Radio-Stop

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

RADIO-STOP – system zabezpieczenia ruchu kolejowego stosowany przez PKP.

Samoczynne hamowanie pociągu (SHP) - urządzenie wchodzące w skład tzw. automatyki bezpieczeństwa pociągu (ABP), której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa jazdy pociągu, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

System umożliwia zatrzymanie będących w ruchu pojazdów trakcyjnych w miejscu, gdzie zachodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Jego uruchomienie następuje poprzez wciśnięcie przycisku "Alarm" kolejowego urządzenia łączności, które rozpoczyna wysyłanie drogą radiową specjalnego sygnału dźwiękowego – trzech następujących po sobie tonów o różnej częstotliwości, powtarzanych cyklicznie (sygnał A 1r). Za pośrednictwem urządzeń samoczynnego hamowania pociągu następuje wówczas zahamowanie wszystkich pojazdów trakcyjnych znajdujących się w zasięgu urządzenia.

Sygnały na obrotnicach i wagach – sygnały, które na PKP PLK stosowane są przy wjazdach na wagi pomostowe, obrotnice kolejowe i inne podobne urządzenia. Informują, czy wjazd jest dozwolony, czy też nie.Obecnie w Polsce na kolei stosuje się tylko jeden sygnał dawany przez dyżurnego ruchuRd 1. W przeszłości stosowano także sygnały Rd 2, Rd 3 i Rd 4.

Automatyczne zahamowanie pojazdu trakcyjnego na skutek podania sygnału alarmowego następuje jedynie wtedy, gdy pokładowy radiotelefon jest podłączony do urządzeń SHP – w innym przypadku maszynista, słysząc sygnał ma obowiązek rozpocząć hamowanie, chyba że zaistniałe zagrożenie zmusza go do natychmiastowej ucieczki.

Semafor – pociągowy sygnalizator kolejowy do sterowania ruchem kolejowym poprzez wizualne informowanie maszynisty przy pomocy ustawienia ramion (semafory kształtowe) lub barwnych świateł (semafory świetlne lub kształtowe pod warunkiem, że zostały wyposażone w odpowiednie latarnie zapalane w porze nocnej) o prędkości jazdy bądź nakazie zatrzymania pociągu, obowiązującej prędkości przy tym, oraz na kolejnym semaforze.Sygnalizacja kolejowa w polskim transporcie kolejowym jest uregulowana przez Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444). Jej zadaniem jest przekazywanie informacji potrzebnej do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na kolejowego.

Analogiczne znaczenie (tzn. nakaz zatrzymania wszystkich poruszających się pojazdów trakcyjnych) ma sygnał alarmowy polegający na pięciokrotnym wypowiedzeniu słowa "alarm".

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Instrukcja sygnalizacji Ie-1, PKP Polskie Linie Kolejowe, 2007
Rp 1 „Baczność” – sygnał ostrzeżenia w ruchu kolejowym w Polsce w postaci jednego długiego tonu gwizdawką lub syreną lokomotywy.Sygnał powtarzający, pot. powtarzacz - kolejowe urządzenie sygnalizacyjne informujące o tym, jaki sygnał jest wyświetlany przez następny semafor.
Warto wiedzieć że... beta

Tarcza ostrzegawcza – urządzenie sygnalizacyjne stosowane w ruchu kolejowym do informowania maszynisty o sygnale wyświetlanym na zbliżającym się semaforze i umożliwiająca dostosowanie prędkości, tak by w wypadku nakazu zatrzymania bądź ograniczenia prędkości, można było to uczynić przed minięciem semafora. Stosuje się je przed semaforami wjazdowymi na posterunki ruchu, ze szlaku nie wyposażonego w samoczynną blokadę liniową, bądź przed semaforami półsamoczynnymi na posterunkach odstępowych.
Automatyka bezpieczeństwa pociągu (ABP) – zespół urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy pojazdu trakcyjnego. Na PKP w skład automatyki bezpieczeństwa pociągu wchodzą: SHP (samoczynne hamowanie pociągu), CA (czuwak aktywny) oraz Radio-Stop. Urządzenia SHP oraz CA kontrolują czujność maszynisty. Zadaniem systemu Radio-Stop jest wstrzymanie ruchu wszystkich pojazdów trakcyjnych będących w strefie bezpośredniego zagrożenia ruchu kolejowego. Działanie urządzeń automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz czujność maszynisty rejestrowane są za pomocą prędkościomierza wskazująco-rejestrującego (rodzaj tachometru) firmy Sécheron Hasler (dawniej Hasler).
Tarcza manewrowa – urządzenie sygnalizacyjne stosowane w ruchu kolejowym do informowania maszynisty w czasie manewrów, czy może wjechać na tor za tarczą, czy nie.
Wskaźniki kolejowe to znaki podające ważne informacje maszyniście prowadzącemu pociąg, informujące o ograniczeniu prędkości, miejscu zatrzymania pociągu itp. Wskaźniki kolejowe dzielą się na trzy grupy:
Tarcza rozrządowa – urządzenie sygnalizacyjne stosowane w ruchu kolejowym do informowania maszynisty w czasie manewrów (zwł. na górce rozrządowej), czy i z jaką prędkością powinien pchać skład. Rozróżnia się tarcze kształtowe i świetlne.
Maszynista (pot. mechanik) – pracownik kolejowy odpowiedzialny za prowadzenie pociągów oraz wykonywanie pracy manewrowej na stacjach. Maszynista pracuje w kabinie sterowniczej lokomotywy lub zespołu trakcyjnego, ewentualnie na specjalnym stanowisku w wagonie sterowniczym, skąd jest w stanie prowadzić pociąg.
Sygnał zastępczy, Sz - to kolejowy sygnał wzrokowy stosowany do wydania zezwolenia na jazdę w szczególnych sytuacjach, takich jak:

Reklama