Quirks mode

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Quirks mode, zwany też trybem osobliwości – sposób interpretacji kodu przez przeglądarki internetowe, zakładający wykorzystywanie przestarzałych konstrukcji językowych niezgodnych ze standardami World Wide Web Consortium i Internet Engineering Task Force. Intencją jego stosowania jest zachowanie kompatybilności wstecznej względem starych stron internetowych.

Internet Explorer box model bug (błąd Internet Explorera w interpretacji modelu pudełkowego) jest jednym z najbardziej popularnych błędów software-owych impelmentacji kaskadowych arkuszy stylów CSS. Błędem dotknięte są przeglądarki Microsoft Internet Explorer dla Windows aż do wersji 6, oficjalnie obsługujące style CSS. Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7 nie generują błędu podczas renderowania stron w trybie "standards". Niestety błąd nadal występuje w "quirks mode". Problem nie dotyczył przeglądarki Internet Explorer dla komputerów Apple Macintosh, jednak przestała być ona rozwijana w 2003 roku.Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.

Przegląd[ | edytuj kod]

Obecnie struktura oraz wygląd stron internetowych są zdefiniowane za pomocą dwóch standardów: (X)HTML, opisującego semantykę zawartości oraz kaskadowych arkuszy stylów CSS, zajmującego się warstwą prezentacji treści na różnych mediach (wizualnie na ekranie komputera, na kartce z drukarki, za pomocą dźwięku przy użyciu syntezatora mowy itd.). Niestety większość starszych przeglądarek nie ma zaimplementowanej obsługi tych standardów lub zostały wyprodukowane przed ich opublikowaniem (np. Internet Explorer wersja 5.1, stworzona w 2001 r. dla platform Macintosh, była pierwszą znaczącą przeglądarką z pełnym wsparciem dla standardu CSS 1). W rezultacie, znaczna część starszych stron internetowych została skonstruowana opierając się na ówczesnych, niepoprawnie zaimplementowanych, wersjach specyfikacji HTML-a i CSS. Strony tego typu są niestety prawidłowo renderowane tylko przez takie niepełnowartościowe przeglądarki.

XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

Obsługa standardów (X)HTML i CSS w większości przeglądarek została znacznie udoskonalona, jednak spora liczba dokumentów opierających się na dziwactwach starszych przeglądarek stanowi przeszkodę dla producentów nowych przeglądarek. Producenci dążą do coraz lepszej obsługi standardów, ale pragną także zachować kompatybilność wsteczną ze starszymi stronami, obsługując niepoprawny dziś kod. Rezultatem takiego postępowania jest pisanie nowych stron w starym stylu. Ich twórcy, z uwagi na prawidłowe wyświetlanie nowych dokumentów w przeglądarce, nie zadają sobie trudu przestudiowania i wykorzystywania obecnie obowiązujących standardów.

Słowo Mozilla powstało jako nazwa kodowa silnika dla przeglądarki Netscape Navigator. Powstało ono z połączenia słów Mosaic (nazwy jednej z pierwszych przeglądarek) i killer (ang. zabójca).World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę WWW oraz autora pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW.

Aby zachować kompatybilność z jak największą liczbą stron internetowych, nowoczesne przeglądarki posiadają kilka trybów renderowania:

 • "standards mode" - tryb standardów; w tym trybie strony renderowane są zgodnie ze standardami (X)HTML i CSS; w specyfikacji HTML5 nazwany jest trybem "no quirks mode",
 • "quirks mode" - tryb dziwactw; próbuje emulować zachowania starszych przeglądarek,
 • "almost standards" - tryb "prawie zgodny ze standardami"; występujący w niektórych przeglądarkach (np. bazujące na silniku renderującym MozilliGecko) jest próbą osiągnięcia kompromisu pomiędzy dwoma powyższymi trybami, implementując "quirks mode" do obsługi zmiany rozmiarów komórek tabel, a "standards mode" do obsługi całej reszty zgodnie ze standardami; w specyfikacji HTML5 nazwany jest trybem "limited quirks mode".
 • Przeglądarki Mac Internet Explorer 5, Windows Internet Explorer 6 i 7, Opera do wersji 7.5 oraz Konqueror nie potrzebują trybu "almost standards", gdyż obsługa zmiany rozmiarów komórek w tabelach w trybie "standards mode" tych przeglądarek, i tak nie jest zgodna ze specyfikacją CSS2. Właściwie, tryb "standards mode" w tych przeglądarkach jest bliższy trybowi Mozilli "almost standards" niż trybowi Mozilli "standards mode".

  JavaScript, JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em. Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r. Håkon Wium Lie.

  Porównanie deklaracji DOCTYPE[ | edytuj kod]

  Henri Sivonen opracował listę zależności pomiędzy deklaracją typów dokumentów a trybami wyświetlania stron przez przeglądarki.

 • Q - quirks mode,
 • S - standards mode
 • A - almost standards mode


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Internet Explorer, IE (oficjalnie Windows Internet Explorer; dawniej Microsoft Internet Explorer, MSIE) – przeglądarka internetowa (dosł. Eksplorator Internetu), produkt amerykańskiej firmy Microsoft.
  Obiektowy model dokumentu (Document Object Model, DOM) – sposób reprezentacji złożonych dokumentów XML i HTML w postaci modelu obiektowego. Model ten jest niezależny od platformy i języka programowania.
  Przeglądarka internetowa lub przeglądarka WWW (ang. web browser) – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń, zwanych wtyczkami.
  DTD (ang. Document Type Definition, definicja typu dokumentu) – rodzaj dokumentu definiujący formalną strukturę dokumentów XML, HTML, XHTML lub innych pochodzących z rodziny SGML lub XML. Definicje DTD mogą być zawarte w pliku dokumentu, którego strukturę definiują, przeważnie jednak zapisane są w osobnym pliku tekstowym, co pozwala na zastosowanie tego samego DTD dla wielu dokumentów.
  Macintosh (dla nowszych modeli przyjmuje się nazwę Mac) – komputer osobisty firmy Apple, rynkowy następca komputera o nazwie Lisa.
  Gecko – silnik wyświetlania stron internetowych, obsługujący prawie wszystkie standardy internetowe rekomendowane przez W3C. Jest udostępniony na potrójnej licencji MPL/GPL/LGPL.

  Reklama