Racon

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sygnał Raconu nadającego literę O na ekranie radaru (pozycja statku jest w centrum ekranu).

Racon jest typem transpondera radarowego, używanego w nawigacji morskiej do wskazania i identyfikacji znaków nawigacyjnych na ekranie radaru.

Stawa – znak nawigacyjny lub sygnalizacyjny umieszczony na brzegu lub w morzu w sposób stały, tzn. wbity w dno bez użycia kotwicy.System IALA – międzynarodowy morski system oznakowania nawigacyjnego. Intensywny rozwój żeglugi morskiej stał się powodem do opracowania niemal jednolitego oznakowania morskich akwenów żeglugowych. Dokonało tego Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego IALA w 1976 roku. Różnica dotycząca kolorów stosowanych w oznakowaniu bocznym spowodowała, że świat podzielono na dwa regiony: A obejmujący Europę, Afrykę, Australię i większość Azji oraz B stosowany w obu Amerykach, Japonii, Filipinach oraz Korei.

Jest umieszczany na bojach, stawach i latarniach morskich. Po odebraniu impulsu radarowego, nadaje na tej samej częstotliwości sygnał, który widoczny jest na ekranie radaru jako kreski i kropki (znak alfabetu Morse’a), zaczynający się na pozycji transpondera (a więc i wskazywanego znaku) i biegnący w kierunku od radaru. Obecność i charakterystyka raconu jest zaznaczona na mapie nawigacyjnej. Pozwala to obserwatorowi na niezawodne zidentyfikowanie znaku nawigacyjnego, a następnie określenie swojej pozycji. Dodatkowo w systemie oznakowania IALA, powszechnie stosowanym na morzach całego świata, raconem o sygnale „D” oznacza się „nowe niebezpieczeństwo”. czyli przeszkodę nawigacyjną, która pojawiła się stosunkowo niedawno i wiadomość o niej mogła nie dotrzeć jeszcze do wszystkich zainteresowanych.

Kod Morse’a – stworzony w 1840 przez Samuela Morse’a i Alfreda Vaila sposób reprezentacji alfabetu, cyfr i znaków specjalnych za pomocą dźwięków, błysków światła, impulsów elektrycznych lub znaków popularnie zwanych kreską i kropką.Radar (stacja radiolokacyjna) – urządzenie służące do wykrywania – za pomocą fal radiowych – obiektów powietrznych, nawodnych oraz lądowych takich jak: samoloty, śmigłowce, rakiety, statki (również chmury oraz obiekty terenowe), pozwalające na określenie kierunku, odległości a także wielkości obiektu, a w radarach dopplerowskich także do pomiarów prędkości wykrywanego obiektu.
Przygotowanie raconu do instalacji
Reklama