Rada uczelni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rada uczelni – organ uczelni publicznej wprowadzony ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W skład rady uczelni wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50% tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego.

Statut uczelni – dokuument określający sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w ustawie o szkolnictwie wyższym.Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – polska ustawa uchwalona przez Sejm VIII kadencji, regulująca kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym i działalnością naukową.

Zadania rady[ | edytuj kod]

W myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do zadań rady uczelni należy:

Samorząd studencki – działa w Polsce w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni.
 • opiniowanie projektu strategii uczelni
 • opiniowanie projektu statutu
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni
 • monitorowanie zarządzania uczelnią
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie
 • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego
 • zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
 • zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama