Rada Miasta Sanoka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rada Miasta Sanoka – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej miasta Sanok, istniejący od 1990. W jej skład wchodzą radni wybierani na terenie miasta w wyborach bezpośrednich na kadencję (od 1990 trwającą cztery lata, od 2018 trwającą pięć lat), licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący, a zastępują go dwoje wiceprzewodniczących.

Marian Jerzy Kunc (ur. 15 sierpnia 1951 w Warężu) – inżynier, działacz związkowy, radny Rady Miasta Sanoka, urzędnik.Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.

Historia[ | edytuj kod]

I kadencja (1990–1994)[ | edytuj kod]

Skład Rady Miejskiej I kadencji (1990–1994) ustalony w wyniku wyborów samorządowych w 1990:

Wybory samorządowe VI kadencji odbyły się 21 listopada 2010 roku (I tura). II tura (ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się 5 grudnia i 19 grudnia 2010 roku. Termin wyborów został ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 15 września 2010 roku.Jan Stefan Nebesio (ur. 1 stycznia 1953 w Sanoku) – polski działacz związkowy i opozycji demokratycznej w PRL, radny Rady Miasta Sanoka.
 • Z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”: Eugeniusz Barna, Lucjan Błażowski, Jan Dąbrowski, Wojciech Fejkiel, Mirosław Furczak, Bronisław Kielar, Antoni Kotulski, Marian Kunc, Eugeniusz Małachowski, Franciszek Oberc, Andrzej Polański, Leszek Puchała, Zygmunt Raczkowski, Andrzej Bożydar Radwański, Andrzej Robel, Jacek Rogowski, Stanisław Sieradzki, Bernard Sobkowicz (od 1993 w jego miejsce Ludwik Marcela), Jan Tomczuk, Jadwiga Tynik, Wiesław Więcek, Jerzy Winnik, Wanda Wojtuszewska, Romana Wolwowicz, Jan Wydrzyński, Stanisław Zajdel
 • Z listy Stronnictwa Demokratycznego: Tomasz Jadczyszyn, Edward Olejko
 • Przewodniczący Rady Miasta: Andrzej Bożydar Radwański.

  Wybory samorządowe w Polsce 2006 zostały przeprowadzone 12 listopada; II tura (ponowne głosowanie) w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się 2 tygodnie później, 26 listopada.Zbigniew Tadeusz Daszyk (ur. 28 października 1953 w Sanoku) – polski inżynier, urzędnik, burmistrz Sanoka, wicestarosta powiatu sanockiego, radny Sanoka.

  II kadencja (1994–1998)[ | edytuj kod]

  Skład Rady Miejskiej II kadencji (1994–1998) ustalony w wyniku wyborów samorządowych w 1994:

 • Z listy Podkarpackie Forum Prawicy Koalicja Dla Sanoka: Eugeniusz Barna, Stanisław Lewek, Piotr Mazur, Jan Nebesio, Andrzej Bożydar Radwański, Andrzej Robel, Jerzy Robel, Zygmunt Żyłka, Romana Wolwowicz
 • Z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej: Jan Biega, Stanisław Czernek, Marian Kawa, Adam Kołodziej, Teresa Lisowska, Andrzej Maciaś, Jan Pawlik, Ryszard Wojnarowski
 • Z listy Samorządowego Komitetu Wyborczego: Mieczysław Kozimor, Marian Kunc, Edward Olejko, Zbigniew Pałys, Jan Staniszewski, Antoni Wojewoda
 • Z listy Forum Gospodarczego: Ryszard Kraczkowski, Teresa Kopij, Aleksander Mironowicz, Bogdan Struś (po rezygnacji w 1995, miejsce zajął Marek Zakrzewski), Bogusław Struś,
 • Z listy Unii dla Rozwoju Sanoka: Antoni Kotulski, Zygmunt Podkalicki, Waldemar Szybiak
 • Z listy Niezależnej Grupy Inicjatyw Społecznych: Lucjan Błażowski
 • Przewodniczący Rady Miasta: Andrzej Bożydar Radwański; wiceprzewodniczący: Ryszard Karaczkowski, Mieczysław Kozimor.

  Ruch Narodowy – komitet wyborczy wyborców zarejestrowany w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014, a także nieformalna inicjatywa społeczno-polityczna zrzeszająca środowiska deklarujące bliskość tradycji endeckiej.Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).

  III kadencja (1998–2002)[ | edytuj kod]

  Skład Rady Miejskiej III kadencji (1998–2002) ustalony w wyniku wyborów samorządowych w 1998:

 • Z listy Akcji Wyborczej „Solidarność”: Maria Koncewicz-Żyłka, Piotr Mazur, Andrzej Robel, Jerzy Robel, Jerzy Rojek, Janina Sadowska, Jerzy Winnik, Piotr Pęcak (po rezygnacji Halina Więcek), Romana Wolwowicz, Antoni Zarzycki
 • Z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej: Jan Biega, Stanisław Czernek, Mieczysław Kaszycki, Adam Kołodziej, Józef Kornecki, Teresa Lisowska, Marek Michalski, Edward Myśliwiec, Jan Pawlik, Ryszard Wojnarowski
 • Z listy Zjednoczeni Mieszkańcy Sanoka i Powiatu: Roman Babiak, Zbigniew Daszyk, Danuta Gryzowska, Józef Krynicki, Aleksander Olearczyk, Antoni Wojewoda
 • Z listy Samorządowego Komitetu Wyborczego Ziemi Sanockiej: Tadeusz Kenar, Ryszard Lassota, Zbigniew Pałys, Beata Wróbel
 • Z listy KW Program 2000: Ryszard Bętkowski
 • Z listy Forum Gospodarczego: Czesław Tymiński
 • Przewodniczący Rady Miasta: Aleksander Olearczyk (XI-XII 1998), Jan Pawlik (XII 1998–2002).

  Wojciech Aleksander Blecharczyk (ur. 1962) – polski samorządowiec, burmistrz Sanoka, biolog (ze specjalnością herpetologia) i ekolog z wykształcenia. W 2012 uzyskał tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie ochrony środowiska. Funkcję Burmistrza Miasta Sanoka sprawuje od dnia 19 listopada 2002, jest również wiceprzewodniczącym Narodowej Rady Ekologicznej.Wybory do rad gmin w 1990 zostały zarządzone na dzień 27 maja przez Prezesa Rady Ministrów. Były to pierwsze wybory do samorządu terytorialnego w Polsce po jego przywróceniu (zniesiony został on w 1950).

  IV kadencja (2002–2006)[ | edytuj kod]

  Skład Rady Miejskiej IV kadencji (2002–2006) ustalony w wyniku wyborów samorządowych w 2002:

 • Z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej-Unii Pracy: Wojciech Blecharczyk, Edmund Haduch, Piotr Lewandowski, Jan Oklejewicz, Jan Pawlik
 • Z listy Zjednoczeni Samorządowcy Ziemi Sanockiej: Roman Babiak, Ryszard Bętkowski, Józef Krynicki, Ryszard Lassota, Kazimierz Serbin (zmarł w 2006)
 • Z listy Ruchu Samorządowego Ziemi Sanockiej: Tomasz Dańczyszyn, Tadeusz Panek, Czesław Tymiński, Beata Wróbel
 • Z listy Porozumienie: Maciej Bluj, Joanna Hydzik, Maria Oberc
 • Z listy Ligi Polskich Rodzin: Marian Bursztyn, Jerzy Sybidło, Henryka Tymoczko
 • Z listy Platformy Gospodarczej: Sławomir Miklicz
 • Przewodniczący Rady Miasta: Jan Pawlik; wiceprzewodniczący Rady Miasta: Ryszard Bętkowski, Tomasz Dańczyszyn.

  Unia Pracy (UP) – polska partia polityczna o charakterze socjaldemokratycznym i antykomunistycznym, powołana do życia 7 czerwca 1992 w wyniku fuzji kilku organizacji lewicowych. W latach 2001–2005 partia współtworząca rząd (do 2003 większościowy, koalicyjny z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Polskim Stronnictwem Ludowym; od 2003 mniejszościowy wraz SLD i od 2004 także z Socjaldemokracją Polską). W latach 2006–2008 część Lewicy i Demokratów, następnie do chwili obecnej partia sojusznicza wobec SLD. Wicepremierami z ramienia partii byli Marek Pol (2001–2004) i Izabela Jaruga-Nowacka (2004–2005). W Parlamencie Europejskim przedstawiciel UP należy do Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Ideologia partii wywodzi się z nurtu socjaldemokratycznego.Zbigniew Józef Osenkowski (ur. 29 września 1943 w Zagórzu) – projektant pojazdów mechanicznych, grafik, publicysta, działacz kultury. Uprawia rysunek i grafikę, tworzy i kolekcjonuje ekslibrisy.

  V kadencja (2006–2010)[ | edytuj kod]

  Skład Rady Miejskiej VI kadencji (2006–2010) ustalony w wyniku wyborów samorządowych w 2006:

 • Z listy Komitet Wyborców Wojciecha Blecharczyka – Dla Sanoka: Maciej Bluj, Piotr Lewandowski, Maria Oberc, Jan Oklejewicz, Jan Pawlik
 • Z listy KW Prawo i Sprawiedliwość: Andrzej Chrobak, Wojciech Pruchnicki, Henryka Tymoczko, Antoni Wojewoda
 • Z listy KW Stowarzyszenie „Zjednoczeni Samorządowcy Ziemi Sanockiej”: Roman Babiak, Ryszard Karaczkowski, Józef Krynicki
 • Z listy KW Wyborców Samorządu Ziemi Sanockiej: Tomasz Dańczyszyn, Adam Ryniak, Beata Wróbel
 • Z listy KW Platforma Obywatelska: Janusz Baszak, Tomasz Chomiszczak
 • Z listy KW Stowarzyszenie „Wiara – Tradycja – Rozwój”: Janina Sadowska, Maria Szałankiewicz-Skoczyńska
 • Z listy KW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej: Robert Najsarek, Wojciech Wydrzyński
 • Przewodniczący Rady Miasta: Jan Pawlik; wiceprzewodniczący Rady Miasta: Tomasz Dańczyszyn, Antoni Wojewoda.

  Lista burmistrzów i zarządców Sanoka od 1867 roku. Lista obejmuje także inne funkcje najwyższego urzędnika i zarządców miasta Sanoka.Sławomir Miklicz (ur. 10 stycznia 1975 w Brzozowie) – polski samorządowiec, od 2006 radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, od 2010 do 2013 członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

  VI kadencja (2010–2014)[ | edytuj kod]

  Skład Rady Miejskiej VI kadencji (2010–2014) ustalony w wyniku wyborów samorządowych w 2010:

 • Z listy Komitet Wyborców Wojciecha Blecharczyka – Dla Sanoka: Mariusz Chytła, Teresa Lisowska, Maria Oberc, Maciej Bluj, Jan Oklejewicz, Piotr Lewandowski, Jan Biega, Józef Krynicki
 • Z listy KW Stowarzyszenie „Zjednoczeni Samorządowcy Ziemi Sanockiej”: Zbigniew Daszyk, Ryszard Bętkowski, Roman Babiak
 • Z listy KW Prawo i Sprawiedliwość: Henryka Tymoczko, Andrzej Chrobak, Wojciech Pruchnicki
 • Z listy KW Platforma Obywatelska: Maciej Drwięga, Łukasz Woźniczak, Kazimierz Drwięga
 • Z listy KW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej: Robert Najsarek, Wojciech Wydrzyński
 • Z listy KW Samorządu Ziemi Sanockiej: Adam Ryniak, Tomasz Dańczyszyn
 • Przewodniczący Rady Miasta: Jan Oklejewicz; wiceprzewodniczący Rady Miasta: Wojciech Wydrzyński, Tomasz Dańczyszyn.

  Wybory samorządowe w Polsce w 2018 – wybory samorządowe, które zostaną zarządzone między 16 lipca a 16 sierpnia 2018, odbędą się zaś 21 października, 28 października, 1 listopada albo 4 listopada 2018 (ewentualna druga tura dwa tygodnie później). W wyborach tych wybierani będą włodarze (wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast) oraz radni dzielnicowi, gminni (w tym miejscy), powiatowi i wojewódzcy. Wybory samorządowe w 1998 zostały przeprowadzone w dniu 11 października 1998 roku. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,45%.

  VII kadencja (2014–2018)[ | edytuj kod]

  Skład Rady Miejskiej VII kadencji (2014–2018) ustalony w wyniku wyborów samorządowych w 2014:

 • Z listy KW Prawo i Sprawiedliwość: Roman Babiak, Janusz Baszak, Zbigniew Daszyk, Ryszard Karaczkowski, Adam Kornecki, Wanda Kot, Łukasz Radożycki, Witold Święch, Jan Wydrzyński
 • Z listy Komitet Wyborców Wojciecha Blecharczyka – Dla Sanoka: Ryszard Bętkowski, Adrian Herbut, Piotr Lewandowski, Teresa Lisowska, Bolesław Wolanin
 • Z listy KW Samorządu Ziemi Sanockiej: Marian Osękowski, Adam Ryniak
 • Z listy KW Wyborców Ruchu Narodowego: Grażyna Rogowska
 • Z listy KW Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej: Agnieszka Kornecka-Mitadis
 • Z listy KW Wyborców Ruch Samorządowy Na Rzecz Rozwoju Sanoka: Jakub Osika
 • Z listy KW Wyborców Niezrzeszeni dla Rozwoju Sanoka: Krzysztof Banach
 • Z listy KW Wyborców Macieja Drwięgi: Maciej Drwięga
 • Przewodniczący Rady Miasta: Zbigniew Daszyk; wiceprzewodniczący Rady Miasta: Roman Babiak i Agnieszka Kornecka-Mitadis.

  Wybory samorządowe w Polsce w 2014 roku - wybory samorządowe, które odbędą się 16 listopada 2014. Będą to pierwsze wybory samorządowe przeprowadzone na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego.Marian Zbigniew Kawa (ur. 29 października 1955 w Nadolanach) – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm IV kadencji.

  VIII kadencja (2018–2023)[ | edytuj kod]

  Skład Rady Miejskiej VIII kadencji (2018–2023) ustalony w wyniku wyborów samorządowych 2018.

 • Z listy KW Prawo i Sprawiedliwość: Roman Babiak, Stanisław Chęć (mandat wygasł z powodu wyboru na urząd starosty sanockiego, jego miejsce zajęła Bogusława Małek), Ryszard Karaczkowski, Adam Kornecki, Wanda Kot, Grzegorz Kozak, Łukasz Radożycki, Grażyna Rogowska-Chęć, Henryka Tymoczko
 • Z listy KWW Demokraci Ziemi Sanockiej: Zofia Kordela-Borczyk, Teresa Lisowska, Sławomir Miklicz, Jakub Osika
 • Z listy KWW Łączy Nas Sanok: Tomasz Matuszewski (w związku z wyborem na urząd burmistrza jego miejsce zajął Marek Karaś), Andrzej Romaniak, Katarzyna Sieradzka, Radosław Wituszyński
 • Z listy KWW Samorządu Ziemi Sanockiej: Adam Ryniak (zm. 4 XI 2020), Beata Wróbel
 • Z listy KWW Niezależni Sanok: Maciej Drwięga, Agnieszka Kornecka-Mitadis
 • Przewodniczący Rady Miasta: Andrzej Romaniak; wiceprzewodniczący Rady Miasta: Zofia Kordela-Borczyk i Grzegorz Kozak.

  Wybory samorządowe w 2002 r. odbyły się dnia 27 października 2002 roku. Druga tura wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się dwa tygodnie później 10 listopada. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dziennik Ustaw z 27 sierpnia 2002 r. Nr 134, poz. 1125) weszło w życie z dniem ogłoszenia [1].Liga Polskich Rodzin (LPR) – polska prawicowa partia polityczna, powstała 21 kwietnia 2001 (zarejestrowana sądownie 30 maja 2001) z połączenia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego, których wspólne władze wybrano na I Kongresie LPR 5 maja 2001. W skład Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin weszły także inne ugrupowania prawicy, m.in. Ruch Odbudowy Polski, Ruch Katolicko-Narodowy, Porozumienie Polskie i Przymierze dla Polski.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  {{Czasopismo infobox}} Nieznane pola: "odpowiednik". Tygodnik Sanocki – tygodnik regionalny, ukazujący się jako pismo samorządowe w Sanoku.
  Jan Pawlik (ur. 4 października 1930, zm. 7 czerwca 2012 w Sanoku) – lekarz, specjalista chirurg, dyrektor szpitala, działacz społeczny, samorządowiec, radny miasta Sanoka.
  Komitet Obywatelski „Solidarność” (pierwotnie Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie) – półlegalna organizacja zawiązana 18 grudnia 1988.
  Andrzej Paweł Romaniak (ur. 1965 w Sanoku) – polski historyk. Od 1993 pracuje w Muzeum Historycznym w Sanoku, kierownik Działu Historycznego, samorządowiec, radny I kadencji rady powiatu sanockiego, skarbnik Stowarzyszenia "Wiara – Tradycja – Rozwój".
  Rada Powiatu Sanockiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatu sanockiego z siedzibą w Sanoku, istniejący od 1998. W jego skład wchodzą radni wybierani w powiecie sanockiem, w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające cztery lata.
  Kadencja (łac. cadentia – upadek) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru. Na przykład określona w konstytucji kadencja prezydenta w Polsce trwa 5 lat, a Sejmu i Senatu - 4.
  Franciszek Oberc (ur. 7 kwietnia 1947 w Rymanowie-Zdroju) – działacz związkowy, urzędnik, autor publikacji dotyczących historii Sanoka.

  Reklama