływane są w trybie doraźnym przez Zgromadzenie Ogólne lub Radę Bezpieczeństwa ONZ, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. W założeniach ONZ, siły pokojowe stanowią – dla państw w nich uczestniczących – nieprzymusowy instrument kontroli konfliktów zbrojnych.ZiŁ (ros. ЗиЛ, skrót od Завод имени Лихачёва Zakład imienia Lichaczowa) – marka radzieckich, a obecnie rosyjskich samochodów ciężarowych, autobusów oraz samochodów opancerzonych dla dygnitarzy.

  Z uwagi na posiadanie 2 odbiorników BERYL-2, przy zastosowaniu 2 anten fali bieżącej odpowiednio rozstawionych w terenie, w radiostacji była możliwość realizacji tzw. "odbioru zbiorczego" uniezależniającego od zaników odbioru występujących na falach krótkich.

  2 Brygada Łączności im. gen. broni Władysława Korczyca – jednostka operacyjna wojsk łączności podlegała Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego.Odbiornik radiowy R-250M2 – wojskowy odbiornik radiowy, krótkofalowy, eksploatowany w jednostkach łączności Ludowego Wojska Polskiego. Z uwagi na swe walory użytkowe – płynny zakres przestrajania, dokładność podświetlanej skali, płynną regulację pasma – był bardzo szeroko wykorzystywany jako odbiornik nasłuchowy nie tylko w wojskach łączności. Ukoronowaniem jego zalet może być fakt, że w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku był marzeniem każdego krótkofalowca. Płynne regulacje jego pasma przenoszenia w torach pośredniej i niskiej częstotliwości pozwalały na podsłuch rodzącej się telefonii jednowstęgowej SSB.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Odbiornik radiowy BERYL-2 – wojskowy odbiornik radiokomunikacyjny, krótkofalowy, eksploatowany w jednostkach łączności Wojska Polskiego. Dwa takie odbiorniki wchodziły w skład ukompletowania każdej radiostacji dużej mocy R-110.
  1 Pułk Łączności – jednostka operacyjna wojsk łączności podlegała Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego. Powstała z przemianowania 9 maja 1967 roku 5 Pułku Łączności.
  Radiostacja (łac.) – zestaw urządzeń do nadawania lub odbierania sygnałów radiowych. Składa się z nadajnika lub odbiornika radiowego, anteny, linii kablowych itp. Czasami zalicza się do niej także budynki, w których się znajduje. Uproszczoną wersją radiostacji są radiotelefony.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.681 sek.